Nieuws

Participatie omtrent de nieuwe supermarkt

Tijdens de raadsvergadering van 12 september werd ook de komst van de nieuwe Poiesz besproken. Het is goed om te weten dat de start van het proces een ieder weer in de gelegenheid stelt om zijn of haar mening te delen. Inspraakmogelijkheden worden altijd op de gemeentelijke site en via “Uit het Kastje” bekendgemaakt. Hieronder volgt de inbreng van Lijst Fier bij dit agendapunt.

Voorzitter, het is goed ons te realiseren dat wij feitelijk geen gemeentelijk beleid hebben over supermarkten. Op welke wijze moeten wij dan een gedegen belangenafweging maken? Een gewetensvraag.

Toch lijken de uitbaters van de supermarkt met het voorliggende voorontwerp bestemmingsplan DS 108 & 110 een dubbelslag te willen maken, namelijk die van verduurzaming en kwaliteitsverbetering. Waar Lijst Fier ook oprecht aan hecht is inspraak aan de voorkant, dat wil zeggen inbreng van belanghebbenden en belangstellenden. 

Daarvan heeft men zich gekweten. Immers, er is – zij het met een tijdelijke pas op de plaats gezien de verkoopstrategie van het moederbedrijf – oprecht en intensief sprake geweest van participatie; vooroverleg met de gemeente, een digitale presentatie aan de raad, bespreking met de omwonenden en tweemaal met de overige belangstellenden/eilanders (waarvan eenmaal digitaal en eenmaal een inloopmiddag). In redelijkheid optimale gelegenheden om kennis te nemen en indien gewenst inbreng te geven. Dan is het ook van belang dat er geluisterd wordt en nog fraaier, dat enkele aanbevelingen ook daadwerkelijk zijn overgenomen in de planvorming. 

Hoewel er in de komende procedure dus volop gelegenheid is om formeel zienswijze in te dienen, verdient deze start een pluim. 

Over smaak niet valt te twisten. Toch is het goed te horen dat in het vooroverleg ook de welstandscommissie haar verbeterpunten blijkbaar gehonoreerd heeft gezien in enkele aanpassingen. Het aangezicht aan de DS met de twee gevels zal daarin zeker een rol hebben gespeeld. Het is te hopen dat voor de uitstraling ook louter het westelijke pand met de ingang van de nieuwe winkel voorzien zal zijn van gepaste reclame en een enkele vlag, zodat het oostelijke pand als gevel ook daadwerkelijk de uitstraling zal krijgen en houden van een bewoond pand, passend in het gevarieerde beschermde dorpsgezicht. De achterzijde zal door de nieuwe logistieke indeling minder verkeer vergen hetgeen ook positief is qua beleving voor de buurt en qua duurzaamheid. 

Natuurlijk is het jammer dat een karakteristieke pand – wat de Bierman is – gaat verdwijnen, zowel qua welstand als qua woonfunctie. Ook veruit een stukje nostalgie. Maar met de invulling voor permanente bewoning van twee appartementen en vier studio’s, komt daarvoor meer terug, inclusief een veel duurzamer energielabel. En laten wij niet vergeten dat het beschermde dorpsgezicht van de DS ook juist tot stand is gekomen na vele eeuwen van bouw en sloop, hetgeen juist daardoor die grote diversiteit qua vorm, kleur en bouwstijl is ontstaan en dit het bijzondere karakter heeft opgeleverd. 

Stilstand is achteruitgang. Hoewel je je vraagtekens kunt zetten bij de behoefte om uit nog meer variaties van dezelfde producten te kunnen kiezen in relatie tot de circulaire economie, is deze voorliggende kwaliteitsslag, die periodiek gemaakt zal moeten worden om bij te blijven in de tijd, er één waar Vlieland op het gebied van het gelijkblijvende aantal supermarkten, dat wil zeggen drie stuks, gepast trots mag zijn op de ondernemers, die deze ambitie gaan uitrollen in ons dorp. Dank u.

Gerelateerde berichten

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het

Lees verder »