Bestuurskracht en de menselijke maat

Nu wij nog steeds in afwachting zijn van een nieuw lokaal bestuur, bestaande uit een college van burgemeester en twee wethouders, roept dit gedachten op over het belang van bestuurskracht. Hoewel die kracht dan weer lastig te definiëren is, laat staan te meten, is het helder dat in zijn algemeenheid de kritische roep om leiderschap, […]

Waddentweedaagse 2022 op Texel

Beste eilanders, de fractie heeft afgelopen donderdag en vrijdag, samen met de overige leden van de raad en de gemeenteraadsleden van de vier andere Waddeneilanden, deelgenomen aan een tweedaagse bijeenkomst op Texel. Op dag één waren ook de beide Commissarissen van de Koning uit Noord-Holland en Fryslân een deel van de middag aanwezig. Naast tijd […]

Participatie omtrent de nieuwe supermarkt

Tijdens de raadsvergadering van 12 september werd ook de komst van de nieuwe Poiesz besproken. Het is goed om te weten dat de start van het proces een ieder weer in de gelegenheid stelt om zijn of haar mening te delen. Inspraakmogelijkheden worden altijd op de gemeentelijke site en via “Uit het Kastje” bekendgemaakt. Hieronder […]

Investering mondzorg

Onder agendapunt 11 tijdens de raadsvergadering van maandag 12 september;  bespreken investering mondzorg, luidde de inbreng van Lijst Fier;  “De aanwezigheid van een tandarts op het eiland is geen vanzelfsprekendheid. Dat blijkt met name wanneer de zittende tandarts aankondigt de praktijk te gaan sluiten en de opvolger niet per direct klaar staat. Toch is het […]

Motie bijzondere bijstand

Tijdens de raadsvergadering van maandag 12 september werd door Lijst Fier, Lijst Stuivenga en ABV een motie aangenomen over de gevolgen van de sterke inflatie. In de motie wordt het college verzocht proactief contact te zoeken met een nieuwe en mogelijk verborgen groep eilanders die door de stijgende prijzen in financiële problemen komt. Lees de […]

Zomerlicht

Beste eilanders, De zomer kantelt naar de herfst, hoewel het weer lijkt te denken dat het maar altijd zomer moet blijven door de zon uitbundig te laten schijnen. Dit licht lijkt zich inmiddels ook weer op de lokale politiek af te stralen. Er is immers een raadsakkoord 2022-2026 en zoals bekend gesteld, zijn er ook […]

Witte rook boven het Vuurboetsduin…

Jawel, vier (!) maanden na de verkiezingen zijn ook wij op Vlieland gekomen tot overeenstemming. Zoals bekend niet met een meerderheidscoalitie, hetgeen tot op heden het geval was, maar middels iets nieuws: een raadsakkoord.   Afgelopen vrijdag ondertekenden de vijf fracties het stuk tekst, waarmee een basisprogramma op hoofdlijnen (inclusief een vijftigtal opdrachten voor het […]

Formeren – het Raadsakkoord

Beste eilanders, Er is weer nieuws over de formatie voor ons lokaal bestuur. Vanochtend heeft de gemeenteraad van Vlieland namelijk kennis gemaakt met procesbegeleider Rieks Osinga (docent Thorbecke Academie en ervaringsdeskundige van vernieuwende politiek). Alle vijf fracties hebben ermee ingestemd om onder leiding van de heer Osinga te werken aan een raadsbreed akkoord. Feitelijk een […]

Raadsakkoord – de huidige situatie

Beste eilanders,  Veertien weken zijn inmiddels verstreken sinds de verkiezingen. Na het schorsen en afbreken door NLV van de eerste coalitieonderhandelingen, werd door Lijst Fier toen ingezet om formerende gesprekken te voeren met ABV.  Hoewel uiteindelijk enkele weken geleden hiermee ook daadwerkelijk een akkoord werd bereikt, verviel ABV intern in twee groepen uiteen. Dit laatste […]

Voortgang formatie ABV – Lijst Fier

Beste eilanders, Na een vruchtbare onderhandelingsperiode tussen Lijst Fier en Algemeen Belang Vlieland (ABV) bleek er toch weer een struikelblok op het pad te liggen, nu er binnen ABV wederom enkele prangende interne uitdagingen moesten worden opgelost. Zoiets vergt tijd en energie; daarvoor denkt ABV enkele weken nodig te hebben. Hiermee kunnen wij uiteraard akkoord […]