Nieuws

Investering mondzorg

Onder agendapunt 11 tijdens de raadsvergadering van maandag 12 september;  bespreken investering mondzorg, luidde de inbreng van Lijst Fier; 

“De aanwezigheid van een tandarts op het eiland is geen vanzelfsprekendheid. Dat blijkt met name wanneer de zittende tandarts aankondigt de praktijk te gaan sluiten en de opvolger niet per direct klaar staat. Toch is het ons al vele jaren gelukt een praktijkruimte voor tandartszorg te kunnen faciliteren van de voormalige Uiterton. 

Lijst Fier is er veel aan gelegen om ook voor de toekomst de randvoorwaarden zo in te richten dat het voor een tandarts aantrekkelijk blijft om praktijk te houden op Vlieland. Wij weten ons daarin gesteund voor andere fracties uit deze raad maar ook door veel inwoners uit onze gemeente.”

Na de beantwoording van enkele vragen en discussie tussen fracties heeft Lijst Fier zich positief uitgesproken om het financiële gat te dichten om een sluitende investeringsbegroting te kunnen opstellen richting de subsidieverleners.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het

Lees verder »