Nieuws

Stukken raadsvergadering 20-06-’22

Via deze link vindt u de agenda en de stukken voor de raadsvergadering van 20 juni aanstaande.

3 reacties

 1. Mooie jaarrekening! Met een algemene reserve van 2,5 mln. terwijl een minimum van 7,5 ton vereist is, een mooi bedrag ter eenmalige besteding. Handig smeermiddel voor collegevorming. Wel jezelf afvragen hoe het komt dat je je eigen begroting niet uitvoert maar integendeel zo veel geld over houdt (oftewel: te veel belasting bij je burgers, waaronder de minstbedeelden, hebt opgehaald). Staat prima verwoord in de jaarrekening. Maar wel raar dat liberalen in het college in 2021 zo veel onnodig belasting hebben geïnd.

 2. Mooie controleverklaring van de accountant bij de jaarrekening 2021. Hier uit blijkt goed werk van de betrokken medewerkers. Sjappoo!, degelijk ambtelijk handwerk houdt een gemeente gaande, ook als politici het moeilijk hebben. Een goeie accountant helpt natuurlijk ook.

 3. Hink, Stap, Sprong!
  Hink:
  Dit was de eerste poging om tot een coalitie van Lijst Fier en Nieuw Liberaal Vlieland te komen.
  Waar ging het mis bij deze eerste poging om snel een stabiele coalitie te gaan vormen? Ging het mis op de inhoud of broeide er op dat moment al iets waarvan wij, de kiezers (nog) geen weet van hadden? Is het alsnog beantwoorden van deze vraag in het stadium waarin de partijen thans beland zijn nog interessant? Ja, in mijn optiek is dat zeker van belang om te weten of de pijn zat/zit in de inhoud of dat de emoties nog altijd de overhand voeren. Vroeger op school moest je nadat je ruzie met iemand had gemaakt elkaar recht in de ogen aankijken en vervolgens handen schudden waarna je overging tot de orde van de dag.

  Stap:
  In plaats van een goed gesprek en welgemeend (!) excuses aanbieden om vervolgens over te kunnen gaan tot de orde van de dag meenden diverse partijen elkaar te moeten gaan aanvallen. Een wethouder werd gedwongen gedegradeerd tot raadslid wat hij tandenknarsend aanvaarde niet zonder een waarschuwing te geven die tot op de dag van vandaag na echoot.
  Aan de andere kant van het podium stond een nieuwbakken raadslid in de startblokken om wethouder te gaan worden. Middels halve en hele dreigementen die als klap op de vuurpijl werden aangedikt/ondersteunt door uitlatingen van de voormalige burgemeester in de Leeuwarder Courant liet de kandidaat zijn ambities om wethouder te gaan worden for te time being varen.
  Ondertussen kreeg ook ABV er van langs. Fanatiek spitwerk van een aan de Leeuwarder Courant verbonden journalist leverde voldoende munitie op om hun fractievoorzitter de stoel onder zijn gat vandaan te trekken. En alsof met dit alles de chaos nog niet groot genoeg was is het binnen het ABV inmiddels hommeles nu de partijvoorzitter een naar verluid perfecte wethouders kandidaat, afkomstig van de wal en in het bezit van actuele kennis over het besturen van een Waddeneiland aan de kant dreigt te worden geschoven omdat de ABV partijvoorzitter zichzelf hij de fractievoorzitter die tevens haar levenspartner is aan te hebben gemeld als kandidaat wethouder.

  Sprong:
  Alles zou nu in het teken moeten staan van vooruitgang, er zou geen tijd meer verloren moeten gaan aan haantjesgedrag, moddergooien en persoonlijke belangen laten prefereren boven het gemeenschappelijke belang: Vlieland weer bestuurbaar maken. Het huidige college bestaat uit één persoon, de burgemeester van wie mede gezien het gebrek aan bestuurlijke ervaring en leiderschap heeft ondersteuning nodig van twee vakbekwame wethouders die met kennis van de wijze waarop complexe politiek binnen kleine leefgemeenschappen wordt bedreven beslagen ten ijs komen.
  Een coalitievorming is een utopie zolang de fractievoorzitter van NLV met het mes tussen de tanden rondloopt en ABV verdeelt lijkt te zijn in twee kampen. Ondertussen zou Lijst Fier een belangrijke bijdrage kunnen leveren om het proces in een stroomversnelling te brengen door openbaar bekend te gaan maken wie hun nieuwe kandidaat wethouder is. Ditzelfde gaat op voor ABV die volgens geruchten in de wandelgangen een politiek zwaargewicht hebben weten te strikken als kandidaat wethouder. Het is inmiddels publiek geheim dat Tom van Mourik gekandideerd zal worden. Groen Wit zou nog geen geschikte kandidaat wethouder hebben gevonden maar dit zal een kwestie van tijd zijn als alle partijen inzien dat een raad breed gedragen coalitieakkoord het belang van Vlieland dient.

  Alleen op deze manier kan Vlieland krijgen wat het verdient: Een stabiel bestuur waarop de inwoners kunnen vertrouwen. Burgemeester Schier is gezien zijn recente optreden thans ook aangeschoten wild en zal zonder ingrijpen door de zittende partijen naar ik vrees het onderspit moeten delven en al dan niet vrijwillig of gedwongen te licht worden bevonden en zijn biezen moeten pakken. Begrijp mij goed, wij hebben ook met de burgemeester het beste voor maar er is geen tijd (meer) om deze mand op vrijwillige basis ervaring te laten opdoen en lopen te flierefluiten, Schier moet nu laten zien dat de keuze voor hem de juiste is geweest. Doet hij dit niet dan vrees ik met grote vrees dat er op korte termijn gezocht moet gaan worden naar een nieuwe burgemeester waarbij Vlieland zich moet afvragen welk weldenkend mens in de huidige slangenkuil wat Vlieland op bestuurlijk vlak is geworden wil instappen…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten