Raadsakkoord – de huidige situatie

Beste eilanders,  Veertien weken zijn inmiddels verstreken sinds de verkiezingen. Na het schorsen en afbreken door NLV van de eerste coalitieonderhandelingen, werd door Lijst Fier toen ingezet om formerende gesprekken te voeren met ABV.  Hoewel uiteindelijk enkele weken geleden hiermee ook daadwerkelijk een akkoord werd bereikt, verviel ABV intern in twee groepen uiteen. Dit laatste […]

Voortgang formatie ABV – Lijst Fier

Beste eilanders, Na een vruchtbare onderhandelingsperiode tussen Lijst Fier en Algemeen Belang Vlieland (ABV) bleek er toch weer een struikelblok op het pad te liggen, nu er binnen ABV wederom enkele prangende interne uitdagingen moesten worden opgelost. Zoiets vergt tijd en energie; daarvoor denkt ABV enkele weken nodig te hebben. Hiermee kunnen wij uiteraard akkoord […]

Coalitieproces – de huidige stand van zaken

Het blijkt lastig om de balans te vinden tussen openheid en discretie (vertrouwelijkheid tijdens de coalitieonderhandelingen), gevoegd bij de ongeveer dagelijks binnenkomende reacties van velen (positief en uitermate kritisch), vaak gebaseerd op tal van emoties in het theater van de lokale politiek. Er gebeurt ook veel en mensen voelen zich betrokken. Wat is nu de […]

Afscheid Robert Lanting 2019

Openbare kennisgeving Tijdens het uitspreken van zijn slotwoorden als wethouder van de gemeente Vlieland heeft de heer Visser op dinsdag 24 mei jl. verwezen naar mijn vertrek in 2019 als gemeentesecretaris van de gemeente Vlieland. De heer Visser suggereerde dat mijn vertrek een relatie had met een integriteitskwestie. In november 2018 heeft de toenmalige burgemeester […]

Debat raadsvergadering 23 mei 2022

Gisteravond tijdens de raadsvergadering heeft Lijst Fier in het openbaar verslag gedaan van het gebeuren rondom Dorpstraat 154. Hier vindt u de tekst en de vragen. N.a.v. de magere, niet overtuigende beantwoording hebben wij uiteindelijk het vertrouwen in wethouder Visser opgezegd. Een motie met die strekking werd met vijf stemmen voor (van ABV en LF) […]

Formatie – brief aan de burgemeester

Geachte voorzitter van de Raad, burgemeester Schrier, Gistermiddag 18 mei 2022 werd helder dat de goede gesprekken tussen ABV en Lijst fier in het kader van de informatiefase helaas niet hebben geleid tot het starten van de formatiefase. Beide opties om te komen tot een coalitieakkoord op basis van een raadsmeerderheid, eerst met NLV, daarna […]

Aanvang gesprekken Lijst Fier en ABV

De heer Kramer heeft als informateur met de verschillende partijen gesprekken gevoerd. Daarna heeft hij Lijst Fier en het ABV geadviseerd te beginnen aan coalitiegesprekken. Hierop heeft Lijst Fier de NLV en het ABV uitnodigingen gestuurd voor respectievelijk een afrondings- en een openingsgesprek. De NLV heeft te kennen gegeven geen tijd te hebben voor een […]

Alle partijen akkoord met nieuwe informateur

Voortgangsbericht formatieproces Nu de onderhandelingen over het sluiten van een mogelijk coalitieakkoord tussen de fracties van Lijst Fier en NLV sinds 26 april jl. zijn beĆ«indigd, heeft Lijst Fier op 28 april jl. voorgesteld aan de drie andere partijen om onder leiding van een nieuwe externe, onafhankelijke informateur opnieuw de verkenningsfase in te gaan. Met […]

Vervolgstappen in de formatie

Beste mensen, Ontwikkelingen volgen elkaar snel op met betrekking tot het formatieproces. Allereerst is n.a.v. het schorsen van het coalitieproces door NLV door ons als Lijst Fier zoals bekend gemaakt de balans opgemaakt door de vraag te beantwoorden: hoe nu verder? Uiteindelijk is, zeker ook door alle commotie rond de afgelopen raadsvergadering, besloten om terug […]

Verkiezingsbericht – een tweede verslag

Geachte eilanders, beste kiezers, Zoals in ons vorig verslag vermeld, is vertrouwelijkheid tijdens het formatieproces belangrijk terwijl je ook een terugkoppeling wilt geven. Dat wil zeggen: transparant wilt zijn om verantwoording af te leggen. Lastig om hierin de balans te vinden, zeker nu wij na enkele weken tot de conclusie zijn gekomen dat onze beoogde […]