Nieuws

Zomerlicht

Beste eilanders,

De zomer kantelt naar de herfst, hoewel het weer lijkt te denken dat het maar altijd zomer moet blijven door de zon uitbundig te laten schijnen.

Dit licht lijkt zich inmiddels ook weer op de lokale politiek af te stralen. Er is immers een raadsakkoord 2022-2026 en zoals bekend gesteld, zijn er ook twee kandidaat-wethouders geselecteerd door de selectiecommissie vanuit de raad. Alle vijf fracties hadden hierin zitting met één raadslid. Namens Lijst Fier was dat Iris. Het is buitengewoon fijn te vernemen dat ook de samenwerking en sfeer in deze commissie plezierig en effectief zijn verlopen. Hulde aan de commissie.

Met de aanstaande raadsvergadering van 12 september 2022  worden onder agendapunt drie de twee kandidaat-wethouders voorgedragen voor benoeming, waarna wij weer kunnen beschikken over een voltallig college. En dat is uiteraard van groot belang want de wereld draait door.

Wellicht vindt u het aardig om gelijk beide heren te zien en getuige te zijn van de formele behandeling van dit agendapunt. Naast de overige agendapunten mogelijk een goede gelegenheid om de openbare raadsvergadering te bezoeken of deze digitaal mee te beleven. Dat is aan u maar uiteraard welkom; fysiek of digitaal. Lang leve de hybride wereld, ook op Vlieland!

Henk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Bestaanszekerheid

Beleid bestaanszekerheid (gemeente Vlieland, samen met Harlingen, Waadhoeke en Terschelling) Voorzitter, voor steeds meer mensen is toegang tot basisvoorzieningen niet vanzelfsprekend. Bestaansonzekerheid dus. Er zit helaas

Lees verder »

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »