Nieuws

Nieuwsbrief mei 2023: Wonen

Beste eilandbewoners,

In de aankomende raadsvergadering van maandag 15 mei 2023 staat een uitermate belangrijk punt op de agenda. Het betreft het thema ‘wonen’. Samen een goed programma wonen maken, als opvolger van de verouderde woonvisie, dat is het doel. En dan weloverwogen aan de slag.

Een woonhuis op Vlieland. Een groot goed op schaarse grond. Jan Slauerhoff, de dichter die Vlieland zo lief had, stelde:

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,

Nooit vond ik ergens anders onderdak.

Maar alleen op Vlieland voelde hij zich thuis.

Dat thuisgevoel geldt voor ons allen. Veel eilanders staan al jaren op de woonlijst om in aanmerking te komen voor een huurhuis op Vlieland. Vaak jonge mensen. Een huis kopen zit er voor velen niet in gezien de huidige prijzen. Huisvesting vinden blijft een uitdaging, met name voor tijdelijk horecapersoneel.

Zoals afgesproken in het raadsakkoord zullen de partijen samen een visie opstellen over dit thema. De zogenaamde ‘startnotitie wonen’. Deze wordt nu voorbereid en belooft een uitstekende start te geven om nieuw woonbeleid op te stellen. Burgerinbreng onder de noemer participatie is hierbij van het grootste belang. Daarom zult u de komende tijd meermaals door de gemeente uitgenodigd worden om uw mening te geven of mee te denken. Wij vragen u vriendelijk en oprecht om hieraan echt mee te doen aangezien er vele belangrijke afwegingen gemaakt moeten worden. En deze publieke ruimte is van ons allemaal! Uw mening en kennis telt. Met respect voor het goede en met moed voor best ingrijpende beslissingen.

Naast evenwichtige en weloverwogen keuzes voor mogelijke bouwlocaties is het eerst van belang om te bezien waaraan behoefte is. Voor welke doelgroepen is er bijvoorbeeld woonruimte nodig, willen we grote of kleine woningen, huur en/of koop, et cetera.

Bovendien is er, gezien onze schaarse grond, een bepaalde limiet aan wat in redelijkheid gebouwd kan worden zonder het karakteristieke van ons dorp teniet te doen. Met bouwen alleen redden wij het niet. Dus naast bouwen moeten wij ook kijken naar het bevorderen van de doorstroming. Naar de mogelijkheden rondom de zelfbewoningsplicht, naar de keuze wellicht tot het loslaten van allerlei regels rondom de mogelijkheden tot woningbouw op het bedrijventerrein.

Afijn, het is ons samen goed gelukt om onlangs de Omgevingsvisie te maken. Daarbij is de keuze gemaakt om binnen de huidige gemeentegrens van dorp en bedrijventerrein te blijven voor het wonen op Vlieland. Nu gaan wij aan de slag met de kansenkaart voor wonen, als basis voor het nieuwe woonbeleid. Zelf denken we onder meer aan het bouwen van een wijkje kleine huizen bovenop een ondergrondse parkeergelegenheid bij de Willem de Vlaminghweg/Boereglop en aan een verruiming van de regels voor wooneenheden op het bedrijventerrein.

Maar eerst en vooral gaan wij luisteren naar u, naar elkaars inbreng, discussiëren, overdenken. En dan pas volgt het kiezen voor het goede, waarbij het wonen, de leefbaarheid, de verduurzaming, de natuur en het karakteristieke versterkt worden. Om tenslotte echt de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan met gericht bouwen voor een dynamische eilander leefgemeenschap voor jong en oud.

Met doordacht woonbeleid – samen sterk.

Henk Veerdig

Fractievoorzitter Lijst Fier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het

Lees verder »