De liefde

Liefde is een veldslag, liefde is oorlog, liefde is opgroeien. – James Baldwin. Alweer voor de negende keer werd er door Podium Vlieland, Adwin Kluiver en Gooitsen Eenling een Regenboog-filmweekend georganiseerd op Vlieland. Het was een sympathiek gebaar dat zij de organisatie gemeentebestuur en -raad hadden uitgenodigd. Vanuit alle hoeken van ons land vertrokken, is […]

Biodiversiteit (soortenrijkdom)

Op de raadsagenda stond afgelopen raadsvergadering onder andere het ‘bespreken programma biodiversiteit bebouwde omgeving’. De inbreng namens Lijst Fier luidde al volgt. Voorzitter, hulde voor het College om met prio I aan de slag te gaan met biodiversiteit (soortenrijkdom): de ambtelijke werkgroep is gestart, dus geen startnotitie maar een bespreeknotitie, welke inhoudelijk wel volgens de […]

Politiek café

Tijdens het vragenuurtje van de afgelopen raadsvergadering van de gemeente Vlieland op 30 januari 2023, werd namens alle fracties de volgende aankondiging uitgesproken, getiteld ‘Politiek café in dorpshuis De Vliestroom…’ Alle vijf fracties blijven, zoals afgesproken in het raadsakkoord, streven naar korte lijnen tussen eilanders en gemeenteraad, om te luisteren en om te vragen naar […]

Nieuwsbrief november 2022

Onderstaande nieuwsbrief werd begin november in het dorp verspreid.   Beste eilanders,                                        Het lijkt tijd om weer even bij te praten nu wij na de verkiezingen van dit voorjaar uiteindelijk in deze herfstperiode met genoegen kunnen beleven dat het raadsakkoord 2022-2026 geschreven is en het nieuwe college bekend is. Hoewel de beoogde periode meer tijd […]

Spelen met vuur(werk)

Afgelopen week ontstond in kleine kring door eilanders een spontane digitale discussie met onze fractie Lijst Fier rondom het jaarlijks mogen afsteken van vuurwerk in de openbare ruimte. Deze inbreng vanuit het dorp is van belang en onderstreept de oprechte betrokkenheid van hen bij het wel en wee binnen onze gemeenschap. De meningen liepen uiteen… […]

Participatie in de praktijk

Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van maandag 10 oktober stelde Henk Veerdig vragen aan de voorzitter over participatie. De gemeente heeft zich tot doel gesteld eilanders goed te betrekken bij de besluitvorming en steekt hier ook tijd en energie in, alleen de uitwerking valt tegen. Hieronder leest u de vraag. Het antwoord van de […]

Ondersteuning van de eilander leefbaarheid

Het staat buiten kijf dat de aantrekkelijkheid van het eilander leven een bijzondere is, die gekoesterd moet worden. Hoewel alles aan verandering onderhevig is, lijkt de behoefte aan kwaliteit in leefomgeving, sociale samenhang en betrokkenheid van de eilanders een constante, hetgeen een uitermate positief maatschappelijk effect heeft op het welbehagen. En daarin kan iedereen een […]

Bestuurskracht en de menselijke maat

Nu wij nog steeds in afwachting zijn van een nieuw lokaal bestuur, bestaande uit een college van burgemeester en twee wethouders, roept dit gedachten op over het belang van bestuurskracht. Hoewel die kracht dan weer lastig te definiëren is, laat staan te meten, is het helder dat in zijn algemeenheid de kritische roep om leiderschap, […]

Waddentweedaagse 2022 op Texel

Beste eilanders, de fractie heeft afgelopen donderdag en vrijdag, samen met de overige leden van de raad en de gemeenteraadsleden van de vier andere Waddeneilanden, deelgenomen aan een tweedaagse bijeenkomst op Texel. Op dag één waren ook de beide Commissarissen van de Koning uit Noord-Holland en Fryslân een deel van de middag aanwezig. Naast tijd […]

Participatie omtrent de nieuwe supermarkt

Tijdens de raadsvergadering van 12 september werd ook de komst van de nieuwe Poiesz besproken. Het is goed om te weten dat de start van het proces een ieder weer in de gelegenheid stelt om zijn of haar mening te delen. Inspraakmogelijkheden worden altijd op de gemeentelijke site en via “Uit het Kastje” bekendgemaakt. Hieronder […]