Nieuws

Motie Noordwester Lijst Fier en GroenWit

Voorzitter, Tijdens de vorige raadsvergadering van februari hebben wij zoals bekend uitgebreid gesproken om al of niet in te stemmen met het financieringsvoorstel voor Stichting de Noordwester, waarmee ruim vijf ton publiek geld namens onze gemeente gemoeid is.

Wij hebben aangegeven dat het volstrekt helder is dat er eindelijk iets moet gebeuren met de verouderde gebouw van Stichting de Noordwester. Ook hebben wij het bestuur gecomplimenteerd met het binnenhalen de Waddensubsidie van 1 miljoen euro, hetgeen overigens ook publiek geld is.

In ons betoog werd ook benadrukt dat wij oprecht vinden dat natuureducatie van groot belang is. Maar ook dat wij ons zorgen maken over de toekomstbestendigheid van het plan, gezien de uitermate ambitieuze begroting op basis van de langjarig verwachtte aantallen van 10% van de jaarlijkse bezoekers aan ons eiland. Bovenop de magere invulling en/of uitwerking van het exploiteren van een natuur-educatief centrum, hetgeen een vak is, misten wij ook een aantal belangrijke voorzieningen. En stelden wij om die reden zowel aan de voorkant als tijdens de vergadering van februari onze oprechte vragen in onze rol van volksvertegenwoordiger.

Helaas werd al snel niet louter op de inhoud gereageerd, waardoor bij enkelen de emoties opliepen en het debat weer deels op de persoon werd gespeeld; dit ontaardde in een welles nietes-spel, hetgeen geen goed doet aan inhoudelijke discussie om tot een afgewogen oordeel te komen. Noch voor de beeldvorming van de raad naar buiten toe, die immers voor het algemeen belang zit en een voorbeeldfunctie heeft. Verschil van mening en debat hierover dient te leiden tot weloverwogen besluiten, is onze mening.

Terugkomend op de inhoud van het voorstel wil ik nogmaals duidelijk maken dat wat wij ook en vooral misten, is de brede discussie vanuit het dorp om tot een goed en breed gedragen plan te komen, met slimme samenwerkingsverbanden die de toekomstbestendigheid van de Noordwester verstevigen. Goed voor de continuïteit van de natuureducatie en van de mooie banen. Dit samen bouwen aan de voorkant is voor ons een belangrijk speerpunt. Onze waarheid.

Maar er is ook een andere realiteit, namelijk het afgelegde pad dat het bestuur van Stichting de Noordwester uiteindelijk, na vele jaren van stilstand, heeft afgelegd. Na vele pogingen voor alternatieven, aldus het stichtingsbestuur, heeft men een ultieme poging gedaan om met het Bidbook in de hand gelden middels een subsidieaanvraag te generen en daarna details in te vullen. En dat is dus ook een waarheid.

Voorzitter, sinds het bespreken van dit laat ingebrachte raadsvoorstel, zijn wij direct na de februariraad als fractie met velen het gesprek aangegaan, direct door ons benaderd. Maar ook zijn wij door betrekkelijk velen via persoonlijke gesprekken, mails, brieven en apps benaderd om van gedachten te wisselen en meningen aan te horen. De openbare bijeenkomst, georganiseerd door het bestuur van Stichting de Noordwester, was daarvan uiteindelijk ook een geslaagde activiteit om mensen hun stem te laten horen. Alle meningen tellen mee. Inmiddels is  er ook een goed gesprek geweest tussen de vrijwilligers van Stelling 12H en het bestuur van Stichting de Noordwester onder leiding van wethouder De Jong, hetgeen, zo lazen wij in een verslag, ook positief heeft bijgedragen aan werkafspraken die de weg weer openen voor de onontbeerlijke vruchtbare samenwerking.

In de afweging van deze totaalinbreng van vele meningen komen wij als fractie Lijst Fier tot de conclusie dat wij onder enkele voorwaarden akkoord gaan met het voorliggende voorstel.

Graag lees ik nu namens Lijst Fier en GroenWit de motie voor, waarin deze borging is verwoord. Met uw welnemen…

Na enig debat werd het voorliggende voorstel met 7 stemmen voor, een stem tegen en een onthouding, vastgesteld.

Ons natuur-educatief centrum De Noordwester kan aan de slag met haar ambitieuze plannen. Veel succes toegewenst!

 

Henk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Huislijk geweld en femicide

Henk Veerdig – Zoals uitgesproken in de raadsvergadering van maandag 15 juli 2024 Voorzitter, een radio-interview met Jeannie Zuiderwijk, een schrandere vrouw, moeder en professioneel

Lees verder »

Ongemak

Afgelopen week is er in ons land een rechts-radicale regering geïnstalleerd. Een partij, die namens enkele woordvoerders al vele jaren verscheidene provocerende uitspraken heeft gedaan,

Lees verder »