Nieuws

Nieuwsbrief november 2022

Onderstaande nieuwsbrief werd begin november in het dorp verspreid.

 

Beste eilanders,                                       

Het lijkt tijd om weer even bij te praten nu wij na de verkiezingen van dit voorjaar uiteindelijk in deze herfstperiode met genoegen kunnen beleven dat het raadsakkoord 2022-2026 geschreven is en het nieuwe college bekend is. Hoewel de beoogde periode meer tijd vergde dan voorzien, troosten wij ons met een oude wijsheid dat ‘woelig water dat tot rust komt, langzaam helder wordt’ (Lao-Tse).  

Zoals gezegd was in UHK te lezen dat Roel de Jong en Marieke Vellinga de geselecteerde en voorgedragen nieuwe wethouders zijn. De installatie volgt op de openbare begroting-

vergadering van maandag 31 oktober 2022. Mogelijk een leuke gelegenheid voor u om eens de raadsvergadering te bezoeken of deze digitaal te volgen.

Logisch dat sommigen, gezien het lange tijdspad, zich afvroegen of de vaart er wel werd ingehouden. Hoewel wij altijd voor openheid en transparantie pleiten, kan een selectie-commissie louter in vertrouwelijkheid opereren. Dat wringt misschien een beetje maar dat zult u hopelijk kunnen begrijpen.

Wij wensen het nieuwe college van B&W een frisse start toe, waarbij het bestuurlijk werk nu voor het eerst echt anders zal zijn om reden dat wij als gehele raad een breed raadsakkoord gesloten hebben. Uniek voor Vlieland. De collegeleden zullen de komende tijd kennismaken met u als eilander. Met uw inbreng kunnen zo college en gemeenteraad samen als lokaal bestuur in de dynamiek van alle dag beschaafd tot goede besluiten kunnen komen in het algemeen belang van Vlieland.

Het raadsakkoord bevat ruim vijftig opdrachten aan het nieuwe bestuur. Conform afspraken in dit raadsakkoord zal bij dit alles het college doorlopend met startnotities komen waarbij de gehele raad wordt betrokken om een voorzet te geven over nader af te spreken invulling. Denk hierbij naast de feitelijke inhoud aan bijvoorbeeld het tijdspad, de kosten en de eilander inbreng. Een mooie uitdaging, samen aan de slag!

Van groot belang hierbij is ook het Programma Waddeneilanden dat unaniem door de vorige raad is vastgesteld en de komende jaren mogelijk een belangrijke rol kan gaan spelen, mits deze als ingediende Regiodeal met het Rijk met succes wordt gehonoreerd. Ook daaraan is ambtelijk hard gewerkt. Voor de algehele leefbaarheid zullen er dan fikse bedragen ter beschikking komen om die brede welvaart verder uit te rollen en vorm te geven. Deze beoogde brede welvaart gaat niet alleen over materiële zaken, maar ook om onderwijs, gezondheid, sociale samenhang, duurzaamheid, milieu en veiligheid. Over het goede leven dus, voor onszelf, jong en oud, nu maar ook voor de komende generaties. In deze onzekere tijd, waar de kosten van het dagelijks leven fiks oplopen, van groot belang. Iedereen moet kunnen blijven meedoen, dus schroom niet tijdig hulp te zoeken als de knip te snel leeg blijkt te zijn.

Aangezien wij iedereen nodig hebben om samen tot afgewogen plannen te komen, is dus die eilander inbreng van groot belang. Steeds weer zult u dus uitgenodigd worden om uw inbreng te geven, terwijl wij uiteraard ook doorlopend proberen het luisterend oor scherp te houden.

Met inlevingsvermogen, rechtvaardigheidsgevoel en moed zullen wij ons volop blijven inzetten voor het algemeen belang. Met uw inbreng. Samen sterk.

Namens Lijst Fier,

Fractievoorzitter Henk Veerdig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Huislijk geweld en femicide

Henk Veerdig – Zoals uitgesproken in de raadsvergadering van maandag 15 juli 2024 Voorzitter, een radio-interview met Jeannie Zuiderwijk, een schrandere vrouw, moeder en professioneel

Lees verder »

Ongemak

Afgelopen week is er in ons land een rechts-radicale regering geïnstalleerd. Een partij, die namens enkele woordvoerders al vele jaren verscheidene provocerende uitspraken heeft gedaan,

Lees verder »