Nieuws

Formeren – het Raadsakkoord

Beste eilanders,

Er is weer nieuws over de formatie voor ons lokaal bestuur.

Vanochtend heeft de gemeenteraad van Vlieland namelijk kennis gemaakt met procesbegeleider Rieks Osinga (docent Thorbecke Academie en ervaringsdeskundige van vernieuwende politiek).

Alle vijf fracties hebben ermee ingestemd om onder leiding van de heer Osinga te werken aan een raadsbreed akkoord. Feitelijk een coalitie dus van alle fracties.

De komende weken gaat er nauwgezet gewerkt worden aan zo’n raadsakkoord.

Hoewel over de wijze van invulling van de twee wethoudersposten nog een besluit genomen moet worden, lijkt het erop dat dit een openbare sollicitatieronde gaat worden.

Lijst Fier heeft vertrouwen in de vorming van een raadsbreed akkoord en spreekt daarbij de hoop uit dat wij in vruchtbare samenspraak spoedig witte rook kunnen zien boven ons Oude Raethuys.

Namens Lijst Fier,

Henk

9 reacties

 1. Beste Henk,

  Ik zal niet de enige zijn die benieuwd is naar wat de toekomst nu gaat bieden.
  U heeft het over witte rook. Daarmee bedoelt u dat na een lange periode van onduidelijkheid over een belangrijke zaak eindelijk een besluit wordt genomen, zoals de Witte rook boven de Sixtijnse kapel om aan te geven dat het College van Kardinalen een nieuwe paus heeft gekozen.

  Dat een akkoord er komt is goed, want er moet beweging komen om de impasse te doorbreken. Echter ik zie het somber in. U kan nu misschien denken, jemig van Heeringen, heb een beetje geloof, want aan scepsis hebben we nu helemaal niets. Dat mag, maar ik zal in deze context de opmerking van de heer Hazenberg even aanhalen: Op zich niets mis met een raadsakkoord maar de grondslag moeten politieke meningsverschillen en geen botsende ego’s zijn. Want die wijzig je hier niet mee.

  En dat is hier het probleem. U bouwt een akkoord op een niemandsland dat geen fundering biedt: we hebben nu een gebroken raad, vol met ego’s, partijen die tegenover elkaar staan. En een burgemeester, die zoals ik al uitgebreid heb toegelicht, zijn onpartijdigheid heeft verspeeld. Dat is geen basis.

  Mijn vraag is: kunt u ons ook verblijden met het nieuws dat Rieks ook als mediator c.q. relatietherapeut gaat optreden? De onderlinge bitterheid moet weg, zo niet, dan zult u elkaar alleen maar tegenwerken, met schade voor de gemeenschap tot gevolg. En zo komt er van uw akkoord niets terecht, daar hoef je geen ervaringsdeskundige van vernieuwende politiek voor te zijn.

  Groet,

  Martijn van Heeringen

 2. Wat een vreemde volgorde:
  Eerst huwelijkse voorwaarden schrijven om vervolgens uit te gaan vinden of je elkaar weer voldoende vertrouwd om met elkaar verder te gaan. Vreemd…

  Nu gonst het in Het Praethuys al een tijdje van de geruchten over de wethouder waarmee het ABV al een tijdje loopt te zwaaien: Albert de Hoop, voormalig burgemeester van Ameland en ook Bert Wassink oa voormalig burgemeester van Terschelling zijn naam zingt rond. Beide heren zijn bij uitstek geschikt om de nieuwbakken en tamelijk groene burgemeester Schier achter de schermen te kunnen gaan coachen iets wat bittere noodzaak is wil Schier overleven.

  Elsje de Ruiter zou probleemloos de tweede wethouder kunnen worden. Elsje heeft goed werk geleverd, GroenWit doet niet mee aan de verplaswedstrijd waarmee NLV en Lijst Fier maar geen genoeg van kunnen krijgen. Lijst Stuivenga wordt denk ik zwaar onderschat want volgens een insider uit het Praethuys heeft Jan Stuivenga de harde kern ABVers onder aanvoering van voormalig ABV wethouder Henk Visser op sleeptouw genomen en blijft Jan Doeke Tammes eenzaam en alleen over om zijn gezwam over managementsystemen, ISO EN TUV normeringen en ander D66 achting geleuter waarmee hij succesvol de raad in slaap kletst.

  Gas geven beste Vlielanders!

  Met vriendelijke groeten,

  Carel Boer
  Amsterdam

  1. Beste Carel,
   Een klein erratum in je Freudiaanse verspreking: het is burgemeester Schrier (met r). Schier betekent bijna, een toepasselijke benaming overigens voor de situatie van de problematisch geworden burgemeesterpost: hij is het bijna, maar net niet, inderdaad.

   Altijd leuk verder, om de woordcombinatie “D66” en “geleuter” tegen te komen. In je overige analyses kan ik je op één punt na ook vinden. Vooral over ABV heb je hopelijk gelijk. Jan Stuivenga zal vermoedelijk, de essentie van het ABV in andere naam laten voortbestaan: een lokale partij die er binnen het (vanwege toename van de druk van regionale wetgeving en bemoeizucht) helaas steeds kleiner wordende stukje lokale soevereiniteit, voor de gemeenschap wil zijn. Een partij die het niet gaat zoeken in Wagneriaanse superlatieven als het veranderen van Brusselse wetgeving, de olie-filie, of het infiltreren in UNESCO enzovoort. Kortom Lijst Stuivenga zal een partij zijn met de beide benen op de lokale grond.

   Dat Elsje de Ruyter probleemloos de 2e wethouder zou kunnen worden, daar zit je er denk ik volledig naast. Ik vermoed dat GroenWit door drie redenen is gedecimeerd tot een partij met 0.0001 zetels, naar boven afgerond tot een 1 voor de moeite: geen aansluiting bij de jeugd (voornamelijk door een opvallend hoge leeftijd van haar leden op de kieslijst), en een te gewaagd verkiezingsprogramma (soms heb je geluk dat het aanslaat, soms heb je pech). Maar wat GW vermoedelijk vooral heeft beschadigd was niet een gelekte vertrouwenskwestie zoals bij Fier, maar echte lekkage bij de Vliehorst. Luister maar es de laatste raadsvergadering terug voor de verkiezingen (geloof ik), waarin de heer Witting van NLV zijn ding doet: luid, duidelijk en degelijk. Hij laat op uitstekende wijze niets over van haar beleid. De kiezer deed de rest.

   Om te zorgen dat belangenverstrengeling niet ook in 2023 weer het Vlielandse scrabble-woord van het jaar gaat worden (Schriers slogan bruggenbouwen ten spijt), lijkt het mij daarom opportuun om voortaan een wethouder nooit meer uit de eigen gemeente, maar altijd van elders van de wal te halen. Is overigens in de rest van Nederland de norm. Laten we wel leren van onze fouten; het Dorpsstraat-belangenverstrengelingsdebacle, heeft immers al te veel tijd gekost.

 3. Het is gezien alle ontwikkelingen sinds de verkiezingen momenteel helaas niet anders dan dat de invulling van de twee wethoudersposten waarschijnlijk via een openbare sollicitatieronde gaat plaatsvinden. Wellicht is dat op dit moment, met de verstoorde verhoudingen, wel het beste. Maar wat jammer dat het zover komt. Niets verkeerds met de aanstaande (carrière) wethouders op voorhand, Maar niets mooiers dan bestuurders uit de eigen samenleving. Volgens mij is Elsje de Ruiter beschikbaar, en bewezen geschikt.

  1. Zie mijn commentaar over het al dan niet geschikt zijn van Elsje de Ruiter als wethouder, bij Carel de Boer, zodra dit is goedgekeurd.

 4. Beste Berend,

  Ik onderschrijf je zienswijze voor wat betreft dat wethouders afkomstig uit de eigen geledingen ideaal zou zijn. Echter is dit onder de gegeven omstandigheden niet realistisch.

  Ook fijn om te lezen dat u mijn zienswijze met betrekking tot Elsje de Ruiter met mij deelt.

  Bert Wassink of Albert de Hoop zijn mij beiden even lief. Beide heren kennen de klappen van de zweep daar waar het aankomt op besturen van een Waddeneiland met al zijn lokatie specifieke problematiek. Met name Wassink zijn cv sluit naadloos aan bij de wensen van Vlieland: Een door de wol geverfde bestuur met een enorm netwerk en last but not least een persoon die zichzelf al lang en breed bewezen heeft wat het risico op haantjes gedrag minimaliseert. Van de Hoop is bekend dat hij op Ameland geen deel wenste uit te maken van de gemeenschap en zichzelf buiten kantooruren om het liefst opsloot in zijn ambtswoning.

  Als de raad en het college de adviezen één op één opvolgt zal het college onder de meest gunstige omstandigheden medio september weer volledig zijn.

  Met vriendelijke groeten,

  Carel Boer
  Amsterdam

 5. Beste Martijn van Heeringen,

  De schiere burgemeester Schrier is het inderdaad niet, net niet is niet conform de waarheid want naar mijn mening struikelt SchRier over zijn eigen fouten, onervarenheid en irritante lachje/gegniffel waarmee hij tot vervelendst toe zijn onzekerheid mee probeert te camoufleren. Schrier is het totaal niet en zou er wijs aan doen eieren voor zijn geld te kiezen voordat de harde kern bestaand uit veelal NLV leden hem er vroeg op laat uit sodemieteren.

  Het moge duidelijk zijn dat wij beiden bepaald geen fans zijn van Elsje de Ruiter, tot zover kunnen wij elkaar denk ik wel vinden. Maar, als je haar vanaf de zijkant waar ik immers sta als Amsterdammer bekijkt en beoordeelt valt haar weinig te verwijten, Elsje heeft braaf de in het coalitieakkoord van 2018-2022 opgesomde punten afgevinkt. Dat zij dit zonder enige franje heeft omkleed valt Elsje niet te verwijten. Elsje was al lang blij dat ze van ome Dick het onkruid in bermen en op stoepen tot in de hemel mocht laten groeien en ze toestemming had gekregen om van het veld voor de Vliehorst één grote teringzooi te maken met alle gevolgen van dien. Persoonlijk valt het mij op dat de voorzitter van het ABV een ongelofelijke plaat voor haar hoofd heeft, anderzijds verklaart het feit dat deze dame de levenspartner van de oeverloos over ISO, Managementsystemen en ander Groen Links/D66 achtig neuzelende door het leven kan gaan wel waarvoor die plaat voor haar hoofd dienst doet.

  Ik hoor jou met geen woord over de namen van de wethouders kandidaten waarmee Jan Doeke Tammes nu hoge ogen probeert te gooien nadat zijn eigen partij ABV voorzitter Hilde de Noord afwees als kandidaat. Bert Wassink en Albert de Hoop zijn voor Vlieland gedroomde wethouders, daar ben jij het toch mee eens? Dat het bij Schrier dun door de broek zal gaan lopen als bijvoorbeeld Wassink zou toetreden tot het college moge duidelijk zijn maar alles beter dan een terugkeer van de verzuurde en over de houdbaarheidsdatum heen zijnde Dick Visser. Eens?

  Van de bemiddelaar heb ik geen hoge pet op, alleen al vanwege zijn nauwe banden die deze man onderhoud met de vriendin van de welbekende Ton van Mourik. Zoals de kaarten nu op tafel liggen gaat NLV op slinkse wijze en ondanks de fikse afstraffing door de kiezers onderaan de streep waarschijnlijk het tot voor kort onmogelijk geachte mogelijk maken. Dit trouwens niet uniek in politiek Nederland, kijk maar eens naar de coalitie in Den Haag waarin er ook ondanks gigantische verliezen toch nog plaats bleek te zijn voor bijvoorbeeld de Christen Unie en het CDA.

  Ik ben benieuwd of jij de raad komende maandag wederom zal gaan toespreken, mijn zege heb je maar of dit ook aan de zijde van bijvoorbeeld good old Nelleke Hopmans het geval zal zijn valt te betwijfelen.

  Met zonnige groeten vanuit Amsterdam,

  Carel Boer

  PS: Sinds ik hier mijn hart lucht krijg ik vanuit alle windstreken van Nederland vriendschapsverzoeken op Facebook welke ik uiteraard niet accepteer aangezien ik deze mensen nog nooit in levende lijve heb mogen ontmoeten.

 6. Carel Boer,
  Net als bij het neurotische lachje en de handgebaren van de tassendrager van Rutte, zien we inderdaad ook bij onze burgervader op Vlieland, hoe lichaamstaal de onzekerheid niet kan verbergen.
  Over de voorzitter van het nucleair vervallen ABV, kan ik je bij een kopje koffie nog wel eens alles vertellen. Laat ik voor nu volstaan met de constatering dat partnerschap met de fractievoorzitter niet goed samengaat met objectief leiderschap binnen het bestuur van je partij. Belangenverstrengeling is dus geenszins een woord dat je alleen bij NLV tegenkomt: bij wat nu ABV heet en wat er nog van over is, zie je het ook terug.
  Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet op de hoogte ben wie als eerste binnen ABV met Bert Wassink en Albert De Hoop als wethouderkandidaten is gekomen. Ze lijken mij allebei ervaren bestuurders op Ameland en Terschelling dus zouden zeker zwaar genoeg zijn voor de functie van wethouder. Belangrijker (of een pre, laten we het zo zeggen), ze zouden de problematisch geworden burgemeesterpositie kunnen invullen. Als ze daar nog een keer zin in hebben natuurlijk. Maar wie weet dat ze het op een ander eiland nog wel een keer willen doen.
  Het is inderdaad heel ironisch hoe NLV onverdiend haar zin krijgt. NLV klaagde over hoe ondanks dat zij de tweede partij is geworden, het de verkiezingsuitslag niet goed weer zou geven als het een coalitie van ABV en Fier zou zijn geworden, dus zonder de nummer twee in de ‘regering’. Echter gevoelsmatig was een coalitie van ABV en Fier juist wel een goede weergave van de werkelijkheid: men wilde iets nieuws (Fier), met behoud van waarden die lijken op dat van het ABV.
  Nu is door het zwaktebod van de hele raad, de situatie ontstaan van dit raadsakkoord. Zoals je weet, is een bemiddellaar eerst nodig om aan de relatie te werken. Daarna zou het pas tijd zijn om gemeenschapsgeld te gaan besteden aan een politiek deskundige. Het feit dat we weer in de omgekeerde wereld belanden is wederom een teken aan de wand dat we aan Schrier geen goede burgemeester hebben. Hij had dit moeten sturen. Zijn slogan bruggenbouwen zal hij inmiddels niet meer durven weerklinken, waarschijnlijk.
  Castricum schijnt met zo’n raadsakkoord wel goede ervaringen gehad te hebben en ik geloof dat Nunspeet ook zo’n constructie heeft. De kritische noot is bij een eensgezinde raad wel: waar ga je als ontevreden burger nog heen?
  En ja ik ben er weer gezellig bij als inspreker morgen.

  Groet uit een letterlijk en figuurlijk bewolkt Vlieland,
  Martijn van Heeringen

 7. Beste Carel Boer,
  Zoals je misschien hebt gezien als je de vergadering van 11 juli hebt gevolgd: de andersdenkende burger was niet welkom in de raad en is anno 2022 nog steeds niet bij alle raadsleden welkom. Zeker niet bij NLV, maar ook mevrouw de Lang van GW ging dit keer tegen mij te keer. Ik heb een ego, dat is een feit, maar of ik alleen maar mijn zin wil doordrijven is de vraag. Ik wil alleen een normale reactie van de raad en die is er nog steeds niet. Met mij valt met argumenten altijd te praten en juist het ontbreken van een volwassen discussie, is het probleem. Daardoor kom ik steeds terug in het spreekrecht, op zoek naar het moment waarop de raad eindelijk een passende reactie geef naar de burger, in plaats van een pijnlijke stilte, of een poging om mij uit het spreekrecht te weren.

  Bijzonder hoe de voorzitter weer te laat ingrijpt maar bij mij wel er bovenop zit. Hij corrigeert noch mevrouw de Lang, noch mevrouw Hermans, ik bedoel Hopman, op hun te persoonlijke commentaar. Juist dit verbod van persoonlijk worden was het feit (ik mag in spreekrecht niet over personen spreken) waarom ik niet kon zeggen dat de heer Visser vanwege zijn wrok, en de voorzitter vanwege het verspelen van zijn onpartijdigheid, veel stuk zullen maken.Het waren natuurlijk die twee die de gemeenschap zullen schaden omdat een raad zonder hen, beter zou functioneren.
  De vraag is: waarom mogen raadsleden persoonlijk worden naar insprekers als ik het niet mag?

  Het feit dat er bij de burgerinstuif waar mevrouw de Lang het over had, weinig opkomst was, is misschien eerder een signaal naar de raad om te onderzoeken, dan een reden om te burger te veroordelen. Want waarom waren er weinig mensen? Of het onderwerp was niet boeiend, of men weet dat meedoen toch geen zin heeft. Kijk naar wat er bij mij en bij mevrouw Rijlaarsdam gebeurt bij inspreken: nodigt dit toekomstige kritische burgers uit? Is dit reclame voor burgerparticipatie? Ik denk het niet.
  Mevrouw de Lang zet de burger vanwege de lage opkomst weg als lui, alsof ze inspraak en participatie niet verdienen. Maar ik vermoed dat de meeste mensen weten dat hun inbreng, zoals de werkwijze van de raad nu is, geen zin heeft. U zult als u mijn bijdrage heeft gezien, tot dezelfde conclusie komen. We zien weer een voorzitter die wel corrigeert als ik de heer Visser en NLV eraan herinner dat mijn voorstel tot opheffen van censuur in het spreekrecht verbleekt bij hoe hij tekeer is gegaan in de raad over vermeend drankgebruik en vertrouwenskwesties. Maar hij is er niet als Visser na mijn praatje nog even buiten de microfoon, desondanks duidelijk hoorbaar iets naroept dat te maken heeft met dat hij hoopt dat ik er gelukkig een volgende keer niet bij ben als inspreker. Tja, het niveau is om te huilen.
  Ik kijk wel of er weer iets zal zijn dat ik relevant genoeg vind om van me te laten horen, maar het leven is te kort eigenlijk.

  Verder is het triest om te zien hoe er vandaag mooi weer is gespeeld, vooral door de voorzitter, alsof de raad opeens eensgezind verder zal gaan. En alsof felicitaties gepast zijn bij het staakt-het-vuren van het zwaktebod van dit raadsakkoord. Ik wil niet negatief doen, maar laten we realistisch wezen: deze raad is beschadigd en de haat en nijd is echt niet zomaar weg. Iedereen weet: de relatie zou tegelijk hersteld moeten worden voor je aan de inhoud doorgaat, en niet pas in de herfst.

  Ik heb nul vertrouwen in deze raad, omdat er te weinig mensen in zitten die op gelijkwaardige wijze een debat aan willen, met elkaar als raad, dan wel de burger. Mijn hoop is wat dat betreft nog wel op Fier gericht.

  Fijne tijd nog in Amsterdam, en wie weet eens tot ziens op Vlieland.

  Groet
  Martijn van Heeringen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het

Lees verder »

Vuurwerk

Het volgende artikel werd door Henk Veerdig namens Lijst Fier uitgesproken in de laatste raadsvergadering van dit jaar, op 18 december 2023. De hele vergadering

Lees verder »