Nieuws

Raadsvraag ontheffing Noordwester en Flidunen

Schriftelijke vraag ex. Artikel 32 van het Reglement van Orde

Geacht college,

Naar aanleiding van een tweetal besluiten die op 9 mei 2023 zijn genomen en in de B&W besluitenlijst zijn vastgelegd onder de nummers 3 (Begroting Flidunen 2023) en 4 (Subsidie Noordwester 2023), heb ik de hierna volgende vragen.

Hier vindt u de relevante besluitenlijst. 

  1. Op basis van welke afwegingen/overwegingen is besloten het bestuur van de Stichting Flidunen ontheffing te verlenen van de vereisten zoals opgenomen in enkele van de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Vlieland 2007?
  2. Op basis van welke afwegingen/overwegingen is besloten het bestuur van de Stichting De Noordwester te ontslaan van de verplichting te voldoen aan de vereisten zoals opgenomen in enkele van de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Vlieland 2007?

 

Robert Lanting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »