Nieuws

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het paradijs is ommuurde hof of tuin. Ons eiland, omringd door het water, zou als natuurrijke plek ook als zodanig kunnen worden betiteld. En met die natuur gaat het zoals bekend […]

Raadsvraag ontheffing Noordwester en Flidunen

Schriftelijke vraag ex. Artikel 32 van het Reglement van Orde Geacht college, Naar aanleiding van een tweetal besluiten die op 9 mei 2023 zijn genomen en in de B&W besluitenlijst zijn vastgelegd onder de nummers 3 (Begroting Flidunen 2023) en 4 (Subsidie Noordwester 2023), heb ik de hierna volgende vragen. Hier vindt u de relevante […]

Raadsvraag statushouders

Hier vindt u de schriftelijke vragen van Lijst Fier over de huisvesting van statushouders, en de antwoorden van het college. PDF document

Raadsvraag pilot Boa

Hier vindt u de schriftelijke vragen van Lijst Fier over de voortgang van de pilot Boa, en het antwoord van het college. Klik hier

Raadsvraag ordeverstoorders

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over een plan van aanpak voor ongewenst provocerend gedrag door jonge eilanders, en het antwoord van het college. PDF document

Raadsvraag terrassen Havenweg

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over de terrassen aan de Havenweg, met het antwoord van het college. PDF document

Raadsvraag fietspaaltjes

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over de plaatsing van fietspaaltjes, met het antwoord van het college. PDF document openen