Nieuws

Kandidaatstelling verkiezingen 2022

Henk Veerdig

Vanochtend meldde ik mij om klokslag 09.00 uur op het gemeentehuis bij de heer Jan Smit, Hoofd Burgerzaken, met onze kandidatenlijst en overige benodigde papieren.

Op deze officiële ‘Dag van de Kandidaatstelling’ moeten politieke partijen tussen 09.00-17.00 uur hun kandidatenlijst persoonlijk inleveren, gevoegd bij instemmingsverklaringen, machtigingsverklaringen, ‘kopieën van de identiteitsbewijzen en het betalingsbewijs van een waarborgsom.

Morgen 1 februari, een dag na de kandidaatstelling, controleert het Centraal Stembureau in een besloten zitting op het gemeentehuis of alle stukken geldig en compleet zijn.

Na dit onderzoek volgt terinzagelegging van de kandidatenlijsten, de ondersteuningsverklaringen en het proces-verbaal van het Hoofd Centraal Stembureau. Die functie heeft onze burgemeester, de heer Schrier.

 Vrijdag tenslotte wordt in een openbare zitting de geldigheid bekendgemaakt. Ook wordt dan duidelijk op welke wijze de politieke partijen genummerd worden.

Hiermee zijn de kandidatenlijsten definitief geworden!

Gerelateerde berichten