Nieuws

Toekomststoel

Thema: Toekomststoel en Podium Vlieland

Vorige week zaterdag mocht ik als raadslid op creatieve wijze in Podium Vlieland iets vertellen over onze Toekomststoel. Dit door Stichting Louise Post Poëzie georganiseerde evenement toonde schone kunsten met een maatschappelijk belangrijke boodschap, namelijk dat het met de staat der natuur niet goed gaat.

Diverse sprekers, gedichten en muziek passeerden de revue, waarvan de voordracht van de eigengemaakte gedichten door de Vlielander jeugd één van de hoogtepunten was. Met genoegen kon meester Cees zien en horen dat de jeugd een woordje meespreekt. Daarvan is onze groene toekomststoel een belangrijk symbool.

Op het letterlijke podium had ik twee stoelen neergezet, met hiertussen een tafeltje waarop een collage stond op een schildersezel. De linker stoel was een lege stoel, verwijzend naar de afwezigheid van de heer Xiaobo, de Chinese geweldloze activist voor vrijheid, die dit met arrestatie, met werkkampen en met onbepaalde tijd van gevangenisstraf moest bekopen, zonder enige vorm van een proces. Uiteindelijk werd hij Nobelprijswinnaar voor de Vrede van 2010. Hij kon niet komen om deze prijs in ontvangst te nemen aangezien hij in gevangen zat, zonder aanklacht. Zijn stoel bleef leeg…Hij stierf in gevangenschap.

Deze lege stoel stond dus symbool voor onderdrukte kunstenaars en journalisten in hun strijd voor mensenrechten. In de isoleercel van Navalny staat overigens geen stoel, zoals te zien is in de replica cel, tijdelijk geplaatst op de grond van onze oude Staatsgevangenis in slot Loevenstein.

De tweede stoel met vaas en roos stond model voor onze toekomststoel in de Vlielander raadszaal. Symbool ook voor de hoop en het goede. Om er zorg voor te dragen dat tijdens de vergaderingen de leden van de raad, die de bevolking vertegenwoordigen, zich immer ook bewust zijn van de toekomstige generaties en zodoende weloverwogen keuzes maken, zeker ook ten aanzien van de zorgen omtrent ‘de staat der natuur’.

Na een gesprekje hierover met de eminente heer Jan Terlouw, noemde hij in dit verband het door hem geschreven sprookje over de jonge Julia, met ook haar zorgen over het natuurlijk milieu en de toekomststoel. Deze toekomststoel roept op ook telkens te denken aan de nu nog ongeborenen, aldus Terlouw. Ik mocht van hem de raad de hartelijke groeten overbrengen en de raad danken voor het omarmen van dit belangrijke symbool.

Tussen beide stoelen werd tenslotte de deugd verbeeld met de collage, in de betekenis van ethisch handelen. De deugd die vaak in het midden ligt.

In die betekenis zijn wat mij betreft de natuur en de cultuur complementair; de expressie als uiting, als ultieme vorm van mens zijn in vrijheid, en de natuur, als universeel geheel, waarvan wij mede deel van uitmaken.

Voorzitter, voordat ik mijn vraag aan u voorleg, vraag ik de raad, door die verbinding en na mijn beleving van bovengenoemd cultureel evenement, het volgens mij in 2017 of zelfs eerder genomen besluit te heroverwegen, waarin beperkingen werden opgelegd voor gelijksoortige evenementen en films in het kleine zaaltje aan de Fortweg, ook deel van Podium Vlieland. Het is immers allang helder geworden door de pandemie, toen er ontheffing werd verleend, dat ook aldaar zonder enige overlast de maatschappelijk uitermate belangrijke cultuuruitingen in volle breedte uitstekend zijn te presenteren. Met voortschrijdend inzicht kunnen deze beperkingen uit vroeger tijden wat onze fractie betreft omgezet worden in ruime speelruimte voor de cultuursector. Dit is van maatschappelijk belang. Ik vraag u dit te overdenken.

Mijn vraag voorzitter tenslotte luidt als volgt.

De toekomststoel vereist niet alleen een brede en verre blik, maar vraagt ook om verantwoording. In hoeverre u gaat u concreet, specifiek richting de jongeren, periodiek terugkoppeling geven aan hun zorgen over de toekomst in relatie tot allerlei beleidsstukken in het kader van de brede welvaart, die wij met ons raadsakkoord, de komende Omgevingswet en de Toekomststoel indachtig, mede gaan vormgeven? Aan de jongeren en aan de toekomstige generaties als impliciete opdrachtgevers. Waaraan wij periodiek terugkoppeling en verantwoording dienen af te leggen.

Dank u wel.

Hoe wethouder Vellinga reageerde, is terug te luisteren via de gemeentelijke site.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Bestaanszekerheid

Beleid bestaanszekerheid (gemeente Vlieland, samen met Harlingen, Waadhoeke en Terschelling) Voorzitter, voor steeds meer mensen is toegang tot basisvoorzieningen niet vanzelfsprekend. Bestaansonzekerheid dus. Er zit helaas

Lees verder »

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »