Nieuws

Rekrutering raadsleden blijft een uitdaging

Henk Veerdig

Vlieland. Al ruim honderdvijftig jaar blijft het vinden van burgers die willen meedingen naar een raadszetel immer een opgave. Op een eiland met ruim elfhonderd inwoners blijkt dat nog iets lastiger. Maandag 31 januari is de laatste dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadverkiezingen in maart. De zoektocht loopt deze maand dus af.

Dat er in verschillende berichten een niet al te rooskleurig beeld wordt geschetst van de lokale politiek, werkt ook niet mee. De gemeenteraden zouden te weinig tijd en kennis hebben om hun werk goed te doen. Met steeds meer verantwoordelijkheden en steeds meer samenwerkingsverbanden is controle ook een forse verantwoordelijkheid. Bovendien is een deel van de inwoners doorgaans ook nog niet erg tevreden over het lokale bestuur, hetgeen alles bij elkaar het rekruteren voor het lidmaatschap van de gemeenteraad er niet gemakkelijker op maakt.

De grondlegger van het parlementarisme, die ook zelf een geschiedenis had als raadslid in de gemeente Leiden, werd bij de presentatie van de Gemeentewet nog volop geprezen: “In zoverre bewees minister Thorbecke dien zienersblik in de toekomst te hebben, alleen grooten geesten eigen, en vooral den staatsman zo onmisbaar, die zijn volk voorgaat en het de richting zijner ontwikkeling aanwijzen wil”. Dat waren nog eens mooie woorden over een politicus. Op social media zie je tegenwoordig dergelijke loftuitingen zelden of nooit meer over de politiek. Wel fikse kritiek die niet altijd gefundeerd lijkt. En toch moet dit volkvertegenwoordigende werk goed gebeuren.

Aangezien de controlerende taak van de lokale pers in dorpen nauwelijks meer bestaat, is het belang aanhoudend groot om elke vier jaar weer een goede gemeenteraad op te tuigen. Een gemeenteraad die het college van B&W gaat controleren, voor het beleid de kaders aangeeft en de verbinding met de samenleving onderhoudt.

De nieuw opgerichte partij Lijst Fier, reeds als eenmansfractie actief in de Vlielander raad, lanceert zaterdag 29 januari 2022 haar programma en de kandidatenlijst op haar nieuwe website. Middels de eilander netwerken zijn er toch weer eilanders bereid gevonden om mee te praten, te luisteren, veel te lezen en medeverantwoordelijkheid te nemen om vorm te geven aan het lokale bestuur. Lijst Fier gaat de verkiezingsstrijd met vijf kandidaten aan met de andere drie lokale partijen. Er zijn op Vlieland, als een van de kleinste gemeenten in Nederland, slechts negen zetels te verdelen. Het minimale aantal.

De campagne begint op 29 januari 2022 door de aftrap van de kleinste (eenmans)fractie Lijst Fier, die met ambitie inzet op meer. Naast de lancering van de website zal ook op ouderwetse wijze gecommuniceerd worden door flyers huis aan huis te verspreiden. De kiezers zijn 14, 15 en 16 maart 2022 aan zet. De burgemeester doet dan afsluitend volgens de traditie, staande op de stamtafel van hotel Bruin, verslag van de voorlopige telling, waarop door iedereen het glas wordt geheven. Samen aan de slag voor het eilander belang! Waarna de ene fractie gelukkiger zal ogen dan de andere. Democratie in alle puurheid.

Gerelateerde berichten

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het

Lees verder »

Vuurwerk

Het volgende artikel werd door Henk Veerdig namens Lijst Fier uitgesproken in de laatste raadsvergadering van dit jaar, op 18 december 2023. De hele vergadering

Lees verder »