Nieuws

Nieuwsbrief mei 2023: Wonen

Beste eilandbewoners, In de aankomende raadsvergadering van maandag 15 mei 2023 staat een uitermate belangrijk punt op de agenda. Het betreft het thema ‘wonen’. Samen een goed programma wonen maken, als opvolger van de verouderde woonvisie, dat is het doel. En dan weloverwogen aan de slag. Een woonhuis op Vlieland. Een groot goed op schaarse […]

Startnotitie “Kansen locatie oude bibliotheek en gemeentehuis”

Tijdens de raadsvergadering van maandag 17 april ontstond een discussie over de Startnotitie die door het college onder de aandacht gebracht werd. Met de volgende samenvatting willen we onze inbreng wat betreft dit onderwerp terug brengen naar de kern. Samenvatting van de bespreking van de Startnotitie “Kansen locatie oude bibliotheek en gemeentehuis”in de gemeenteraadsvergadering van […]

Motie Noordwester Lijst Fier en GroenWit

Voorzitter, Tijdens de vorige raadsvergadering van februari hebben wij zoals bekend uitgebreid gesproken om al of niet in te stemmen met het financieringsvoorstel voor Stichting de Noordwester, waarmee ruim vijf ton publiek geld namens onze gemeente gemoeid is. Wij hebben aangegeven dat het volstrekt helder is dat er eindelijk iets moet gebeuren met de verouderde […]

Financiering Noordwester

Tijdens de raadsvergadering van februari werd deze tekst namens Lijst Fier uitgesproken met betrekking tot de Noordwester. Financiering Noordwester Vz, het binnenhalen van een subsidie is geen kleinigheid. Dat het stichtingsbestuur hierin geslaagd is, is een compliment waard, aangezien het om een aanzienlijke toekenning qua geld gaat van het Waddenfonds. Maar vz., het blijkt steeds […]

De liefde

Liefde is een veldslag, liefde is oorlog, liefde is opgroeien. – James Baldwin. Alweer voor de negende keer werd er door Podium Vlieland, Adwin Kluiver en Gooitsen Eenling een Regenboog-filmweekend georganiseerd op Vlieland. Het was een sympathiek gebaar dat zij de organisatie gemeentebestuur en -raad hadden uitgenodigd. Vanuit alle hoeken van ons land vertrokken, is […]

Biodiversiteit (soortenrijkdom)

Op de raadsagenda stond afgelopen raadsvergadering onder andere het ‘bespreken programma biodiversiteit bebouwde omgeving’. De inbreng namens Lijst Fier luidde al volgt. Voorzitter, hulde voor het College om met prio I aan de slag te gaan met biodiversiteit (soortenrijkdom): de ambtelijke werkgroep is gestart, dus geen startnotitie maar een bespreeknotitie, welke inhoudelijk wel volgens de […]

Politiek café

Tijdens het vragenuurtje van de afgelopen raadsvergadering van de gemeente Vlieland op 30 januari 2023, werd namens alle fracties de volgende aankondiging uitgesproken, getiteld ‘Politiek café in dorpshuis De Vliestroom…’ Alle vijf fracties blijven, zoals afgesproken in het raadsakkoord, streven naar korte lijnen tussen eilanders en gemeenteraad, om te luisteren en om te vragen naar […]

Nieuwsbrief november 2022

Onderstaande nieuwsbrief werd begin november in het dorp verspreid.   Beste eilanders,                                        Het lijkt tijd om weer even bij te praten nu wij na de verkiezingen van dit voorjaar uiteindelijk in deze herfstperiode met genoegen kunnen beleven dat het raadsakkoord 2022-2026 geschreven is en het nieuwe college bekend is. Hoewel de beoogde periode meer tijd […]

Spelen met vuur(werk)

Afgelopen week ontstond in kleine kring door eilanders een spontane digitale discussie met onze fractie Lijst Fier rondom het jaarlijks mogen afsteken van vuurwerk in de openbare ruimte. Deze inbreng vanuit het dorp is van belang en onderstreept de oprechte betrokkenheid van hen bij het wel en wee binnen onze gemeenschap. De meningen liepen uiteen… […]

Participatie in de praktijk

Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van maandag 10 oktober stelde Henk Veerdig vragen aan de voorzitter over participatie. De gemeente heeft zich tot doel gesteld eilanders goed te betrekken bij de besluitvorming en steekt hier ook tijd en energie in, alleen de uitwerking valt tegen. Hieronder leest u de vraag. Het antwoord van de […]