Nieuws

Ondersteuning van de eilander leefbaarheid

Het staat buiten kijf dat de aantrekkelijkheid van het eilander leven een bijzondere is, die gekoesterd moet worden. Hoewel alles aan verandering onderhevig is, lijkt de behoefte aan kwaliteit in leefomgeving, sociale samenhang en betrokkenheid van de eilanders een constante, hetgeen een uitermate positief maatschappelijk effect heeft op het welbehagen. En daarin kan iedereen een positieve rol spelen.

Om die verbinding te bewerkstelligen zijn er soms gelden nodig om burgerinitiatieven mogelijk te maken, ook te ondersteunen. Daarvoor is het Iepen Mienskipsfûns opgericht.

Het Iepen Mienskipsfûns ondersteunt inwoners van Friesland die zich ook verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. Actieve inwoners kunnen projectaanvragen bij dit fonds indienen.  Door het steunen van die projecten stimuleert het fonds de onderlinge saamhorigheid en het omkijken naar elkaar (sociale samenhang). Hier lijkt iedereen voordeel bij te hebben, lees: gelukkiger van te worden. Men zet immers met z’n allen de schouders er onder en hebben zo zelf de touwtjes in handen. Samen maken we de eigen leefgemeenschap zo weer een beetje mooier door overheidsgeld te stoppen in projecten en initiatieven die bedacht zijn en uitgevoerd worden door de inwoners zelf.

Hoe werkt het? Er bestaan adviescommissies van het Iepen Mienskipsfûns. De provincie Fryslân heeft voor de beoordeling van de subsidieaanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in elke regio een onafhankelijke adviescommissie aangesteld (Noordoost-, Noordwest-, Zuidwest-, Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden). Naast het beoordelen van de initiatieven hebben deze dus een verbindende en aanjagende rol in de regio. De adviescommissies bestaan uit inwoners die een representatieve afspiegeling vormen van de regio en worden voorgezeten door een gedeputeerde.

Er zijn talloze projecten, groot en klein, inmiddels ook ondersteund. Voorbeelden zijn het verbouwen van dorpshuizen, ontwikkelen van voedselbossen en dorpstuinen, maken van tentoonstellingen, oprichten een buurtmarkt et cetera.

Bij het Iepen Mienskipsfûns wordt vertrouwd op de goede bedoeling van vrijwilligers. Deze vrijwilligers wonen zelf in de regio en kennen deze dus goed. Hiermee worden de bureaucratie en de overheadkosten beperkt en geven zij zoveel mogelijk IMF-geld aan de projecten. Zij kijken altijd of een project bijdraagt aan de doelen van de provincie Fryslân.

Ook op Vlieland zijn er genoeg ‘mienskipsiniatieven’. Denk dan ook eens aan de mogelijkheden voor een financiële bijdrage en neem contact op met iemand van het projectbureau Streekwurk Waddeneilanden. Zij helpen u graag verder (aanvraagformulier) waardoor wij samen werken aan mooie projecten aan ons eiland. Waarmee het eiland materieel en immaterieel nog mooier wordt. En daar wordt iedereen blij van!

Henk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het

Lees verder »