Nieuws

Het belang van het verenigingsleven

Cees Potiek

Voor degenen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Cees Potiek en ik heb me voor Lijst Fier kandidaat gesteld voor de gemeenteraad van Vlieland. Ik heb eerder 12 jaar in de raad gezeten, dus je kunt rustig stellen dat het raadswerk mij niet onbekend is.

Naast alle zaken die de komende raadsperiode op ons afkomen, zoals wonen, de energietransitie, etc. vind ik dat we de komende raadsperiode meer aandacht moeten schenken aan het in stand houden van het eilander verenigingsleven. Want dat staat, volgens mij, onder druk.

Natuurlijk heeft de Covid-pandemie hier invloed op gehad, maar ook daarvoor was er al een teruggang te constateren.

Terwijl de verenigingen juist de saamhorigheid bevorderen!

Natuurlijk, tijden veranderen en dat moet ook! Maar we moeten elkaar wel blijven opzoeken en het erover hebben.

Ik ben van mening dat er vanuit de gemeente een actievere ondersteuning van het verenigingsleven geboden moet worden.

In het coalitieakkoord van de afgelopen periode “Balans in Leefbaarheid” wordt dit helemaal niet genoemd. Dat moet in de komende raadsperiode wel gebeuren, want als je het hebt over leefbaarheid, dan heb je het over de gemeenschap!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

De liefde

Liefde is een veldslag, liefde is oorlog, liefde is opgroeien. – James Baldwin. Alweer voor de negende keer werd er door Podium Vlieland, Adwin Kluiver

Lees verder »

Biodiversiteit (soortenrijkdom)

Op de raadsagenda stond afgelopen raadsvergadering onder andere het ‘bespreken programma biodiversiteit bebouwde omgeving’. De inbreng namens Lijst Fier luidde al volgt. Voorzitter, hulde voor

Lees verder »

Politiek café

Tijdens het vragenuurtje van de afgelopen raadsvergadering van de gemeente Vlieland op 30 januari 2023, werd namens alle fracties de volgende aankondiging uitgesproken, getiteld ‘Politiek

Lees verder »