Nieuws

Vuurwerk

Het volgende artikel werd door Henk Veerdig namens Lijst Fier uitgesproken in de laatste raadsvergadering van dit jaar, op 18 december 2023. De hele vergadering is terug te kijken via deze link. Vuurwerk.  Elk jaar rond deze tijd laait deze discussie weer even op. Over hoe een deel van de mensen uitermate veel plezier beleeft […]

ITGWO, feest voor de één, ergernis voor de ander…

Zowel in de aanloop als tijdens de afgelopen raadsvergadering werd door enkelen (insprekers en raadsleden) onder meer gesproken over het festival ITGWO. De afgelopen editie 2023 werd door het fraaie weer, de programmering en het verloop zonder incidenten, wederom ervaren en geprezen als een heerlijk feest op een prachtig eiland. Althans, door de deelnemers en organisatie. […]

Op naar de ‘minder is meer-economie’

Geachte eilanders, Niets is van alle tijden. Kijk om je heen, lees het nieuws en ken onze geschiedenis. Hierin herken je de wisselende patronen in onze maatschappij. De gestaag maar continue veranderende eilander leefgemeenschap wordt sinds jaar en dag ‘tot een ordelijk geheel’ mede bijeengehouden door de afgesproken regels namens het lokaal bestuur. Het dagelijks […]

Leesvaardigheid en de bibliotheek

Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 september jl. werd het volgende door Henk Veerdig ingebracht namens Lijst Fier. Leesvaardigheid en de bibliotheek Een op de zes mensen in Nederland (ongeveer 2,5 miljoen volwassenen) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Handelingen met computer en/of smartphone worden dan ook erg ingewikkeld, terwijl deze steeds meer van […]

Toekomststoel

Thema: Toekomststoel en Podium Vlieland Vorige week zaterdag mocht ik als raadslid op creatieve wijze in Podium Vlieland iets vertellen over onze Toekomststoel. Dit door Stichting Louise Post Poëzie georganiseerde evenement toonde schone kunsten met een maatschappelijk belangrijke boodschap, namelijk dat het met de staat der natuur niet goed gaat. Diverse sprekers, gedichten en muziek […]

Huisvesting

In de recent ondertekende Woondeal De Waddeneilanden met Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening) heeft ons college een inspanningsverplichting op zich genomen om 125 extra woningen te bouwen tot 2030. Is het bouwen van woningen de oplossing voor alle problemen rond het huisvestingsvraagstuk op Vlieland? De situatie is zorgwekkend maar niet uniek voor […]

De liefde

Liefde is een veldslag, liefde is oorlog, liefde is opgroeien. – James Baldwin. Alweer voor de negende keer werd er door Podium Vlieland, Adwin Kluiver en Gooitsen Eenling een Regenboog-filmweekend georganiseerd op Vlieland. Het was een sympathiek gebaar dat zij de organisatie gemeentebestuur en -raad hadden uitgenodigd. Vanuit alle hoeken van ons land vertrokken, is […]

Participatie in de praktijk

Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van maandag 10 oktober stelde Henk Veerdig vragen aan de voorzitter over participatie. De gemeente heeft zich tot doel gesteld eilanders goed te betrekken bij de besluitvorming en steekt hier ook tijd en energie in, alleen de uitwerking valt tegen. Hieronder leest u de vraag. Het antwoord van de […]

Bestuurskracht en de menselijke maat

Nu wij nog steeds in afwachting zijn van een nieuw lokaal bestuur, bestaande uit een college van burgemeester en twee wethouders, roept dit gedachten op over het belang van bestuurskracht. Hoewel die kracht dan weer lastig te definiëren is, laat staan te meten, is het helder dat in zijn algemeenheid de kritische roep om leiderschap, […]

Waarom Lijst Fier?

Cees Potiek Er is mij in de afgelopen weken regelmatig de vraag gesteld: waarom moet er nóg een partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen? Ik zal proberen u te vertellen waarom ik vind dat het iets toevoegt dat Lijst Fier aan deze verkiezingen deelneemt.        Zoals u misschien wel weet ben ik bestuurslid van de Stichting […]