Nieuws

Investering mondzorg

Onder agendapunt 11 tijdens de raadsvergadering van maandag 12 september;  bespreken investering mondzorg, luidde de inbreng van Lijst Fier; 

“De aanwezigheid van een tandarts op het eiland is geen vanzelfsprekendheid. Dat blijkt met name wanneer de zittende tandarts aankondigt de praktijk te gaan sluiten en de opvolger niet per direct klaar staat. Toch is het ons al vele jaren gelukt een praktijkruimte voor tandartszorg te kunnen faciliteren van de voormalige Uiterton. 

Lijst Fier is er veel aan gelegen om ook voor de toekomst de randvoorwaarden zo in te richten dat het voor een tandarts aantrekkelijk blijft om praktijk te houden op Vlieland. Wij weten ons daarin gesteund voor andere fracties uit deze raad maar ook door veel inwoners uit onze gemeente.”

Na de beantwoording van enkele vragen en discussie tussen fracties heeft Lijst Fier zich positief uitgesproken om het financiële gat te dichten om een sluitende investeringsbegroting te kunnen opstellen richting de subsidieverleners.

Wordt vervolgd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde berichten

Waddentweedaagse 2022 op Texel

Beste eilanders, de fractie heeft afgelopen donderdag en vrijdag, samen met de overige leden van de raad en de gemeenteraadsleden van de vier andere Waddeneilanden,

Lees verder »