Nieuws

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de waan van de dag

Henk Veerdig

Mogelijk was het de vooraanstaand liberaal en oud-minister Treub die stelde, dat het de grootste ramp voor de democratie is om niet voor democraat te worden aangezien wanneer men niet meegaat met de waan van de dag.

Dat roept de vraag op hoe dan om te gaan met die waan van de dag en toch koers te houden. Er gebeurt zoveel op ons eiland en in de wereld om ons heen, zodat je over vele uiteenlopende zaken doorgaans iets verstandigs dient te zeggen en mee moet denken. Hoe nu verder? Waarna de situatie vervolgens weer verandert. Lastig maar ook uitermate boeiend.

Hoewel het raadswerk (zeker als eenmansfractie) maandelijks best de nodige tijd vergt om hieraan gedegen vorm te geven, waren de laatste maanden voor de verkiezingen zonder meer intensief te noemen. Hiermee hebben wij wel met onze groep mensen van Lijst Fier in het kader van de aankomende verkiezingen met veel genoegen echt ons uiterste best gedaan om de doelstellingen, uitgangspunten en ambities goed en helder te verwoorden, wat men dus campagne voeren noemt. Wij hebben in elk geval getracht de eilanders te informeren over onze kandidaten en onze uitgangspunten van beschaafd samenwerken binnen de kaders van kwaliteit en onze geroemde Vlielander kleinschaligheid.

Met luisterend oor hebben wij in groepjes vele gesprekken gevoerd, zowel met individuen alsook met een aantal maatschappelijke organisaties. Met deze inbreng en onze eigen ervaringen en overtuigingen is ons verkiezingsprogramma iets geworden wat oprecht mooi aansluit op de praktijk van het raadswerk van de afgelopen jaren.

Met enige fierheid kunnen wij dus stellen dat onze boodschap en onze intenties niet fraaier verwoord zijn dan de ingezette praktijk van de afgelopen jaren. Doorgaan met dit eerlijke verhaal is hetgeen wij voorstaan.

Met de laatste tijd een grote focus op de lokale politiek en het oproepen tot stemmen, is het goed om te blijven relativeren en onze luxe positie te koesteren, namelijk dat wij mee mogen doen aan open, vrije verkiezingen. Plaats dit maar in de context van hetgeen in de wereld nu plaatsvindt.  Terwijl wij gaan stemmen voor een nieuwe raad worden aan de oostzijde van de Europese Unie de democratie en de autonomie deels uiteengereten met grof geweld, gebaseerd op de dwingende arrogantie van het grote gelijk van één despoot met enkele getrouwen hier omheen.

Deze oorlog in Oekraïne raakt ons ook. Nu nog indirect. Door nieuwe vluchtelingenstromen, door verstoring van onze handel, het oplopen van de energieprijzen, grondstoffen en producten, beïnvloedt dit abjecte geweld ook onze open economie als handelsland. En het knaagt en hapt aan de rechtstaat van een bevriend land aan de grens van Europa. Dat levert allerlei emoties en krachten op die niet alle fraai zijn en ons mogelijk ook mismoedig en angstig maken, afleiden van andere uitdagingen ook.

Want hoewel de primaire veiligheid in het geding is, hebben wij ook wereldwijd nog allerlei andere uitdagingen die ook weer uitermate belangrijk zijn. Zoals op het gebied van de duurzaamheid en klimaatveranderingen die feitelijk geen uitstel dulden maar collectieve actie vereisen. En, ondanks de vergrijzing, dienen wij ook de zorg, het onderwijs, de woningbouw en onze gasteneconomie op peil te houden. Alleen samen kunnen wij die uitdagingen aanpakken. En dat geeft aan dat de waan van de dag soms ook fijn is, aangezien grotere zaken even buiten het blikveld raken.

Maar toch dienen wij ook regelmatig met scherpe blik over de schutting te kijken. Om je te realiseren hoe goed wij het nog steeds hebben, mede door de grote verwevenheid met vele spelers in vele landen, wereldwijd. Samen sterk. Daarvoor moeten wij ons blijven inzetten. En om te beseffen hoe sterk én tegelijkertijd hoe kwetsbaar en niet vanzelfsprekend de rechtsstaat feitelijk is.

Om op lokaal niveau daaraan een bijdrage te mogen leveren is een grote verantwoordelijkheid. En een grote eer. Ons uitgangspunt is en blijft dus om sámen het verschil te maken, open en transparant te zijn, waarbij wij de kleinschaligheid blijven koesteren.

Als stemgerechtigde bent u nu aan zet. In alle vrijheid mag u uw stem uitbrengen, zodat de volgende ploeg van negen raadsleden voor u als volksvertegenwoordiging weer aan de slag kan. Voor zaken die ons allen aangaan. Wij, Iris, Cees, Guido, Robert en ik, popelen om aan de slag te gaan.

De keuze voor Lijst Fier is aan u.

Samen sterk. Dank u.

Eén reactie

  1. Ik wilde op Iris stemmen, maar ik was mijn stempas kwijt. Op een hele slimme plek bewaard, geen flauw idee waar.
    Fijn dat jullie zo gewonnen hebben, suuk6!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Bestaanszekerheid

Beleid bestaanszekerheid (gemeente Vlieland, samen met Harlingen, Waadhoeke en Terschelling) Voorzitter, voor steeds meer mensen is toegang tot basisvoorzieningen niet vanzelfsprekend. Bestaansonzekerheid dus. Er zit helaas

Lees verder »

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »