Nieuws

Voortgang formatie ABV – Lijst Fier

Beste eilanders,

Na een vruchtbare onderhandelingsperiode tussen Lijst Fier en Algemeen Belang Vlieland (ABV) bleek er toch weer een struikelblok op het pad te liggen, nu er binnen ABV wederom enkele prangende interne uitdagingen moesten worden opgelost.

Zoiets vergt tijd en energie; daarvoor denkt ABV enkele weken nodig te hebben. Hiermee kunnen wij uiteraard akkoord gaan. Immers, met nog enkele weken respijt liggen er nog steeds mogelijkheden om tot een prima onderhandelingsresultaat te komen in de vorm van een coalitieakkoord 2022-2026 tussen ABV & Lijst Fier.

Dit bericht heb ik dan ook hedenochtend gemeld aan de voorzitter van de raad, dat wil zeggen aan burgemeester Schrier, in het kader van de voortgang formatie.

Wij vragen u nog even geduld.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet namens Lijst Fier

Henk Veerdig

7 reacties

 1. Hoi Henk. Als buitenstaander, maar nog steeds geïnteresseerd in vlieland, veel wijsheid gewenst. Jullie gesprekken met ABV lijken me recht te doen aan de verkiezingsuitslag.
  NLV heeft eenderde van haar stemmen uit 2018 verloren. Dat doet me als verstokte liberaal uiteraard pijn. Ik kan me voorstellen dat de nieuwe liberalen op Vlieland zich sindsdien indringend afvragen waarom hun kiezers in deze mate zijn weggelopen.
  De andere oude coalitiepartij heeft zelfs tweederde minder stemmen gekregen als in 2018. Bijzonder!
  Het aloude ABV heeft bijna 40% meer stemmen gekregen als in 2018. Dat geeft een speciale verantwoordelijkheid voor Vlieland. Ik wens ze toe dat ze die verantwoordelijk weten waar te maken.
  Fier zelf vanuit het niets verreweg de grootste partij. Bijna 40% van de kiezers heeft jullie hun vertrouwen gegeven. Geen geringe verantwoordelijkheid!

  De kiezer heeft duidelijk voor iets nieuws gekozen. Dhr. Kramer concludeerde weinig inhoudelijk verschil tussen de partijen. Zou het bij dergelijke verschuivingen werkelijk alleen om de poppetjes gaan? Ik vermoed ook de behoefte aan een minder economisch ingestoken beleid, en meer inzet voor sociale samenhang en het vlielander-eigene. Maar ja, ik ben maar een buitenstaander.

  Veel succes, ook voor de andere betrokkenen, bij het vervolg van jullie gesprekken te komen tot een degelijk nieuw bestuur voor vlieland.

 2. Ik kan mijzelf niet aan de indruk onttrekken dat de diverse reacties van Martijn Visser door zijn broer Dick Visser zijn geschreven. Insiders herkennen de stijl van Dick in de reacties en zo links en rechts komt dit overduidelijk naar voren in aangehaalde voorbeelden.
  Dat hiermee eens en te meer bevestigd is dat we kunnen spreken van het “Bolwerk Visser” krijgen de lezers op een presenteerblaadje aangereikt.

  Jarenlang waste onder de bezielende leiding van Dick Visser de ene hand de andere.
  Dat de Vlielanders hier klaar mee waren kwam in de verkiezingsuitslag overduidelijk tot uitdrukking. Of het van Dick Visser een verstandige keuze is om in de raad te blijven zitten na alles wat er zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld betwijfel ik. De laatste woorden van Dick als wethouder beloven niet veel goeds, de man zit schaal één op het oog vol wrok en woede, geen gezonde basis om een solide bijdrage te gaan leveren gedurende de komende vier jaar lijkt mij.

  Hopelijk gaat het verstand het nu winnen van de emotie en zullen Lijst Fier en Algemeen Belang Vlieland spoedig overeenstemming gaan bereiken over de inhoud van het coalitieakkoord. Als het waar is wat Lijst Fier voorman Veerdig eerder bekend maakte werkelijkheid zal gaan worden (twee onafhankelijke wethouders van de wal) heb ik er het volste vertrouwen in dat Vlieland op korte termijn weer bestuurd zal gaan worden.

 3. Nou, nou, meneer Akkersdijk, ik denk dat zowel Martijn als Dick prima in staat zijn hun eigen mening onder eigen naam te schrijven en te plaatsen. Dus als u Martijn leest, dan is dat van Martijn. Of het verstandig is om je als plaatselijke ondernemer met een feitelijk monopolie, opnieuw tamelijk emotioneel in de plaatselijke politiek te begeven, is een andere vraag. Begrijpelijk is het wel, maar dat is iets anders.

 4. Beste Harry,

  Ik heb uit eerste hand vernomen dat de gebroeders Visser alles uit de kast trekken om recht te buigen wat door de tand des tijds verbogen is en hierbij oa mensen/Vlielanders op straat staande houden om hun zienswijze op luide toon kenbaar te maken.

  Als eenvoudige eigenaar van een duinhuis heb ik in de ogen van vele Vlielanders waarschijnlijk geen recht van spreken maar dit weerhoud mij er niet van een zo objectief mogelijk feitenrelaas alhier aan het virtuele papier toe te vertrouwen.

  Hoe weet U zo zeker dat Martijn namens zichzelf eea post, maakt u deel uit van het (liberale) bolwerk Visser ? Een toelichting op uw stellige bewering zou u sieren heer Harry.

  Op 20 juni staat er een nieuwe raadsvergadering op het programma, naar verluidt heeft Bojan reeds aangekondigd dat zijn Vlielander theater op die avond de deuren gesloten zal houden omdat hij niet kan op concurreren tegen de gratis voorstelling in het gemeentehuis waar je op de koop toe ook nog eens koffie en koek voor nop kunt krijgen. Uiteraard weet de doorgewinterde Vlielander dat je na afloop van deze voorstelling als klap op de vuurpijl onder het genot van eveneens gratis borrels en kaas en worst een selfie mag maken met de lokale politieke beroemdheden. Zou ook ditmaal jullie provinciale trots Omrop Fryslan aanwezig zijn of hebben ze inmiddels eieren voor hun geld gekozen omdat de altijd zo welbespraakte Dick Visser wederom weigert de pers te woord te staan? Voor Berend Hazenberg, uitgever in ruste van Vlielands lokale Privé/Story is dit de ultieme kans om met zijn Vliezier een vliegende doorstart te kunnen maken. Zeker te weten dat de uitgever van de Vliezier hierop zouden kunnen binnenlopen -:).

 5. Een conclusie van de raadsvergadering van gister is dat Lijst Fier wel degelijk recht heeft om als verkiezingswinnaar op eigen wijze nog een onderhandelingsronde in te gaan. Dit keer met de verrassende constellatie van het nouveau-ABV, afgesplitst in de nieuwe atoomkernen Tammes en Stuivenga. We hopen inderdaad dat zaterdag de knoop wordt doorgehakt.
  Natuurlijk zou het altijd wenselijk zijn een breed gedragen, laten we het regering noemen, te hebben. Het gaat immers om samenwerken. Maar laten we eerlijk zijn: het NLV dat met dit van GW geleende voorstel op de proppen komt, heeft zelf in het verleden nooit het goede voorbeeld gegeven om dit nobele streven al eens waar te maken. In bijvoorbeeld 2018 vroegen zij ook niet aan de oppositie van: kunnen jullie het eens zijn met onze wethouder-keuze, want wij vinden dit belangrijk voor de samenwerking en in het belang van de Vlielandse samenleving? Dus ze tonen zich impliciet net zo hard een slechte verliezer, als de partij die concrete plannen tot verzoening doet. Reflecteren, wat ook nodig is om alles bij te leggen, heb ik het NLV nog niet openlijk zien doen, en helaas geldt dit voor alle clubs. Ik hoop dat mijn praatje van gister op een later moment voor de raadsleden wel zal bezinken: eerst zelf fouten toegeven, dan de moed hebben een ander een compliment te geven. Daarna pas kun je het ook hebben over onderlinge verschillen en scherpe kantjes die verbetering behoeven.
  Terug naar het raadsbreed gedragen voorstel van NLV. Het komt het NLV nu wel heel goed uit om met de al lang heersende onrust mee te liften en zo steun te krijgen voor hun voorstel. GroenWit doet daar een schepje bovenop, door te beweren dat het een puinhoop is. Klopt, maar is niet alleen de schuld van Fier.
  Wat zijn de werkelijke intenties van NLV? Misschien hebben ze al een Vlielandse wethouder op het oog, wie weet. Hun voorstel om ook Vlielanders voor wethouder mee te laten solliciteren is überhaupt verbijsterend. Als er iets is dat we moeten hebben geleerd na het Dorpsstraat-debacle, is het dat je beter een wethouder van de wal kunt halen. Je hebt dan minder schijn van belangenverstrengeling. Waarom weer dat risico nemen, dat je een wethouder moet wegsturen?
  En is het NLV in de positie om Fier tot haast te manen? In werkelijkheid heeft NLV met Fier de eerste onderhandelingsronde gehad, en direct of indirect zelf ook bijgedragen aan de vertragingen die zijn opgelopen. Omdat hun onderhandelingen stuk liepen, en ze hun kans hebben gehad, zijn ze mijns inziens minder sterk in de positie om nu te claimen dat het tijd is door te pakken met de breedgedragen regering, en Fier moet opgeven met hun koppige pogingen om toch hun coalitie te krijgen. Opvallend is namelijk dat de grote (en slechte?) verliezers allemaal voorstander zijn van dit plan, ook GroenWit dat misschien er ook goed aan doet te reflecteren. GroenWit had dan wel niet de gelekte vertrouwenskwestie maar de werkelijke lekkage van gevalletje wateroverlast Vliehorst, waardoor ze zijn gereduceerd tot een partij met naar boven afgerond 1 zetel voor de moeite. GW en NLV zouden er goed aan doen eerst zelf terug te gaan naar de tekentafel, en afwachtender te zijn naar wat Fier wil gaan doen. Dat terzijde. Overigens mag wel worden opgemerkt dat een ieder die een voorbeeldles zoekt van hoe je kunt proberen door te denderen en je zin te krijgen: bekijk de actie van de heer Visser, die het bijna lukt om de heer Stuivenga te dwingen om te bevestigen dat deze inderdaad min of meer in zijn document het voorstel van NLV en GW lijkt te steunen. Je kunt van NLV zeggen wat je wilt, maar je krijgt bij deze partij wel waar voor het ‘geld’ van je stem. Er is actie in die club! Maar Fier hield stand: ze willen eerst met ABV en Lijst Stuivenga babbelen.
  Hoe nu verder inderdaad? Een burgemeester als onafhankelijk scheidsrechter die boven de partijen zweeft, zou als geweten en voorbeeld en dus als katalysator hebben kunnen fungeren, ware het niet dat onze burgemeester zelf fataal heeft geblunderd. De heer Schrier heeft niet gezorgd voor veiligheid. Die is er niet in de raad, want men gooit al ongestraft maandenlang modder naar elkaar, zonder dat de voorzitter ingrijpt. Even ernstig is ook zijn onhandige betrokkenheid bij het Dorpsstraat-debacle. Puur omdat de burgemeester een kans zag voor een nieuw gemeentehuis, is deze verstrikt geraakt in dit verhaal. Juist deze affaire bleek een punt van verdeeldheid te worden binnen de raad. In plaats van bruggenbouwen, heeft onze burgemeester bedoeld of onbedoeld, juist bijdragen aan tweedracht en verdeeldheid. Hij is niet meer in de positie om de nu zo onontbeerlijke rol te spelen van bemiddelaar en verbinder want die heeft hij verspeeld. Het ontbreekt de heer Schrier klaarblijkelijk aan politieke souplesse om de spagaat te maken van enerzijds voorzitter van de raad en voorzitter van het college. De conclusie is misschien wel dat niet Dick Visser maar wel onze burgemeester een motie van wantrouwen had verdiend. Maar hoe nu verder? De raad zou er goed aan doen te gaan survivallen in de Ardennen om zo elkaars kwaliteiten eens te gaan ontdekken. Ik wens Fier en ABV plus Lijst Stuivenga veel succes en wijsheid toe.

 6. Inmiddels is duidelijk dat Lijst Stuivenga niet een coalitie wil met ABV en Fier.
  Misschien doet uiteindelijk dan toch dit breed gedragen raadsprogramma eer aan de werkelijkheid; alle partijen zijn beschadigd, hetzij door de verkiezingsuitslag, dan wel door de chaos erna. Samen op de ruïnes verder dus. Maar hoe?

  Vermoedelijk is er meer nodig dan dit vredespact van deze breed gedragen regering, om het oud en vooral het nieuwe zeer (over en weer, dat rijmt), weg te nemen. Onze burgemeester heeft zoals ik heb beargumenteerd, zijn essentiële rol als bemiddelaar en verbinder in dit proces, een rol die juist nu meer nodig is dan ooit, allang grandioos verspeeld. Dus wie dan de diplomatieke stille kracht zal bezitten om de geschillen bij te leggen zodat de raad werkelijk verschil kan maken voor de gemeenschap, geen idee. Onze blikken zijn op de jeugd gericht…

 7. Als overkanter volg ik het eilander gedoe met oprechte verbazing. Misschien is Vlieland wel te klein voor een gemeenteraad. Iedereen kent iedereen en bemoeit zich met iedereen. Daardoor is er geen tijd om het eiland te besturen.
  Ik wens alle betrokkenen veel wijsheid en hoop dat er uiteindelijk een goed functionerend college komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Bestaanszekerheid

Beleid bestaanszekerheid (gemeente Vlieland, samen met Harlingen, Waadhoeke en Terschelling) Voorzitter, voor steeds meer mensen is toegang tot basisvoorzieningen niet vanzelfsprekend. Bestaansonzekerheid dus. Er zit helaas

Lees verder »

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »