Nieuws

Alle partijen akkoord met nieuwe informateur

Voortgangsbericht formatieproces

Nu de onderhandelingen over het sluiten van een mogelijk coalitieakkoord tussen de fracties van Lijst Fier en NLV sinds 26 april jl. zijn beëindigd, heeft Lijst Fier op 28 april jl. voorgesteld aan de drie andere partijen om onder leiding van een nieuwe externe, onafhankelijke informateur opnieuw de verkenningsfase in te gaan. Met dit voorstel hebben alle partijen zich akkoord verklaard.

Afgelopen weekend is geschreven aan een opdracht aan de beoogde informateur. Gehoord alle fractievoorzitters is deze opdracht inmiddels ook aangenomen door de heer mr. J.G. Kramer, burgemeester van de gemeente Noardeast Fryslân.

De opdracht aan de informateur luidt als volgt:

Op basis van de optelsom van de uitkomsten van de vier gesprekken, verzoeken wij de informateur een openbaar eindadvies uit te brengen aan de gemeenteraad van Vlieland over welke combinatie van partijen naar zijn oordeel de meeste kans van slagen heeft op het schrijven van een breed gedragen coalitieakkoord.

Op vrijdag 6 mei a.s. spreekt de heer Kramer met vertegenwoordigers van de vier partijen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Bestaanszekerheid

Beleid bestaanszekerheid (gemeente Vlieland, samen met Harlingen, Waadhoeke en Terschelling) Voorzitter, voor steeds meer mensen is toegang tot basisvoorzieningen niet vanzelfsprekend. Bestaansonzekerheid dus. Er zit helaas

Lees verder »

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »