Nieuws

Participatie in de praktijk

Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van maandag 10 oktober stelde Henk Veerdig vragen aan de voorzitter over participatie. De gemeente heeft zich tot doel gesteld eilanders goed te betrekken bij de besluitvorming en steekt hier ook tijd en energie in, alleen de uitwerking valt tegen. Hieronder leest u de vraag. Het antwoord van de voorzitter is terug te luisteren, maar feitelijk is dit een oproep aan allen om hierover na te denken en hier mede vorm aan te geven. Als u hier iets over wilt delen, kan dat onderaan het bericht.

Voorzitter, oprecht hechten wij grote waarde aan de inbreng van de eilanders. Participatie met een mooi woord. Regels hierover zijn er inmiddels genoeg, zoals in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit. Afspraken ook in het raadsakkoord. Het vroegtijdig betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Zo zorgt participatie voor meer draagvlak en betere besluiten. Dit kan tijdwinst opleveren. Participatie is maatwerk. Makkelijk gezegd maar de praktijk lijkt toch weerbarstig.

Zo hebben wij vorige week bij hotel Bruin als toehorende raadsleden kunnen constateren dat de informatieavond aan betrokkenen rondom het Vuurboetsplein betreffende de beoogde tijdelijke huisvesting van winkel Poiesz, bij velen niet het beoogde doel bereikte. Deze inwoners voelden zich voor voldongen feiten geplaatst. En dat niet voor de eerste keer.

Een ander voorbeeld zijn de beoogde parkeerplaatsen op de Dennenlaan, waarover zonder de buurt hier op tijd en oprecht bij betrokken te hebben, het besluit al genomen leek. Gelukkig is de buurtinbreng na het reclameren van enkele hierover nu wel opgepakt.

Als derde voorbeeld kan het groenplan achter de Drift en Sparrenlaan worden genoemd, waarbij de intenties van het college zo goed waren om de klachten van de buurt serieus te nemen dat er door een ingehuurd bureau gelijk al een heel verbeterplan was geschetst. Toen de buurt bijeenkwam en in gesprek ging, kregen zij toen te horen, “ja maar dat was de bedoeling niet”. Ook dat is uiteindelijk wel weer goed opgepakt, maar dit alles laat zien dat de theorie over inbreng van de eilanders door de meesten wordt onderschreven, maar de praktijk tot op heden voor een belangrijk deel te wensen overlaat. En daarmee verspeel je krediet, wordt de argwaan groter en de vooroordelen bijna een beetje bevestigd, ondanks alle goede bedoelingen. En zonder breed draagvlak verlies je hetgeen je beoogt, namelijk samen verder bouwen aan de leefbaarheid van ons eiland.

Voorzitter, hoe kunnen wij met het voorliggende raadsakkoord, waarin zoveel is ingebed rondom burgerinbreng, het beter doen, lees goed doen. Want om de veronderstelde kloof te dichten, lijkt dit een uitermate belangrijke opdracht. Het moet echt beter, maar hoe doe je dat?

Wij horen graag van u voorzitter, hoe u dit ziet. Dank u.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Huislijk geweld en femicide

Henk Veerdig – Zoals uitgesproken in de raadsvergadering van maandag 15 juli 2024 Voorzitter, een radio-interview met Jeannie Zuiderwijk, een schrandere vrouw, moeder en professioneel

Lees verder »

Ongemak

Afgelopen week is er in ons land een rechts-radicale regering geïnstalleerd. Een partij, die namens enkele woordvoerders al vele jaren verscheidene provocerende uitspraken heeft gedaan,

Lees verder »