Nieuws

Coalitieproces – de huidige stand van zaken

Het blijkt lastig om de balans te vinden tussen openheid en discretie (vertrouwelijkheid tijdens de coalitieonderhandelingen), gevoegd bij de ongeveer dagelijks binnenkomende reacties van velen (positief en uitermate kritisch), vaak gebaseerd op tal van emoties in het theater van de lokale politiek. Er gebeurt ook veel en mensen voelen zich betrokken. Wat is nu de stand van zaken?

Aanvankelijk hadden wij afgelopen dinsdag als Lijst Fier tijdens het tweede deel van de raadsvergadering naar buiten gebracht dat we gaan werken aan een minderheidscollege met gedoogsteun van ABV. Een bijzondere constructie inderdaad. Hiertoe voelden wij ons min of meer gedwongen na het schorsen en aansluitend dichtgooien van de deur door NLV  (tgv dossier DS 154). Ondanks de goede gesprekken vervolgens met ABV, strandde ook dit tweede initiatief gezien de door ABV voorgestelde kandidaat-wethouder. Wat nu, was de vraag, los van de naar onze mening minst fraaie optie, namelijk die van een raadsakkoord?

Na de doorlopende gesprekken op de achtergrond met ABV ontstond er zoveel vertrouwen dat, mede gestoeld op de verantwoordelijkheid die op ons allen ons rust, wij overeenkwamen toch te werken aan een meerderheidscollege, mogelijk gemaakt door het terugtrekken van de initiële kandidaat-wethouder van ABV, mits ook wij een kandidaat-wethouder van buiten zouden aantrekken. Een mooi en wijs compromis!

Ingehaald door deze actualiteit, mede na de emoties rondom de afgelopen gemeenteraadsvergaderingen van 23 én 24 mei, trekt onze kandidaat-wethouder Robert Lanting van Lijst Fier zich hierbij terug. Robert Lanting blijft wel in de gemeenteraad. Al met al denken wij dat dit een verstandige wending is om de verhoudingen wederom tot rust te brengen en het nieuwe college een gedegen start te geven, in het algemeen belang van Vlieland.

ABV en Lijst Fier gaan vanaf maandag a.s. door met bouwen aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Tegelijkertijd gaan beide partijen op zoek naar twee kandidaat-wethouders afkomstig van de vaste wal.

Uiteraard is onze burgemeester van deze voortgang inmiddels op de hoogte gebracht.

Wordt vervolgd.

Namens Lijst Fier,

Iris Pieterse & Henk Veerdig

10 reacties

 1. Laat ik ns proberen niet op de man te spelen, maar de bal. En om te voorkomen dat er vervolgens weer op de man gespeeld wordt, blijf ik zelf even buiten schot. De inhoud dus.

  De wethouder bedreigt in een openbare raadsvergadering een raadslid met het openbaar maken van vertrouwelijke feiten en omstandigheden rond het afscheid in 2019 van dat raadslid, toen in diens functie van gemeentesecretaris. Het raadslid voelt zich door de bedreiging van de wethouder zodanig onveilig dat hij meent enige openheid van zaken te moeten geven. Niet te rechtvaardigen natuurlijk want hij schendt daarmee zelf de vertrouwelijkheid die kennelijk was afgesproken. Maar menselijk wel te begrijpen.

  Het op deze manier bedreigen door een wethouder in een openbare raadsvergadering van een raadslid is natuurlijk onbestaanbaar. We kunnen er van uitgaan dat de voorzitter van de raad daarover serieuze en indringende gesprekken voert met de ex-wethouder, nu raadslid. En dat die gesprekken leiden tot het vertrek van de ex-wethouder als raadslid. Ook de raadsvoorzitter snapt vast dat een wethouder die een dergelijke bedreiging uit en niet terugneemt, niet lid kan blijven van een raad waar hij voorzitter van is.

  Die voorzitter heeft eerder in de kwestie Ds 154 al minder gelukkig geopereerd. Het college koopt een pand terwijl de wethouder zijn eigen woning tegelijkertijd verkoopt aan de verkoper van dat pand, met de broer van de wethouder in beide transacties als intermediair. Daar is de integriteit van het lokale bestuur in het geding: de schijn van belangenverstrengeling. Waarbij het niet gaat om belangenverstrengeling (die vast niet aan de orde is), maar om de schijn daarvan. De voorzitter blijkt ondertussen het begrip collegiaal bestuur niet te begrijpen als hij betoogt dat de wethouder niet bij de besluitvorming in het college betrokken was. Wat binnen collegiaal bestuur nl. niet van belang is als je lid bent en blijft van het besluitnemende college.

  Raadsleden zijn bovendien niet vroegtijdig (in het presidium) of later in het raadsvoorstel geïnformeerd over de privebetrokkenheid van de wethouder. Raadsleden hadden dus niet de volledige informatie over de kwestie. Dat had de voorzitter van het college, tevens raadsvoorzitter, niet mogen laten passeren. Beginnersfoutjes.

  Maar de voorzitter rehabiliteert zichzelf doordat hij ongetwijfeld de ex-wethouder weet te overtuigen dat die na deze bedreiging niet aan kan blijven als raadslid. Zo niet, dan is de positie van de burgemeester zelf alsnog in het geding. Hij is de hoeder van de integriteit van het lokale bestuur op Vlieland.

  Het bedreigde raadslid moet echter zelf ook consequenties verbinden aan het feit dat hij eigenmachtig en actief de vertrouwelijkheid rond zijn afscheid in 2019 als gemeentesecretaris heeft geschonden. Hoe kan een college in de toekomst informatie vertrouwelijk delen (wat soms nou eenmaal nodig is) met een raadslid dat er blijk van heeft gegeven dergelijke informatie openbaar te maken als dat hem politiek goed uitkomt? Het betreffende raadslid kan door het schenden van de vertrouwelijkheid niet meer functioneren als raadslid en moet aftreden.

  Een spel met alleen maar verliezers: de ex-wethouder, het bedreigde raadslid (beide afgetreden) en in het ergste geval, een beschadigde raadsvoorzitter?
  Nee, want alleen op die manier is er in ieder geval een winnaar: de integriteit van het openbare bestuur op Vlieland. Dat verdient dat eiland, en zijn bewoners.

 2. Na het lezen van de reactie van Tineke Schokker op jullie site, als ook het artikel in LC is het duidelijk dat er door Fier alsnog veel uit te leggen valt over de ware toedracht van de vertrouwensbreuk. Aanvankelijk leek verdere uitleg omzeild te kunnen worden na het terugtrekken van Robert Lanting als wethouder, maar de ontboezemingen van Tineke Schokker veranderen dit. Want als jullie coalitie-doel zuiverheid is van bestuur, rijst nu de prangende vraag of iemand in de raad kan zitten die (door het lekken van deze vertrouwensbreuk en de reactie van de voormalig burgemeester die boekdelen spreekt) op zijn minst de schijn heeft gewekt van mogelijk onoorbaar gedrag in het recente verleden op het hoogst gemeentelijke niveau.

 3. Het is niet verstandig het vertrek van een raadslid te eisen. Die is door de burgers gekozen. Een wethouder is anders; die is door de raad gekozen en kan dus door de raad ten val worden gebracht. Net zo ministers. Raadsleden/parlementsleden worden soms wel tot vertrek gebracht, maar dat gebeurt meestal door de partij. Vaak lukt dat niet, dan houden ze hun zetel, want ook een partij kan hen niet tot aftreden dwingen – zie de Tweede Kamer. Wij moeten het dus ook niet over vertrek van Lanting of wie dan ook als raadslid hebben, daar gaat in feite vrijwel alleen iemand zelf over.

  1. Beste Olchert,

   Ik ben het met anoniem eens: hoewel een raadslid op naam is gekozen tijdens de momentopname van de verkiezingen, is dat wel op basis van een beeld gebeurd dat mensen aan de buitenkant van Lanting hadden. Nu blijkt dat het plebs informatie is achtergehouden die, als die wel bekend was geweest, hun stemgedrag mogelijk had beïnvloed. Er zullen nu mensen zijn die op Lanting gestemd hebben en denken, net als het zien van een flop in de bios: mag ik mijn geld a.u.b. terug? Dat is niet uitgesloten, dus waarom niet die onrust wegnemen door gewoon te vertellen wat er is gebeurd? Tenzij er werkelijk een beerput is. Kijk als je twijfel de vrije loop laat en mensen zelf erop laat doordenken, dan heb je politiek een probleem, zeker als je al 1-0 achterstaat doordat de kwestie is gelekt, en vervolgens 3-0 als je zelf reageert op deze site zonder info te geven, en daarna Tineke Schokker je maant de waarheid te zeggen en het maar stil blijft.

   Als Tineke Schokker suggereert dat Lanting nu hij toch al ongevraagd haar in de discussie aanhaalt, nu dan ook maar openheid moet geven, dan is er wat gebeurd. Dat kan alleen betekenen dat hij stout is geweest. Het is in ieder geval, tot de waarheid bovenkomt, niet uit te sluiten.

   Zelfs al blijkt er helemaal niets aan de hand te zijn geweest en dat is zeer onwaarschijnlijk, dan is nu, zeker doordat de kwestie is gelekt en niet zelf door Lanting is gemeld, de schijn al gewekt van mogelijk onoorbaar gedrag op het hoogste gemeentelijke niveau. Politiek draait om perceptie. De bewijslast ligt nu bij Lanting, het is niet anders. Want macht is verantwoordelijkheid en die moet je verdiend hebben, door een voorbeeld te zijn voor wenselijk gedrag. De inwoners hebben er recht op te weten, of iemand die in het orgaan gaat plaatsnemen dat de baas is van hun gemeente, mogelijk dingen heeft gedaan die niet door de beugel kunnen. Als ik in de raad zou hebben gezeten zou ik niet met Fier in een coalitie willen zitten, tot de bewoners weten of iemand hun belangen vertegenwoordigt die dat wellicht niet verdiend heeft.
   Als het doel is nieuw en zuiver bestuur, dan is een logische consequentie dat Lanting nu met de waarheid voor de draad komt. De consequenties en conclusies komen daarna vanzelf wel (eer aan jezelf houden enzovoort). Ik ben door sommigen beschuldigd van kiezersbedrog toen ik mijn positie opgaf, omdat ik vond dat andere kandidaten het bij nader inzien voor de partij beter zouden doen dan ik. Maar echt kiezersbedrog is dat je wel in de raad gaat zitten, maar mensen niet de informatie geeft waarop zij je kunnen beoordelen.
   Dus pas als dit station gepasseerd is van openheid geven, kun je zeggen dat alles zuiver is en kun je door. Want er moet er een de verstandigste zijn en dat ben je altijd zelf, zeggen ze ook wel.

 4. Er is de afgelopen week veel gebeurd achter de politieke schermen.
  Ik constateer dat ABV en FIER goed geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen van de afgelopen week. Ik Keur het af dat deze twee partijen willens en wetens coalitieonderhandelingen voeren in deze raadssamenstelling. Bedenkelijk, zeker voor een partij die pretendeert integriteit en transparantie hoog in het vaandel te hebben.

 5. Goedemorgen,

  Net als gister probeer ik nog een keer een bericht op de site van FIER te plaatsen. Jullie hebben vast nog steeds technische problemen omdat het vorige bericht ook niet op site verscheen. Ik zet het daarom ook maar even op facebook.

  Via de Leeuwarder courant heb ik zojuist vernomen dat het ABV uiteindelijk dan toch de fractievoorzitter heeft laten vallen. Dat heeft mijnsinziens te lang geduurd. De achtergrond van het raadslid is al langer bekend binnen het ABV. Je moet als politieke partij in geen geval geassocieerd willen worden met dergelijk gedrag en er direct afstand van nemen.
  Gelukkig nemen ze nu verantwoording.

  Fier heeft mij bij monde van Robert Lanting eerder al laten weten dat zij ook op de hoogte waren van het artikel. Bij deze vraag ik Fier:

  1. Hoe lang was u al op de hoogte van het artikel?

  2. Waarom vond u het verantwoord om de coalitieonderhandelingen met het ABV voort te zetten terwijl deze nota bene gevoerd werden door de gewraakte fractieleider?

  Ik denk precies te weten hoe lang Fier er van op de hoogte is en ik ben erg benieuwd naar uw reactie. Misschien is er wel een goede verklaring voor, maar ik zie het niet.
  Als er iets is dat ik de afgelopen weken geleerd heb dan is het dat de zweem van betrokkenheid al voldoende is om je politieke ondergang in te luiden. Zelfs je beste vriend, waar je jaren lang mee omging, doet er aan mee.

  Zeker als je willens en wetens onderhandelingen voortzet omdat je zo graag op het pluche terecht wilt komen moet je nu nog eens goed nadenken over je houdbaarheid.

 6. Ik ga er vanuit dat de Burgemeester van Vlieland de leiding NEEMT in het coalitie-proces en eerst zorgt dat de verschillende politieke partijen verantwoording afleggen aan de bevolking over de recente ontwikkelingen VOOR er een coalitie-akkoord wordt gesloten.

  Dat zullen de partijen natuurlijk zelf ook graag willen in het kader van transparantie en integriteit.

  Er is nog iets wat mij verwonderd.
  Ik heb Iris Pieters van FIER gesproken en dhr Bankras heeft meneer Schuurman van FIER gesproken. Beiden verkeren in de veronderstelling dat Henk Veerdig een bezoek heeft gebracht aan de familie Bankras om tekst en uitleg te geven over de gang van zaken verkoop Dorpsstraat 154, om het netjes af te handelen zeg maar.
  Helaas heeft de familie Bankras niemand gezien. Toch niet een onbelangrijk onderwerp.

  Tot slot zie ik al zes dagen geen berichtgeving op Vlieland actueel. De man achter de schermen is Lex Vergnes, lid van het ABV en woonachtig aan de vaste wal. Anders zo actief bij onbelangrijk nieuws. Ik hoop dat het goed met hem gaat.

  1. Beste Martijn,
   Normaal gesproken zou de burgemeester als voorzitter van raad en college, inderdaad de persoon zijn om in deze chaos de leiding te pakken. Ze zeggen niet voor niets dat grote gebeurtenissen een burgemeester kunnen maken of breken. Dat heb ik al eens gezegd als inspreker toen ik zijn gebrek aan leiding bij rondzwervende dronken jongeren afgelopen zomer over de Dorpsstraat bekritiseerde.
   Ik zei daarnet chaos maar is dat niet te negatief? Want alles heeft een reden… ik zie deze uitbarsting als iets dat ongetwijfeld al jaren heeft gesluimerd, lang voor mijn tijd waarschijnlijk, een onvrede die zich nu een uitweg zoekt. Net als een onweersbui de boel lekker opklaart. Niks mis mee. Je moet daar wat mee, net als ieder conflict. De raad en college zijn eindelijk met zijn allen wakker geworden dat de tijd rijp is voor een andere werkwijze en dat is een grote winst voor de democratie Vlieland.
   De burgemeester is zelf nu ook in een lastig parket geraakt vanwege zijn indirecte of directe betrokkenheid in de DS-affaire, om de plannen voor de koop van het Dorpsstraat-pand maar zo te noemen. Mogelijk voelt de burgemeester zich daarom niet meer in de positie om de leiding te pakken omdat hij ook een speler is in dit schouwtoneel, waarin elk zijn rol krijgt en zijn deel, om Vondel maar es aan te halen, die ik overigens niet voor mijn lijst heb gelezen.
   Alle details daargelaten, was het namelijk chique van hem geweest als hij tenminste had erkend dat de DS-deal wellicht nobele doelen had (bouwgrond creëren voor sociale woningbouw), maar het vanwege de schijn van belangenverstrengeling (van zijn kant – mogelijke bouw van een gemeentehuis, en van de kant van de (nu ex-)wethouder – eigen huis verkopen) er niet fraai uitzag naar de buitenwereld. In plaats daarvan kregen we een ‘naar eer en geweten’-verhaal dat niet overtuigt en averechts werkt omdat het lege, onwaarachtige en machteloze woorden zijn die argwaan wekken.
   Misschien zou de les van dit alles o.a. een simpele graadmeter voor een toelaatbare werkwijze voor de gemeente kunnen zijn zoals deze: als je een gemeentelijk plan samenvat tot krantenkop, kun je je hiermee als gemeente landelijk vertonen? In dit geval zou de titel kunnen zijn: “Naar eer en geweten. Vlielandse burgemeester verdedigt wethouder die zijn eigen huis verkoopt in gemeentelijke huizendeal”. Ziet er niet uit, als je dit leest in het Kastje van Goeree-Overflakkee, toch?
   Het college had gewoon een makelaar van de wal kunnen regelen voor de verkoop, en kunnen erkennen dat dit DS-plan er vanwege de verkoop van het huis van de ex-wethouder, uit ziet als een cowboy-deal en we ons ernstig moeten afvragen of we zo willen werken. Daarna had het college de raad kunnen laten beslissen of het doel (bouwgrond) de middelen (schijn van belangenverstrengeling) heiligt. Dan had de raad openlijk kunnen discussiëren over de voordelen (de kracht van een kleine gemeente om lokale kansen te pakken van bouwgrond) en de nadelen (zweem van belangenverstrengeling die slechte reclame zou zijn in deze tijden van wantrouwen van de burger in de politiek).
   In plaats daarvan werd de burger tijdens de raadsvergadering niet getrakteerd op wijsheid, maar op een zelfingenomenheid zowel bij Fier en ABV als bij NLV en GW om hun eigen tekortkomingen in deze zaak toe te geven. De kans om bouwgrond te bemachtigen had echter moeten prevaleren en dat had kunnen samengaan met erkennen van de belangenverstrengeling en het elkaar beloven van beterschap.
   Misschien worden we het op deze punten nooit eens, maar dat neemt niet weg dat ik je opmerking over transparantie volledig onderschrijf. Zowel ABV als Fier horen nu aan de burgers officieel een verklaring te geven over hoe stout hun in opspraak geraakte partijleden nu precies zijn geweest; niets meer en niets minder. Daar heeft de burger die gestemd heeft op hun vertegenwoordiging in de raad, recht op. Zeker Fier hoort de eerste stap te zetten, de nieuwe partij die ons het licht wil voorschijnen van zuiver en transparant bestuur, maar nu Farizees zwijgt als het graf juist als ze de kans hebben de moed te tonen om het goede voorbeeld te geven en duidelijkheid te scheppen: wat is er bij de vertrouwenskwestie gebeurd? De ex-burgemeester heeft de weg al vrij gebaand en spoort de ex-gemeentesecretaris zelfs aan om met de waarheid voor de draad te komen. Dus voor zwijgen is het nu te laat. De tijd tik door…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Huislijk geweld en femicide

Henk Veerdig – Zoals uitgesproken in de raadsvergadering van maandag 15 juli 2024 Voorzitter, een radio-interview met Jeannie Zuiderwijk, een schrandere vrouw, moeder en professioneel

Lees verder »

Ongemak

Afgelopen week is er in ons land een rechts-radicale regering geïnstalleerd. Een partij, die namens enkele woordvoerders al vele jaren verscheidene provocerende uitspraken heeft gedaan,

Lees verder »