Nieuws

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het paradijs is ommuurde hof of tuin. Ons eiland, omringd door het water, zou als natuurrijke plek ook als zodanig kunnen worden betiteld. En met die natuur gaat het zoals bekend […]

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws. Onze grote liberale staatsman Thorbecke heeft indertijd met onze Grondwet onze democratische rechtsstaat vormgegeven en gewaarborgd, hetgeen tot op de dag van vandaag uiterst waardevol is. Iets om te koesteren. […]

Sluiting Noordwester

Beste eilanders, eind vorige week kwam het bericht binnen van het bestuur van De Noordwester, waarin per heden de definitieve sluiting en ontbinding van het bestuur van het natuur-educatief informatiecentrum werden aangekondigd. Omdat het ingezette ambitieuze plan financieel helaas niet haalbaar bleek. Dit bericht deed terecht in het dorp veel stof opwaaien. Het is dan […]

Vuurwerk

Het volgende artikel werd door Henk Veerdig namens Lijst Fier uitgesproken in de laatste raadsvergadering van dit jaar, op 18 december 2023. De hele vergadering is terug te kijken via deze link. Vuurwerk.  Elk jaar rond deze tijd laait deze discussie weer even op. Over hoe een deel van de mensen uitermate veel plezier beleeft […]

ITGWO, feest voor de één, ergernis voor de ander…

Zowel in de aanloop als tijdens de afgelopen raadsvergadering werd door enkelen (insprekers en raadsleden) onder meer gesproken over het festival ITGWO. De afgelopen editie 2023 werd door het fraaie weer, de programmering en het verloop zonder incidenten, wederom ervaren en geprezen als een heerlijk feest op een prachtig eiland. Althans, door de deelnemers en organisatie. […]

Op naar de ‘minder is meer-economie’

Geachte eilanders, Niets is van alle tijden. Kijk om je heen, lees het nieuws en ken onze geschiedenis. Hierin herken je de wisselende patronen in onze maatschappij. De gestaag maar continue veranderende eilander leefgemeenschap wordt sinds jaar en dag ‘tot een ordelijk geheel’ mede bijeengehouden door de afgesproken regels namens het lokaal bestuur. Het dagelijks […]

Leesvaardigheid en de bibliotheek

Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 september jl. werd het volgende door Henk Veerdig ingebracht namens Lijst Fier. Leesvaardigheid en de bibliotheek Een op de zes mensen in Nederland (ongeveer 2,5 miljoen volwassenen) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Handelingen met computer en/of smartphone worden dan ook erg ingewikkeld, terwijl deze steeds meer van […]

Toekomststoel

Thema: Toekomststoel en Podium Vlieland Vorige week zaterdag mocht ik als raadslid op creatieve wijze in Podium Vlieland iets vertellen over onze Toekomststoel. Dit door Stichting Louise Post Poëzie georganiseerde evenement toonde schone kunsten met een maatschappelijk belangrijke boodschap, namelijk dat het met de staat der natuur niet goed gaat. Diverse sprekers, gedichten en muziek […]

Uitnodiging publieksavond openbare ruimte

Op 20 juni a.s. vanaf 20.00u. wordt er een publieksavond gehouden in badhotel Bruin over actuele ontwikkelingen en plannen m.b.t. de openbare ruimte van Vlieland. Iedereen van is harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst worden presentaties gehouden door medewerkers van de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Op het programma staan drie presentaties: Er is ruim voldoende gelegenheid […]

Huisvesting

In de recent ondertekende Woondeal De Waddeneilanden met Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) heeft ons college een inspanningsverplichting op zich genomen om 125 extra woningen te bouwen tot 2030. Is het bouwen van woningen de oplossing voor alle problemen rond het huisvestingsvraagstuk op Vlieland? De situatie is zorgwekkend maar niet uniek voor […]