Nieuws

Witte rook boven het Vuurboetsduin…

Jawel, vier (!) maanden na de verkiezingen zijn ook wij op Vlieland gekomen tot overeenstemming. Zoals bekend niet met een meerderheidscoalitie, hetgeen tot op heden het geval was, maar middels iets nieuws: een raadsakkoord.

 

Afgelopen vrijdag ondertekenden de vijf fracties het stuk tekst, waarmee een basisprogramma op hoofdlijnen (inclusief een vijftigtal opdrachten voor het bestuur) nu een feit is.  Voor ons op Vlieland toch een bijzondere manier (primeur) om invulling te geven aan de gemeentepolitiek voor de komende raadsperiode 2022-2026.

 

Mede door de uiteindelijk gevoelde noodzakelijkheid van alle negen raadsleden, werd onder leiding van een externe procesbegeleider (docent en onderzoeker Rieks Osinga) in goed overleg dit document uit onderhandeld. Het voorwerk door de ambtelijke dienst moet hierbij ook zeker niet vergeten worden; er is door velen hard gewerkt. De symboliek die dit gezamenlijk bereikt akkoord uitstraalt, moet niet onderschat worden gezien het gedoe de laatste maanden. Nu voortvarend aan de slag, vanuit onze verantwoordelijkheid, met respect, inlevingsvermogen en een luisterend oor, op de inhoud, namens alle eilanders.

 

Vandaag, maandag 18 juli 2022, is er vanuit de gemeente een kort persbericht verschenen dat het akkoord een feit is. Deze week zullen ook in diverse media de advertenties verschijnen, waarin wordt opgeroepen om in een openbare sollicitatieronde mee te dingen naar één van de twee wethoudervacatures. Spannend dus om naar uit te kijken. De selectiecommissie zal bestaan uit vijf leden: één vanuit elke fractie. Namens Lijst Fier gaat Iris Pieterse zitting nemen in de commissie. De verwachting is dat de eerste gesprekken in augustus hun beslag zullen krijgen. Wij hopen allen in de raadsvergadering van maandag 12 september zowel het programma als de twee geselecteerde kandidaat-wethouders op de rol te hebben, zodat wij vanaf die dag weer zullen beschikken over een voltallig college van burgemeester en wethouders.

 

Een dergelijke opzet roept dan wel de vraag op: Wat te doen met de partijpolitieke achtergrond van wethouders? Wellicht speelt dat geen rol en zullen zij, in het algemeen belang als goede bestuurders, gaan werken als een soort zakencollege voor de raad, waarbij het duidelijk is dat uitvoering geven aan het raadsprogramma middels de vijftig opdrachten voor het college de uitdaging zal zijn. Dan maakt het politieke label betrekkelijk weinig uit. Het is volstrekt helder dat het nu nog volledig ongewis is of de beide wethouders van de wal gaan komen of dat de twee beste kandidaten toch vanuit onze eilander gemeenschap komen. Of een combinatie hiervan.

 

De verwachting is dat de manier van werken met een raadsakkoord wel echt anders gaat worden, voor zowel de ambtelijke ondersteuning, de griffie als ook voor de raadsleden. Voor het welslagen van belang, dus zeer waarschijnlijk gaan diverse werkprocessen en de administratieve organisatie aangepast worden op deze nieuwe manier van werken. Een positieve en actieve rol van de burgemeester is hierin ook echt belangrijk, waar onlangs onze voorzitter (de burgemeester) zich reeds onverholen ondersteunend over heeft uitgesproken.

 

Hoe wij als raad met vijf fracties gaan werken, is nu nog ongewis. Maar naast de afspraken in het raadsakkoord, waarvan fractiediscipline verwacht mag worden, zullen er uiteraard genoeg zaken op de agenda komen die nu nog niet voorzien zijn, hetgeen dan toch weer noopt tot het smeden van wisselende meerderheden. Dat bepaalde partijen elkaar dan opzoeken geeft ook een zekere dynamiek aan onze lokale democratie. Niks mis mee. Waar wij allen voor moeten waken is dat het bestuur, dat van ons allen is en dus ook feitelijk van niemand, niet verwordt tot een college waarin elke wethouder een bewegend doel wordt waar alle partijen hun pijlen op richten. Wij hebben er afsluitend echt vertrouwen in dat in een vierjarig werkprogramma het nieuwe college straks met een planmatige uitrol komt waarin alle opdrachten opgepakt gaan worden.

 

In deze tijd met z’n vele uitdagingen is tenslotte het meedoen van iedereen van het grootste belang. Voor deskundige inbreng en draagvlak. Burgerbetrokkenheid aan de voorkant, veel intern overleg maar ook de moed tonen om knopen door te hakken, zal met dit voorliggende raadsakkoord onze eilander gemeenschap verder brengen op het schier eindeloze pad van doorontwikkeling en verandering. Om uiteindelijk vast te kunnen blijven houden aan het goede van Vlieland. Samen sterk.

 

Namens Lijst Fier,

Henk

Lees het raadsakkoord op de website van de gemeente Vlieland: https://bit.ly/3uV08WO

2 reacties

 1. Goed dat er in grote lijnen nu wat in de pijplijn zit. Ik ben benieuwd hoe dat raadsakkoord er concreet uit ziet of gaat zien. De duivel zit hem altijd in de details. Want net als bij verkiezingsprogramma’s die in 1e instantie op elkaar lijken, komen juist bij de subtiele verschillen de punten naar voren waar partijen voor willen staan. Dus in de praktijk zal het misschien niet veel uitmaken of de grote lijnen nu zijn vastgelegd: er zal genoeg ruimte blijven voor politieke debatten lijkt mij om de onderlinge verschillen uit te vechten. Maar ook genoeg ruimte om dus de bitterheid voort te zetten.
  Ik lees in jullie stuk dan wel mooie hoopvolle woorden maar, met het risico in herhaling te vallen, laten we gewoon realistisch zijn. Dit raadsakkoord is een goed begin, dat is waar, maar wat je er ook van maakt; het staat er qua samenwerking bij jullie als raad gewoon rampzalig voor. De bruggenbouwende rol die je de burgemeester toedicht, ach je weet hoe ik erover denk: ik heb er geen vertrouwen in (geen veiligheid en geen onpartijdigheid in de raad). Wat er is gebeurd vlak na verkiezingstijd (GW en NLV kregen klappen) en daarna (wegsturen Dick Visser, de bekende ruzies) gaat onderhuids niet zo maar weg. Daar had veel eerder door de burgemeester ingegrepen moeten worden. Het is wat dat betreft jammer dat de vechtscheidingsbemiddelaar pas in de herfst komt. Maar goed laten we accepteren dat deze onhandigheid een feit is. Hopelijk komt die Memien Holboog hopelijk zo snel mogelijk in september. En hopelijk zet dat zoden aan de dijk. Want alleen als oud zeer is uitgepraat, kun je echt door. En ik moet dat echt eerst zien voor ik geloof.
  Verder ben ik benieuwd naar de profielschets van de wethouders. Het is jammer dat niet is geleerd van gemaakte fouten (belangenverstrengeling) en Vlielanders ondanks de affaire van de weggestuurde wethouder van eigen bodem, ook nu toch weer kunnen solliciteren. Hopelijk krijgen jullie de ervaren bestuurders van Ameland en Terschelling zover, om ook hun brief op de stapel te leggen.
  En dan de invulling straks. Voor Vlieland is het nieuw, maar het wiel is al uitgevonden, hoor. Ik zou zeggen: bel gemeente Castricum want die doen dit al een tijdje. Dat kan veel tijd besparen.
  De tijd zal het leren of dit een succes wordt. In Castricum zijn de meningen verdeeld (pluspunten zijn dat er meer samenwerking is, minpunten dat er volgens sommigen teveel gepraat wordt en dingen te lang duren). Klinkt als een echte democratie met zijn voordelen en de erbij horende nadelen.
  De vraag die een krant onlangs stelde bij een artikel over Nunspeet, een gemeente die ook jullie formule al eerder ging toepassen is deze: waar moet de eventueel ontevreden burger bij een raad zonder oppositie nog heen?
  Verder spreekt u hoopvol over burgerparticipatie. Dat moet u ook, want u stond voor Samen het verschil uit maken. Maar misschien bent u de enige partij die dit echt wil. Want over het opkrikken van de burgerbetrokkenheid heeft de raad nog veel te leren. Wat is ook alweer het doel van de Werkgroep Werkwijze Raad en de Quickscan Lokale Democratie? Om te onderzoeken hoe we juist beter gebruik kunnen maken van de kracht van de burger. De burger zit nooit fout, dat zou uw uitgangspunt als raad moeten zijn. Echter, de vorige vergadering klaagde mevrouw de Lang van GW over de slechte opkomst bij een inspraakavond over de Kampweg. Ze gaf de suggestie dat de lage opkomst zoiets betekende als: zie je wel, het heeft toch geen zin die Vlielander te betrekken? Zij diskwalificeerde hiermee de burger. Ze gaf hiermee dus in zoveel woorden aan dat de werkgroep en de quickscan verspilde moeite zijn.
  U corrigeerde dit raadslid als raad niet. Dat is niet handig. De vraag die u moet stellen is: hoe krijgen we meer participatie? En hoe komt het dat weinig mensen willen meedoen? Misschien komt de Vlielander niet opdagen bij een participatieavond, omdat de Vlielander ook denkt dat het geen zin heeft. Namelijk omdat u als raad toch niet luistert. Een tip: onderzoek eens of het klopt dat de Vlielander dit denkt. En ga daar dan mee verder. Bedenk ook dat het belangrijk is hoe de raad omgaat met de inspreker. Welke reclame voor burgerparticipatie maakt u als raad in deze vergaderingen? Over mezelf zal ik maar niet teveel uitweiden (verlies van zelfbeheersing van mevrouw de Lang, en het na zijn beurt praten door de heer Visser). Ik neem de bijdrage van Mevrouw Rijlaarsdam als voorbeeld. Ze had de laatste keer relevante en goed onderbouwde punten. Haar steengoede inbreng heeft de LC gehaald in een artikel dat sprak over een gefaald instroombeleid van de Boswijk. Helaas zie je die harde conclusies die het LC trekt, totaal niet terug in uw reactie. Niet in dat moment (u gaf haar als raad geen gelijk, ontkende het zowat), noch later als u erop had kunnen terugkomen bij de gemeentesite of social media. U lijkt er als raad niets van te hebben geleerd. Ik denk niet dat mevrouw Rijlaarsdam een prettige ervaring heeft gehad bij het inspreken.
  Misschien klink ik flauw en negatief, maar ik heb het niet zo op mooie woorden die een goed begin beloven, als er geen reflectie en terugblikken zichtbaar is in de raad. Reflectie en terugblikken zijn echt nodig, want anders ga je als een kip zonder kop verder. Dat is niet hetzelfde als een hoopvol nieuw begin. Toch wens ik jullie allen uiteraard veel succes en voor nu, een fijne zomer.

 2. Voor wat betreft wethouders is er nieuws: 39 reacties. En dit commentaar van onze burgemeester:
  “Als je een wethouder zou kunnen krijgen die hier op het eiland zit én weet wat er leeft en speelt onder de inwoners, dan is dat denk ik hartstikke goed.”, aldus de burgemeester in Omroep Friesland.

  Zou de les na de belangenverstrengelings-affaire van het Dorpsstraat-debacle, niet moeten zijn dat we nooit meer een wethouder van Vlieland willen, maar bijvoorbeeld wel iemand die weet wat er op de Waddeneilanden speelt? Niet handig, laten zien dat je als burgemeester niet leert van gemaakte fouten of erger, dat je die gemaakte fouten nu nog niet begrijpt. Om even een anglicisme van het NLV te lenen: ik ben ‘flabbergasted’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Huislijk geweld en femicide

Henk Veerdig – Zoals uitgesproken in de raadsvergadering van maandag 15 juli 2024 Voorzitter, een radio-interview met Jeannie Zuiderwijk, een schrandere vrouw, moeder en professioneel

Lees verder »

Ongemak

Afgelopen week is er in ons land een rechts-radicale regering geïnstalleerd. Een partij, die namens enkele woordvoerders al vele jaren verscheidene provocerende uitspraken heeft gedaan,

Lees verder »