Nieuws

Vragen over niet-elektrische busdienst

Op verzoek van de Arriva heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) op 10 mei jl. ermee ingestemd dat gedurende de periode 13 mei – 15 juli door de Arriva tijdens de aankomst van de twee extra sneldiensten op de vrijdagen, de busdienst op Vlieland mag worden uitgevoerd met een niet-elektrische bus.

Onderstaande vragen hierover zijn op 18 mei door de fractie van Lijst Fier onder de aandacht gebracht bij het college van Burgemeester en Wethouders, met het verzoek hier tijdens het vragenuurtje in de raadsvergadering aanstaande maandag (23 mei) antwoord op te geven.

1. Is het college hiervan op de hoogte?
2. Deelt het college met ons de constatering dat de niet-elektrische bus sinds 13 mei ook op andere momenten in de week de dienstregeling onderhoudt en zo ja, heeft het college hierover aanvullende informatie ontvangen van het college van GS?
3. Is het college bereid indien zij het eens is met hetgeen onder 2 is gesteld, nog deze week contact op te nemen met Gedeputeerde Fokkens en haar te verzoeken hierop actie te ondernemen in de richting van Arriva?

Lijst Fier heeft (met gepaste tegenzin) begrip voor de aanleiding van het verzoek van Arriva om gedurende een korte periode met een niet-elektrische bus de dienstregeling uit te voeren op Vlieland. Maar dan wel binnen de kaders zoals die zijn verleend door de concessieverlener. Dat betekent concreet dat de niet-elektrische bus uitsluitend op de vrijdagen na aankomst van de twee extra sneldiensten mag worden ingezet en op geen enkel ander moment in de week, tenzij daartoe toestemming is verleend door het college van GS.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »