groepsfoto lijst fier

Samen sterk

Samen het verschil maken. Dat is de kern van de ambities van Lijst Fier en daaraan willen we werken als nieuwe, groen-liberale Vlielandse partij. Een partij die opkomt voor de belangen van alle inwoners op het eiland, die mensen en organisaties duurzaam aan elkaar verbindt en waarbij iedereen welkom is.

Constructieve samenwerking, duidelijk richting geven, scherp zijn op de inhoud en goed luisteren naar elkaar zijn kenmerkend voor de frisse en nuchtere politiek waar Lijst Fier voor staat.

Laatste nieuws

ITGWO, feest voor de één, ergernis voor de ander…

Zowel in de aanloop als tijdens de afgelopen raadsvergadering werd door enkelen (insprekers en raadsleden) onder meer gesproken over het festival ITGWO. De afgelopen editie 2023 werd door het fraaie weer, de programmering en het verloop zonder incidenten, wederom ervaren en geprezen als een heerlijk feest op een prachtig eiland. Althans,

Lees verder >>

Op naar de ‘minder is meer-economie’

Geachte eilanders, Niets is van alle tijden. Kijk om je heen, lees het nieuws en ken onze geschiedenis. Hierin herken je de wisselende patronen in onze maatschappij. De gestaag maar continue veranderende eilander leefgemeenschap wordt sinds jaar en dag ‘tot een ordelijk geheel’ mede bijeengehouden door de afgesproken regels namens

Lees verder >>

Leesvaardigheid en de bibliotheek

Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 september jl. werd het volgende door Henk Veerdig ingebracht namens Lijst Fier. Leesvaardigheid en de bibliotheek Een op de zes mensen in Nederland (ongeveer 2,5 miljoen volwassenen) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Handelingen met computer en/of smartphone worden dan ook erg ingewikkeld,

Lees verder >>

Toekomststoel

Thema: Toekomststoel en Podium Vlieland Vorige week zaterdag mocht ik als raadslid op creatieve wijze in Podium Vlieland iets vertellen over onze Toekomststoel. Dit door Stichting Louise Post Poëzie georganiseerde evenement toonde schone kunsten met een maatschappelijk belangrijke boodschap, namelijk dat het met de staat der natuur niet goed gaat.

Lees verder >>

Berichtenarchief

Onze raadsleden

Henk Veerdig

Fractievoorzitter

Samen met zijn vrouw Marja woont hij sinds de jaren ’80 op Vlieland. Hij is werkzaam bij defensie, beheerder bij Expo Meteo Vlieland, IVN-natuurgids en daarnaast vrijwilliger bij Museum Trompshuys en de Noordwester.

Sinds 2018 is Henk Veerdig raadslid op Vlieland. Hij zet zich in voor de eilander economie en kwaliteit van leven, met bijzondere aandacht voor het behoud van het kleinschalige karakter en de natuur. Politiek draait voor hem om samenwerking en dialoog.

Cees Potiek

Kandidaat raadslid

Cees is verantwoordelijk voor het drinkwater op Vlieland. Daarnaast is hij bestuursvoorzitter van Stortemelk en Flidunen.

In deze rollen staat hij al jarenlang middenin het eilander leven. Deze ervaringen wil hij gaan gebruiken om het eiland vooruit te helpen vanuit de gemeenteraad. Een goede leefomgeving met een rijk en actief verenigingsleven staan voor hem centraal.

Robert Lanting

Raadslid

Met een dienstverband van ruim 20 jaar heeft Robert de nodige ervaring bij de gemeente Vlieland. Tussen 1999 en 2019 was hij onder andere gemeentesecretaris en beleidsmedewerker juridische en economische zaken.

Dit jaar gaat hij voor een nieuwe uitdaging als raadslid namens Lijst Fier. Hij hoopt zich onder meer in te kunnen zetten voor kleinschalige initiatieven ter bevordering van economische diversiteit, mobiliteit en personeelshuisvesting.

Iris Pieterse

Raadslid

Door haar werk bij de VVV heeft Iris in korte tijd veel kennis opgedaan over het eiland en heeft ze de lokale gastvrijheidseconomie grondig leren kennen. Naast haar kernvakgebied, evenementen en sportvoorzieningen, is ze breed georiënteerd en gedreven om zich in te zetten voor de Vlielandse gemeenschap in de raad.

Haar kracht: ze heeft een brede blik op het eiland en kan verschillende meningen met elkaar verenigen om samen tot oplossingen te komen.

foto kandidaat Guido

Guido Schuuring

Kandidaat raadslid

Samen met zijn vrouw Conny en hun vier kinderen woont hij sinds 2010 op Vlieland. Guido is een echte horecaman. Hij werkte als Chefkok bij het Armhuis en later bij Seeduyn, en liet jong en oud kennismaken met zijn culinaire wereld op o.a. de Krijtenburg en in de Uiterton.

Om bij te kunnen dragen aan een prettig politiek klimaat met veel ruimte voor dialoog, wil hij zich nu als raadslid inzetten voor een ieder op ons mooie eiland. Een geweldige uitdaging die grote verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Zijn visie: “Anders denken mag, maar blijf praten en luisteren naar elkaar.”

Onze standpunten

Duurzaamheid

Behoud en herstel van duurzaamheid en biodiversiteit

Op naar een zo groen mogelijke maatschappij, inclusief groen ondernemerschap. Lijst Fier pakt deze uitdaging graag op. Samen met het eilander bedrijfsleven, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de inwoners. Zij die zich inzetten voor de strijd tegen (plastic) zwerfafval zijn wat ons betreft een inspirerend voorbeeld.

Verduurzaming van mobiliteit

Hoe kunnen we de verkeersbewegingen op het eiland verduurzamen, in het kader van de energietransitie en het verminderen van de CO2-uitstoot? Lijst Fier gaat graag in gesprek over goede, betaalbare parkeervoorzieningen voor eilanders op de vaste wal, elektrische deelauto’s op Vlieland en duurzame bevoorrading van het eiland.

Een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid

Wij pleiten voor een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid, binnen en buiten het gemeentehuis. Dat betekent zoveel mogelijk lokaal inkopen, gebruikmaken van gerecycled papier, kritisch kijken naar verpakkingen, etc.

Een nieuw uitvoeringsplan duurzaamheid (2022-2030)

Wij pleiten voor:

Het volledig ondergronds inzamelen van het huishoudelijk afval en het behouden van gft-afval.

Het onderzoeken van de mogelijkheden voor Wadden-breed investeren in een windturbinepark op zee.

Een subsidieregeling voor groene daken, zonnepanelen, warmtepompen en isolatie.

Leefbaarheid

Verduurzaming en uitbreiding van het woningaanbod

In onze visie is het de komende jaren zaak het onderwerp ‘wonen’ hoge prioriteit te geven als onderdeel van het grotere doel: het versterken van de leefbaarheid op Vlieland. Belangrijke thema’s daarbij zijn: een gevarieerd woonaanbod, verdere verduurzaming, maatwerk voor het huisvesten van seizoenskrachten en het toevoegen van een woonbestemming op het plangebied Oosterseveld (bedrijventerrein).

Goede gezondheidszorg

De zorgverleners staan altijd klaar, voor jong en oud. Dat geldt niet alleen voor de eerstelijnsgezondheidszorg, maar ook voor de tandarts, fysiotherapie, thuiszorg en de dierenarts. Samen met alle betrokken partners – zowel professionals als vrijwilligers – zetten wij ons in voor blijvende goede basisgezondheidszorg op Vlieland, met lokaal maatwerk waar dat nodig is.

Ondersteuning van kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn noodzakelijke ingrediënten voor een gezonde maatschappij, waarin mensen zowel geestelijk als economisch tot bloei kunnen komen. Ook op Vlieland is creativiteit een belangrijke factor in de eilander economie.

De kerk, Museum Tromp’s Huys, Informatiecentrum De Noordwester en Stelling 12H, het filmhuis, overige kunst- en cultuurinitiatieven, kunstenaars, kunstverkopers, muzikanten, festivalorganisatoren et cetera, verdienen steun vanuit het bestuur. Lijst Fier zet zich daarvoor in.

Uitbreiding van de sneldienst

Lijst Fier wil met Rederij Doeksen in gesprek over het uitbreiden van de sneldienst. In het belang van de inwoners van Vlieland die voor werk of school naar de vaste wal moeten, maar ook voor degenen die op Vlieland werken en (nog) niet op het eiland wonen.

Ook voor de jonge studerende eilanders die regelmatig naar de wal gaan, is de veerverbinding cruciaal. Het is voor hen belangrijk de band met het eiland te behouden, getuige ook de pilot die nu loopt met de watertaxi tussen Vlieland en Terschelling.

Onderwijs

Goed onderwijs

Wij steunen de fusie van de Stichting Openbaar Onderwijs Vlieland (OOV) met OSG Piter Jelles en willen investeren in een goede samenwerkingsrelatie met het (nieuwe) schoolbestuur. Wij zetten ons samen met het schoolbestuur graag in voor goed onderwijs als basis voor een sterke, energieke eilander samenleving.

Verbreding van het onderwijsaanbod

Samen met de eilander ondernemers en het schoolbestuur gaan wij op zoek naar verbreding van het onderwijsaanbod op Vlieland, waarbij wij ook pleiten voor een dependance van een hogeschool op het eiland. In dat kader willen we ons ook inzetten voor het promoten van muziek- en bewegingsonderwijs en kunst-, cultuur- en natuureducatie.

Buurt- en sportcoach versterken

Lijst Fier wil samen met de jongeren op het eiland zoeken naar invulling en realisatie van hun wensen. Iedereen moet immers de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Om in gesprek te blijven met de jongeren, te weten wat hen beweegt en wat ze wensen, speelt de buurt- en sportcoach een belangrijke rol. Lijst Fier wil deze rol versterken.

alle rechten voorbehouden | 2022