Nieuws

Bestaanszekerheid

Beleid bestaanszekerheid (gemeente Vlieland, samen met Harlingen, Waadhoeke en Terschelling)

Voorzitter, voor steeds meer mensen is toegang tot basisvoorzieningen niet vanzelfsprekend. Bestaansonzekerheid dus.

Er zit helaas een lastig te dichten kloof tussen de maatschappelijke, ambtelijk-bestuurlijke wereld van voorschriften en regelingen en de leefwereld van de minderbedeelden. Ik denk dat de meesten van ons in deze zaal zich gelukkig mogen prijzen dat wij redelijk zelfredzame burgers zijn. Maar wij zitten wel aan de knoppen voor degenen die soms in uitermate uitzichtloze situatie verkeren van schulden, problemen en dus veel stress.

Toch houden zij stand in deze steeds ingewikkelder wordende wereld en dat is knap. Deze ervaringskennis is van belang om de aanpak samen met hen op te pakken, waarvan ik van harte hoop dat dit in het voortraject zodanig is gedaan, dat het ook zo voelt bij diegenen die moeite hebben om maandelijks rond te komen.

Want bestaanszekerheid bestaat natuurlijk niet. En tegelijkertijd mogen wij ons daarbij niet neerleggen en moeten wij blijven streven naar solidariteit en hulp. Want iedereen doet er toe en samen moeten wij het doen.

Om bij sociaal-maatschappelijk beleid dan ook te spreken over kosten, doet wellicht tekort aan het menselijk aspect. Noem het investeringen in de brede leefbaarheid, waarbij welzijn vetgedrukt mag worden.

Zoals mevrouw Van de Wal van Stichting Leergeld het vertaalde, naar aanleiding van haar gesprek met onze Nationale Kinderombudsvrouw rondom de Vrijheidslezing van 5 mei, lijkt het de kunst om te weten hoe wij de mensen bereiken, die zich ongemakkelijk voelen, zich wellicht schamen, hetgeen begrijpelijk is maar niet nodig. Er zijn immers meer regelingen, maar deze worden soms te weinig benut. Is dit systeem van regelingen mogelijk te ingewikkeld, te bureaucratisch?

Hoewel voorliggend plan naar verwachting meer betrokkenen die het nodig hebben in de uitvoering beter bereikt gaan worden, horen wij toch nog graag van de wethouder hoe en waar zij in de uitvoering op haar zoektocht laagdrempelig de verbinding gaat maken en gaat onderhouden. Juist gezien ook het heersende ongemak en/of schaamte bij velen, die financieel gezien moeilijk kunnen meekomen. Waarbij uiteraard ook het belang van de jonge mensen in die gezinnen uitermate hoog is, denkend aan de toekomststoel, denkend aan solidariteit. 

Het credo is immers, Samen Sterk. Dank u.

Op de gemeentelijke website kunt u terugluisteren hoe de wethouder reageerde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het

Lees verder »