Nieuws

Vuurwerk

Het volgende artikel werd door Henk Veerdig namens Lijst Fier uitgesproken in de laatste raadsvergadering van dit jaar, op 18 december 2023. De hele vergadering is terug te kijken via deze link.

Vuurwerk. 

Elk jaar rond deze tijd laait deze discussie weer even op. Over hoe een deel van de mensen uitermate veel plezier beleeft aan het afsteken van vuurwerk, terwijl dit potentieel gevaarlijk is, zoveel mensen angstig opschrikken van de knallen en er veel metaaldeeltjes in de natuur komen. En wat te denken van de huisdieren en de beesten in het wild!

Er is ook veel ander vuurwerk in de wereld, denk aan de oorlog die alweer twee jaar woedt op ons continent in Oekraïne, of de oorlog in het Midden-Oosten. Vuurwerk ook door verbaal geweld, waarin groepen mensen worden weggezet. Polarisatie, hetgeen weer een explosief mengsel is voor nieuwe conflicten. 

Vuurwerk. Dit brengt veel mensen op de vlucht. Ontheemd van alles en iedereen. 

Maar gelukkig is er opvang, zo hebben wij dat internationaal afgesproken en vastgelegd. In Ter Apel wordt bepaald of je statushouder kan worden, waarna de familie opgevangen dient te worden in een van de ruim 300 gemeenten in Nederland. Er daar stokt het al geruime tijd. 

Wij kijken weg want er is al een tekort aan huizen, hetgeen ook waar is. Tegelijkertijd stokt hiermee het systeem en ontstaan onmenselijke situaties waarin vluchtelingen buiten slapen op het gras, nu in ons land in het winterseizoen. Een rijk en beschaafd land onwaardig!

Het mooiste vuurwerk is voor mij de vlam van de kaars. Dit kaarslicht, als symbool van warmte, van verbinding, van medemenselijkheid. Licht in de duisternis. 

Om die reden is het mooi dat u burgemeester, namens onze gemeente reeds eerder heeft aangegeven dat ook wij beperkte opvang kunnen regelen. Ook niet verrassend in onze gasteneconomie met vele duizenden bedden.

Voorzitter, wat is met het oog op de komende Spreidingswet de actuele stand van zaken op dit vlak en heeft u onlangs nog gemeld aan centrumgemeente Leeuwarden (waaronder wij vallen qua coördinatie van de opvang) dat ook wij als kleine gemeente concreet iets kunnen betekenen in de broodnodige opvang? Dank u.

Op welke wijze het college bij monde van de burgemeester reageerde, kunt u naluisteren via de gemeentelijke site.

Namens de mensen van Lijst Fier wensen wij een ieder fijne feestdagen toe en de beste wensen voor 2024. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen. Met elan en genoegen blijven wij ons in samenspraak inzetten voor het algemeen belang. Samen Sterk.

Henk Veerdig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Bestaanszekerheid

Beleid bestaanszekerheid (gemeente Vlieland, samen met Harlingen, Waadhoeke en Terschelling) Voorzitter, voor steeds meer mensen is toegang tot basisvoorzieningen niet vanzelfsprekend. Bestaansonzekerheid dus. Er zit helaas

Lees verder »

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het

Lees verder »

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws.

Lees verder »