Nieuws

Een eerste verslag van de formatie

verkiezingsbericht – een eerste verslag

Geachte eilanders, beste kiezers,

De gemeenteraadsverkiezingen liggen zoals bekend weer achter ons en nu begint het werk om op basis hiervan een tekst te schrijven waarin afspraken tussen samenwerkende partijen zullen worden verwoord (coalitieakkoord). Volgens het gewoonterecht neemt de partij met de meest verkregen stemmen hierbij het initiatief. En dat is Lijst Fier.

In het kader van openheid kiezen wij voor een opzet die naar ons idee recht doet aan alle kiezers en aan alle partijen die aan de verkiezingen hebben meegedaan. Nadat maandag 21 maart jl. in een openbare vergadering van het Centraal Stembureau de definitieve uitslag werd vastgesteld, volgde hierop een eerste overleg met vertegenwoordigers van de vier partijen.

In een open gesprek werd hen verzocht na te denken over de beantwoording van de volgende formatievragen: wat betekent de uitslag voor uw partij? Welke partij dient met welke andere partij de coalitiegesprekken te starten? Wat vindt uw partij van het grootste belang om mee te nemen in de overwegingen? Heeft u een kandidaat-wethouder en zo ja, wie?

Elke partij heeft dinsdagmiddag 22 maart jl. in een-op-eengesprekken met twee gekozenen van Lijst Fier zijn of haar gedachten hierover met ons in vertrouwen gedeeld.

Voor Lijst Fier betekent de uitslag dus ten eerste dat wij het initiatief mogen nemen om de gesprekken aan te gaan met de beoogde coalitiepartner. Voor een professionele begeleiding van dit formatieproces kiezen wij voor de inzet van een onafhankelijke persoon in de rol van formateur, hetgeen door de andere drie fracties wordt ondersteund.

De verkiezingsuitslag laat zien dat er twee opties zijn voor het vormen van een meerderheid, te weten de combinatie van ABV met Lijst Fier (geeft een meerderheid van vijf zetels op een totaal van negen) of de combinatie van NLV met Lijst Fier (geeft een meerderheid van zes zetels op een totaal van negen).

Aangezien de verkiezingsuitslag zich ook deels laat vertalen in een kiezersoproep om zaken anders te doen, hechten wij zeer aan de inbreng van diverse maatschappelijke organisaties, die binnenkort uitgenodigd gaan worden om mee te praten over de invulling van het concept coalitieakkoord. Ook is goed geluisterd naar vele eilanders en naar de inbreng van GroenWit, ABV en NLV tijdens de een-op-eengesprekken. In oprechte samenspraak met deskundige en/of betrokken eilanders en de beoogde coalitiepartij gaan wij trachten om de kernboodschap – zoals verwoord in de verkiezingsprogramma’s van beide partijen en hetgeen leeft in het dorp -zoveel mogelijk te verwerken in het concept coalitieakkoord.

Hoewel met zowel de fractie van ABV als met die van NLV de afgelopen jaren een goede, collegiale verstandhouding is opgebouwd, kiezen wij er voor – op basis van vooral stabiliteit – maar ook op basis van het aantal totaal uitgebrachte stemmen op beide partijen en de deels overlappende uitgangsprincipes van beide verkiezingsprogramma’s – om met NLV onder leiding van formateur de heer Tom van Mourik de gesprekken aan te gaan. Kandidaat-wethouder voor NLV is de heer Dick Visser. Kandidaat-wethouder voor Lijst Fier is de heer Robert Lanting.

Ondanks het feit dat er voor inhoudelijke gesprekken ook maatschappelijke organisaties zullen worden uitgenodigd om hun deskundigheid te delen, zal er voor een effectieve voortgang even radiostilte zijn met wellicht één of twee keer een kort tussenverslag van formateur Van Mourik.

Afsluitend danken wij namens de vier Vlielander partijen GroenWit, ABV, NLV en Lijst Fier alle kiezers, blijven wij ook hechten aan de mening van de eilanders die (nu nog) niet van hun stemrecht gebruik gemaakt hebben, feliciteren wij alle kandidaten met hun moed om zich te kandideren en feliciteren wij tenslotte alle gekozen raadsleden met hun uitverkiezing. Voor ‘het algemeen nut’ zijn wij Samen Sterk.

Henk Veerdig,

informateur

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Huislijk geweld en femicide

Henk Veerdig – Zoals uitgesproken in de raadsvergadering van maandag 15 juli 2024 Voorzitter, een radio-interview met Jeannie Zuiderwijk, een schrandere vrouw, moeder en professioneel

Lees verder »

Ongemak

Afgelopen week is er in ons land een rechts-radicale regering geïnstalleerd. Een partij, die namens enkele woordvoerders al vele jaren verscheidene provocerende uitspraken heeft gedaan,

Lees verder »