Nieuws

Verkiezingsbericht – een tweede verslag

Geachte eilanders, beste kiezers,

Zoals in ons vorig verslag vermeld, is vertrouwelijkheid tijdens het formatieproces belangrijk terwijl je ook een terugkoppeling wilt geven. Dat wil zeggen: transparant wilt zijn om verantwoording af te leggen.

Lastig om hierin de balans te vinden, zeker nu wij na enkele weken tot de conclusie zijn gekomen dat onze beoogde eerste opzet om een coalitieakkoord te schrijven samen met NLV vooralsnog niet door hen met enig enthousiasme lijkt te worden gedragen.

Terwijl je hoopt en verwacht om samen met enig elan aan deze verantwoordelijke opdracht te werken, bleek vanaf het begin enige stroefheid die, ondanks onze pogingen van vele handreikingen, niet gladgestreken kon worden. Onlangs werden de gesprekken om die reden vanuit NLV geschorst, waarop wij ons vervolgens beraden hebben.

Zojuist (maandagmiddag) heb ik dus de fractievoorzitter NLV in persoon verteld dat het goed lijkt dat zij intern eerst gaan nadenken welke positie zij al of niet wensen in te nemen, de verkiezingsuitslag indachtig. De reactie hierop wachten wij even af.

Tegelijkertijd gaan wij dus nu een stap terugzetten in het formatieproces. Dat wil zeggen: weer in de informatiefase stappen om nu een verkennend gesprek te gaan voeren met ABV.

Hoewel uiteraard ook de programma’s tussen Lijst Fier en ABV op onderdelen verschillen, is het coalitieproces altijd een ontwikkelingsgang van geven en nemen. Vooral ook elkaar wat gunnen om op basis van vertrouwen, hetgeen door ons als uitermate van belang wordt geacht, je bestuursverantwoordelijkheid op te pakken.

Hoewel onze inzet er een is van voortvarendheid en kwaliteit, zal door deze stap terug het iets meer tijd vergen om tot een gedegen resultaat te komen. Maar niet getreurd, laten wij niet vergeten dat onze eilander wereld gewoon doordraait. Het demissionaire bestuur handelt de lopende zaken af met de nieuw geïnstalleerde raad.

Lijst Fier blijft dus onder regie van formateur Tom van Mourik standvastig hard werken door in oprechte samenspraak met deskundige en/of betrokken eilanders en de beoogde coalitiepartij de kernboodschap – zoals verwoord in de verkiezingsprogramma’s van beide partijen en hetgeen leeft in het dorp -zoveel mogelijk te verwerken in een coalitieakkoord.

En nu volgt er dus weer even radiostilte. Wordt vervolgd.

Hartelijke groet,

Henk Veerdig,

Lijsttrekker Lijst Fier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Nieuwsbrief mei 2023: Wonen

Beste eilandbewoners, In de aankomende raadsvergadering van maandag 15 mei 2023 staat een uitermate belangrijk punt op de agenda. Het betreft het thema ‘wonen’. Samen

Lees verder »