Raadsvraag terrassen Havenweg

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over de terrassen aan de Havenweg, met het antwoord van het college. PDF document

Raadsvraag fietspaaltjes

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over de plaatsing van fietspaaltjes, met het antwoord van het college. PDF document openen

Vragen over niet-elektrische busdienst

Op verzoek van de Arriva heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) op 10 mei jl. ermee ingestemd dat gedurende de periode 13 mei – 15 juli door de Arriva tijdens de aankomst van de twee extra sneldiensten op de vrijdagen, de busdienst op Vlieland mag worden uitgevoerd met een niet-elektrische bus. Onderstaande vragen hierover […]

Nieuwe raadsvragen over Aankoop Dorpstraat 154

Schriftelijke vragen (artikel 32 van het RvO gemeenteraad Vlieland) van de fractie van Lijst Fier naar aanleiding van de totstandkoming van het raadsvoorstel aankoop Dorpstraat 154. Geachte college, Met betrekking tot het door uw college op 29 maart 2022 vastgestelde raadsvoorstel ‘aankoop Dorpsstraat 154’ heeft de fractie van Lijst Fier behoefte aan antwoorden op vragen […]

Raadsvraag aankoop Dorpstraat 154

Gericht aan B&W / lid B&W Inleidende toelichting Geacht college, Maandag 11 april jl. werd het mij door de beantwoording op mijn vraag over onderliggende stukken voor agendapunt acht (aankoop dorppsstraat 154) tijdens het presidium helder dat wij geen onderliggend taxatierapport en andere stukken mogen verwachten. Het ‘waarom niet’ werd beantwoord door de secretaris, die […]