De liefde

Liefde is een veldslag, liefde is oorlog, liefde is opgroeien. – James Baldwin. Alweer voor de negende keer werd er door Podium Vlieland, Adwin Kluiver en Gooitsen Eenling een Regenboog-filmweekend georganiseerd op Vlieland. Het was een sympathiek gebaar dat zij de organisatie gemeentebestuur en -raad hadden uitgenodigd. Vanuit alle hoeken van ons land vertrokken, is […]

Participatie in de praktijk

Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van maandag 10 oktober stelde Henk Veerdig vragen aan de voorzitter over participatie. De gemeente heeft zich tot doel gesteld eilanders goed te betrekken bij de besluitvorming en steekt hier ook tijd en energie in, alleen de uitwerking valt tegen. Hieronder leest u de vraag. Het antwoord van de […]

Bestuurskracht en de menselijke maat

Nu wij nog steeds in afwachting zijn van een nieuw lokaal bestuur, bestaande uit een college van burgemeester en twee wethouders, roept dit gedachten op over het belang van bestuurskracht. Hoewel die kracht dan weer lastig te definiëren is, laat staan te meten, is het helder dat in zijn algemeenheid de kritische roep om leiderschap, […]

Waarom Lijst Fier?

Cees Potiek Er is mij in de afgelopen weken regelmatig de vraag gesteld: waarom moet er nóg een partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Ik zal proberen u te vertellen waarom ik vind dat het iets toevoegt dat Lijst Fier aan deze verkiezingen deelneemt.        Zoals u misschien wel weet ben ik bestuurslid van de Stichting […]

De gemeenteraadsverkiezingen 2022 en de waan van de dag

Henk Veerdig Mogelijk was het de vooraanstaand liberaal en oud-minister Treub die stelde, dat het de grootste ramp voor de democratie is om niet voor democraat te worden aangezien wanneer men niet meegaat met de waan van de dag. Dat roept de vraag op hoe dan om te gaan met die waan van de dag […]

Samen sterk naar de verkiezingen

Iris Pieterse Wij als Lijst Fier staan voor het samenwerken. Alle partijen hebben leefbaarheid, onderwijs en duurzaamheid in het programma staan. Nuanceverschillen zullen er altijd zijn, maar door middel van samenwerken kunnen we gezamenlijk tot de beste oplossing komen waar de eilanders centraal staan. Het is mooi om te zien dat er deze verkiezingen meerdere […]

Betere huisvesting voor iedereen

Guido Schuuring Samen het verschil maken. Dat is de kern van de ambities van Lijst Fier. Onder meer hebben verduurzaming en uitbreiding van het woningaanbod hoge prioriteit in ons verkiezingsprogramma. Als horecaman en voormalig ondernemer, weet ik als geen ander dat het krijgen van geschikte en goede woonruimte altijd een lastig punt is op ons […]

De Russische aanval en de vrije democratie

Overpeinzing – Robert Lanting Met afschuw kijk ik sinds 24 februari 2022 naar de Russische aanval op Oekraïne. Net als bij velen overheerst ook bij mij het gevoel van ongeloof en machteloosheid. Mensen die net als jij en ik gewoon hun leven leefden en plotseling hals over kop hun dorpen en steden verlaten. Trotse en […]

Het belang van het verenigingsleven

Cees Potiek Voor degenen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Cees Potiek en ik heb me voor Lijst Fier kandidaat gesteld voor de gemeenteraad van Vlieland. Ik heb eerder 12 jaar in de raad gezeten, dus je kunt rustig stellen dat het raadswerk mij niet onbekend is. Naast alle zaken die de komende […]

Vlieland, in je element: over ontwikkeling en evenwicht

Henk Veerdig Empedocles (ca. 492 – ca. 432 v.Chr.) was ook een eilander, maar duidelijk geen Vlielander. Deze ziener, staatsman en filosoof kwam van Sicilië. Zijn idee was dat alles zou bestaan uit een mengsel van de vier eeuwige elementen: aarde, lucht, water en vuur. Twee natuurkrachten, die van de liefde en van de strijd, […]