Nieuws

Uitnodiging publieksavond openbare ruimte

Op 20 juni a.s. vanaf 20.00u. wordt er een publieksavond gehouden in badhotel Bruin over actuele ontwikkelingen en plannen m.b.t. de openbare ruimte van Vlieland. Iedereen van is harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst worden presentaties gehouden door medewerkers van de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Op het programma staan drie presentaties:

  1. Fries Programma Landelijk Gebied / stikstofproblematiek / Natuurdoelanalyse / N2000-beheerplan (Gabriël Vriens, provincie Fryslân)
  2. Zandsuppletie Vlieland 2023 (Eline Sieben, Rijkswaterstaat)
  3. Wadwachters op de Richel (Annemarie Bembom, Rijkswaterstaat)

Er is ruim voldoende gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan over deze onderwerpen.

Deze publieksavond vloeit voort uit de beheeroverleggroep (BOG) Vlieland. Zoals waarschijnlijk bekend kwam deze groep voorheen twee maal per jaar bijeen om ontwikkelingen en plannen m.b.t. – het beheer van – de openbare ruimte met elkaar door te nemen en op elkaar af te stemmen. Dit betrof niet een bestuurlijke bijeenkomst met formele besluitvorming, maar een informele en openbare bijeenkomst onder voorzitterschap van een wethouder van de gemeente. Provincie Fryslân en de gemeente organiseerden deze bijeenkomsten. Omdat deze bijeenkomsten al een tijd niet meer hebben plaatsgevonden leek het gemeente en provincie goed om in eerste instantie een publieksavond te houden met presentaties over ontwikkelingen m.b.t. de openbare ruimte. Op basis van de ervaringen met de publieksavond willen we nagaan of in de toekomst weer reguliere bijeenkomsten van de beheeroverleggroep gehouden kunnen worden. Uiteraard zijn we ook benieuwd naar uw mening hierover.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Vuurwerk

Het volgende artikel werd door Henk Veerdig namens Lijst Fier uitgesproken in de laatste raadsvergadering van dit jaar, op 18 december 2023. De hele vergadering

Lees verder »