Nieuws

Startnotitie “Kansen locatie oude bibliotheek en gemeentehuis”

Tijdens de raadsvergadering van maandag 17 april ontstond een discussie over de Startnotitie die door het college onder de aandacht gebracht werd. Met de volgende samenvatting willen we onze inbreng wat betreft dit onderwerp terug brengen naar de kern.

Samenvatting van de bespreking van de Startnotitie “Kansen locatie oude bibliotheek en gemeentehuis”in de gemeenteraadsvergadering van maandag 17 april

Te samen met de fracties van het ABV en de Lijst Stuivenga hebben wij onze verbazing uitgesproken over de timing waarop de Startnotitie ‘Kansen locatie oude bibliotheek en gemeentehuis’ (hierna: Startnotitie) is verschenen. Op basis van de Lange Termijn Agenda van de gemeenteraad hadden wij erop gerekend in de raadsvergadering van 17 april te discussiëren over de Startnotitie ‘Woon-gerelateerde onderwerpen uit het Raadsakkoord’; een notitie naar aanleiding van de opdrachten 46 t/m 51 uit het Raadsakkoord.

Nu de Startnotitie als bespreekpunt op de agenda van 17 april heeft gestaan hebben wij ons daarop grondig proberen voor te bereiden. Wat waren nu precies de voorstellen in de Startnotitie waarover de gemeenteraad op een later moment een besluit moet nemen? En wat is ons standpunt ten aanzien van elk van de voorstellen? Een korte samenvatting van ons betoog volgt hieronder.

Voorstel 1. Voer een onderzoek uit naar de mogelijkheden van woningbouw op de locatie oude bibliotheek.

Wij zijn voorstander van het doen van een onderzoek naar woningbouw in de oude bibliotheek. Dat onderzoek had wat ons betreft al gedaan kunnen/moeten zijn (genoemd in de Woonvisie 2018). De gemeenteraad heeft in 2018 al vastgesteld dat er in het gebouw van de oude bibliotheek mogelijk enkele appartementen gebouwd kunnen worden. Daarom vinden we dat het college zo snel mogelijk een onderzoek kan laten uitvoeren en dat daarvoor niet opnieuw toestemming van de raad nodig is.

Voorstel 2. Voer een onderzoek uit naar de mogelijkheden van nieuwbouw van een nieuw gemeentehuis op de locatie oude bibliotheek.

Wij zijn geen voorstander van een nieuw onderzoek naar een gemeentehuis op de locatie van de oude bibliotheek. Daar is kort geleden al een onderzoek naar gedaan. De ontwerpstudie van I’M Architecten uit april 2022 (zat als bijlage bij de startnotitie) geeft voldoende inzage.

Voorstel 3. Voer een onderzoek uit naar diverse varianten waarop het huidige gemeentehuis qua duurzaamheid (energielabel) kan voldoen aan de huidige normen waarbij ook gekeken zal worden naar een algehele opwaardering van het gebouw.

Wij zijn voorstander van het doen van onderzoek naar twee soorten verduurzaming voor het huidige gemeentehuis; Label A en CO2 arm. Het onderzoeken wat mogelijk is aan het uiterlijk (‘look and feel’ zoals genoemd in de startnotitie) van het huidige gemeentehuis vinden wij niet relevant.

Voorstel 4. Breng de woningbouwkansen op de locatie van het huidige gemeentehuis in kaart voor het geval dat gekozen wordt voor nieuwbouw van het gemeentehuis op de locatie oude bibliotheek.

Wij vinden dat deze locatie meegenomen kan worden in de ‘Kansenkaart Woningbouw’ die het college nog aan de raad moet presenteren. Daarbij gaat het over woningbouw op alle mogelijke locaties binnen de bebouwde kom en op het bedrijventerrein. Dit is één van die potentiële locaties en het is efficiënter om ze allemaal tegelijk te bekijken. Daarom zijn we geen voorstander van een los onderzoek naar de locatie van het huidige gemeentehuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het

Lees verder »

Vuurwerk

Het volgende artikel werd door Henk Veerdig namens Lijst Fier uitgesproken in de laatste raadsvergadering van dit jaar, op 18 december 2023. De hele vergadering

Lees verder »