Nieuws

De liefde

Liefde is een veldslag, liefde is oorlog, liefde is opgroeien. – James Baldwin.


Alweer voor de negende keer werd er door Podium Vlieland, Adwin Kluiver en Gooitsen Eenling een Regenboog-filmweekend georganiseerd op Vlieland. Het was een sympathiek gebaar dat zij de organisatie gemeentebestuur en -raad hadden uitgenodigd.

Vanuit alle hoeken van ons land vertrokken, is dit weekend voor velen vanuit de LHBTI+-gemeenschap wederom een gemoedelijk samenzijn op Vlieland. Zich voedend en lavend aan de filmkunst, natuur, drank en spijzen is het voor iedereen uitermate goed toeven op ons eiland.

Uit enkele gesprekken met mensen uit deze gemeenschap blijkt toch weer dat het in de beleving en ervaring van sommigen nog steeds nodig is om het emancipatietraject voor te zetten, terwijl wij toch doorgaans zelf denken een prima liberaal volkje te zijn waar ieder zichzelf kan zijn. Mogelijk is onze blik beperkt omdat dit op Vlieland toch wel als zodanig wordt ervaren. De grote stad blijkt soms een ander verhaal.

In 2021 hebben wij als gemeenteraad met een unaniem aangenomen motie helder uitgesproken dat wij, zoals elke gemeente, de wettelijke plicht hebben om uitsluiting en onwenselijk gedrag tegen te gaan en om sociale veiligheid te stimuleren en te garanderen. Dat wij het principe huldigen dat iedereen maatschappelijk meedoet, ongeacht hoe je eruit ziet, van wie je houd en of je valide of minder valide bent, is voor de meesten vanzelfsprekend maar toch van belang dit te benadrukken. Telkens weer.

Ook bleek toen al volstrekt duidelijk dat onze mooie school De Jutter sinds jaar en dag een schoolvoorbeeld is van inclusiviteit in woord en gebaar. Immers, het onderwijsteam levert maatwerk voor het individu en zij geeft lessen Burgerschap voor allen. Het streven naar diversiteit is op Vlieland inmiddels echt gemeengoed geworden. Inclusiviteit benadrukt de gewenste onderlinge verbondenheid. Samen sterk. En dat was toen een goed moment om het hijsen van de regenboogvlag als een bemoedigende symbolische boodschap aangaande diversiteit, samen met de school, op te tuigen. Van belang voor allen in het algemeen en voor jonge schoolgaande kinderen in het bijzonder.

Misschien is het goed om, zoals gesuggereerd door de organisatie, als gemeenteraad nu eens rustig na te denken om een stap verder te gaan met het uitdragen van de genoemde vlag als symbool, hoe belangrijk die ook is. Dat zou kunnen door actief beleid te ontwikkelen voor emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van ons aller LHBTI+-gemeenschap. Dit alles bijvoorbeeld op basis op informatie- en kennisuitwisseling vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe de voltallige raad hier ook over denkt, het principe dat iedereen wordt opgeroepen maatschappelijk mee te doen, ongeacht hoe je eruit ziet, van wie je houdt, en of je valide of minder valide bent, huldigen wij allemaal.

Afsluitend met de wijze woorden van William Shakespeare indachtig:

Liefde kijkt niet door de ogen, maar door de geest.

Henk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Huislijk geweld en femicide

Henk Veerdig – Zoals uitgesproken in de raadsvergadering van maandag 15 juli 2024 Voorzitter, een radio-interview met Jeannie Zuiderwijk, een schrandere vrouw, moeder en professioneel

Lees verder »

Ongemak

Afgelopen week is er in ons land een rechts-radicale regering geïnstalleerd. Een partij, die namens enkele woordvoerders al vele jaren verscheidene provocerende uitspraken heeft gedaan,

Lees verder »