Nieuws

Raadsvraag ontheffing Noordwester en Flidunen

Schriftelijke vraag ex. Artikel 32 van het Reglement van Orde Geacht college, Naar aanleiding van een tweetal besluiten die op 9 mei 2023 zijn genomen en in de B&W besluitenlijst zijn vastgelegd onder de nummers 3 (Begroting Flidunen 2023) en 4 (Subsidie Noordwester 2023), heb ik de hierna volgende vragen. Hier vindt u de relevante […]

Raadsvraag statushouders

Hier vindt u de schriftelijke vragen van Lijst Fier over de huisvesting van statushouders, en de antwoorden van het college. PDF document

Raadsvraag pilot Boa

Hier vindt u de schriftelijke vragen van Lijst Fier over de voortgang van de pilot Boa, en het antwoord van het college. Klik hier

Raadsvraag ordeverstoorders

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over een plan van aanpak voor ongewenst provocerend gedrag door jonge eilanders, en het antwoord van het college. PDF document

Raadsvraag terrassen Havenweg

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over de terrassen aan de Havenweg, met het antwoord van het college. PDF document

Raadsvraag fietspaaltjes

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over de plaatsing van fietspaaltjes, met het antwoord van het college. PDF document openen

Vragen over niet-elektrische busdienst

Op verzoek van de Arriva heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) op 10 mei jl. ermee ingestemd dat gedurende de periode 13 mei – 15 juli door de Arriva tijdens de aankomst van de twee extra sneldiensten op de vrijdagen, de busdienst op Vlieland mag worden uitgevoerd met een niet-elektrische bus. Onderstaande vragen hierover […]