Nieuws

Raadsvraag aankoop Dorpstraat 154

Gericht aan B&W / lid B&W

Inleidende toelichting

Geacht college,

Maandag 11 april jl. werd het mij door de beantwoording op mijn vraag over onderliggende stukken voor agendapunt acht (aankoop dorppsstraat 154) tijdens het presidium helder dat wij geen onderliggend taxatierapport en andere stukken mogen verwachten.

Het ‘waarom niet’ werd beantwoord door de secretaris, die veronderstelde dat met het vertrouwelijk vooroverleg mandaat was voor onderhandeling. Aangezien wij louter als fractievoorzitters aanzaten, en dus niet de hele raad, is deze aanname niet volledig correct. Immers de raad als zodanig heeft er nog niks over gezegd of over kunnen zeggen. Ook kan een presidium vergadering zoals bekend formeel geen zakendoen met het college. De raad is daar wel van, hetgeen in de concept agenda van april als zodanig is opgenomen om te worden behandeld als besluit.

Op de beantwoording dat er niet getaxeerd kan worden, waarover ik overigens sterke twijfels heb, komt bovendien het gegeven dat het in alle bescheidenheid de raad is die bepaalt over welke informatie zij wenst te beschikken.

Laat het volstrekt helder zijn dat ik in principe voorstander ben van deze strategische aankoop, maar het moet zuiver en gedegen. Het gaat immers om veel gemeenschapsgeld.

Lijst Fier heeft daarover de volgende vraag:

Vraag/vragen
  • Verzoek aan het college om met een taxatierapport te komen van een onafhankelijk taxateur en overige, relevante documenten.
Indiener(s)

Lijst Fier, Henk Veerdig

Datum

14 april 2022

 

Antwoord college B&W

Lees hier het antwoord in de brief van het College op 26 april 2022:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »