Nieuws

Amendement Begrotingswijziging stelpost Omgevingswet en Gemeentefonds

Toelichting bij het amendement

Op initiatief van Lijst Fier heeft een meerderheid van de gemeenteraad op maandag 31 oktober jl. ingestemd met een aanpassing (= amendement) op het voorgestelde besluit. Het college van B&W vroeg aan de gemeenteraad een bedrag van € 50.000,- voor het laten opstellen van een zgn. Milieu Effect Rapportage (hierna: MER). Het idee is om de vereiste deskundigheid in te kopen door middel van het verlenen van een opdracht aan een adviesbureau.

In het voorstel schrijft het college dat zij voornemens is de opdracht te gunnen aan Rho Advies. Dit is het bureau dat eerder de opdracht heeft gekregen het college te ondersteunen bij het opstellen van het Omgevingsplan. En op dit punt wringt de schoen.

Het vastgestelde beleid bij de gemeente Vlieland voor het inkopen van diensten is heel duidelijk; voor opdrachten van meer dan € 5.000,- moet meerdere offertes worden opgevraagd ‘in de markt’. Daarom is het belangrijk te verkennen ‘in de markt’ aan wie een opdracht het beste gegund kan worden. Met andere woorden, welke partij levert de beste prijs-kwaliteitverhouding. Een dergelijke afweging is alleen te maken als je verscheidene offertes aanvraagt die je onderling met elkaar kunt vergelijken.

Dan weer terug naar het voorstel. Omdat de motivering van het college om af te wijken van het beleid onduidelijk was, wenst Lijst Fier dat het beleid wordt uitgevoerd zoals bedoeld. Dus eerst verscheidene offertes opvragen en dan een keuze maken. Daarom hebben wij een wijzigingsvoorstel geschreven waarin staat dat de gemeenteraad het bedrag van € 50.000,- beschikbaar stelt onder de voorwaarde dat het college verscheidene offertes opvraagt.

Daarnaast heeft Lijst Fier met dit amendement willen aangeven dat wij de opmerkingen van onze eigen accountant serieus nemen. Hij heeft bij herhaling zijn zorgen uitgesproken over de grote regelmaat waarmee gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om af te zien van het opvragen van verscheidene offertes in situaties waarin het om opdrachten gaat die uitstijgen boven het vastgestelde grensbedrag van € 5.000,-.

Wij geven met het amendement een duidelijk signaal af in de richting van het nieuwe college dat zij terughoudend moet zijn met het afzien van het opvragen van verscheidene offertes. De tarieven in de markt wijzigen continue dus het college moet telkens op zoek gaan naar die partij die de gewenste kwaliteit kan leveren tegen de laagste kosten. Dat hoeft dus zeer beslist niet telkens dezelfde partij te zijn hoewel dat in praktische zin soms best heel handig is.

Lees het amendement hier:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Motie gasboring Waddengebied

Tijdens de raadsvergadering van maandag 10 oktober werd door Lijst Fier en GroenWit een motie ingediend over gasboring in het waddengebied. De motie werd aangenomen

Lees verder »

Motie brandstoftoeslag

Tijdens de raadsvergadering van maandag 10 oktober werd door Lijst Fier een motie ingediend over de aangekondigde brandstoftoeslag bij Rederij Doeksen. In de motie wordt

Lees verder »