Nieuws

Investering mondzorg

Onder agendapunt 11 tijdens de raadsvergadering van maandag 12 september;  bespreken investering mondzorg, luidde de inbreng van Lijst Fier; 

“De aanwezigheid van een tandarts op het eiland is geen vanzelfsprekendheid. Dat blijkt met name wanneer de zittende tandarts aankondigt de praktijk te gaan sluiten en de opvolger niet per direct klaar staat. Toch is het ons al vele jaren gelukt een praktijkruimte voor tandartszorg te kunnen faciliteren van de voormalige Uiterton. 

Lijst Fier is er veel aan gelegen om ook voor de toekomst de randvoorwaarden zo in te richten dat het voor een tandarts aantrekkelijk blijft om praktijk te houden op Vlieland. Wij weten ons daarin gesteund voor andere fracties uit deze raad maar ook door veel inwoners uit onze gemeente.”

Na de beantwoording van enkele vragen en discussie tussen fracties heeft Lijst Fier zich positief uitgesproken om het financiële gat te dichten om een sluitende investeringsbegroting te kunnen opstellen richting de subsidieverleners.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Nieuwsbrief mei 2023: Wonen

Beste eilandbewoners, In de aankomende raadsvergadering van maandag 15 mei 2023 staat een uitermate belangrijk punt op de agenda. Het betreft het thema ‘wonen’. Samen

Lees verder »