Nieuws

Huislijk geweld en femicide

Henk Veerdig – Zoals uitgesproken in de raadsvergadering van maandag 15 juli 2024 Voorzitter, een radio-interview met Jeannie Zuiderwijk, een schrandere vrouw, moeder en professioneel performer, maakte onlangs op mij grote indruk. Wij gaan het vanavond bij het volgende agendapunt hebben over het Programma Wonen. Een huis, dat wil iedereen! Maar niet elk huis is […]

Ongemak

Afgelopen week is er in ons land een rechts-radicale regering geïnstalleerd. Een partij, die namens enkele woordvoerders al vele jaren verscheidene provocerende uitspraken heeft gedaan, waarbij groepen mensen werden weggezet en/of tegen elkaar opgezet, heeft nu samen met drie andere partijen een meerderheid in de Tweede Kamer, gebaseerd op basis van de laatste verkiezingsuitslag. Het […]

Bestaanszekerheid

Beleid bestaanszekerheid (gemeente Vlieland, samen met Harlingen, Waadhoeke en Terschelling) Voorzitter, voor steeds meer mensen is toegang tot basisvoorzieningen niet vanzelfsprekend. Bestaansonzekerheid dus. Er zit helaas een lastig te dichten kloof tussen de maatschappelijke, ambtelijk-bestuurlijke wereld van voorschriften en regelingen en de leefwereld van de minderbedeelden. Ik denk dat de meesten van ons in deze zaal […]

Soortenrijkdom en maaien

Deze tekst werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van april 2024. Soortenrijkdom en maaien Vz, de letterlijke betekenis van het paradijs is ommuurde hof of tuin. Ons eiland, omringd door het water, zou als natuurrijke plek ook als zodanig kunnen worden betiteld. En met die natuur gaat het zoals bekend […]

Aleksej Navalny

Het volgende werd door Henk Veerdig uitgesproken namens Lijst Fier in de raadsvergadering van 26 februari jl. Voorzitter, Navalny is dood. Schokkend nieuws. Internationaal nieuws. Onze grote liberale staatsman Thorbecke heeft indertijd met onze Grondwet onze democratische rechtsstaat vormgegeven en gewaarborgd, hetgeen tot op de dag van vandaag uiterst waardevol is. Iets om te koesteren. […]

Vuurwerk

Het volgende artikel werd door Henk Veerdig namens Lijst Fier uitgesproken in de laatste raadsvergadering van dit jaar, op 18 december 2023. De hele vergadering is terug te kijken via deze link. Vuurwerk.  Elk jaar rond deze tijd laait deze discussie weer even op. Over hoe een deel van de mensen uitermate veel plezier beleeft […]

ITGWO, feest voor de één, ergernis voor de ander…

Zowel in de aanloop als tijdens de afgelopen raadsvergadering werd door enkelen (insprekers en raadsleden) onder meer gesproken over het festival ITGWO. De afgelopen editie 2023 werd door het fraaie weer, de programmering en het verloop zonder incidenten, wederom ervaren en geprezen als een heerlijk feest op een prachtig eiland. Althans, door de deelnemers en organisatie. […]

Op naar de ‘minder is meer-economie’

Geachte eilanders, Niets is van alle tijden. Kijk om je heen, lees het nieuws en ken onze geschiedenis. Hierin herken je de wisselende patronen in onze maatschappij. De gestaag maar continue veranderende eilander leefgemeenschap wordt sinds jaar en dag ‘tot een ordelijk geheel’ mede bijeengehouden door de afgesproken regels namens het lokaal bestuur. Het dagelijks […]

Leesvaardigheid en de bibliotheek

Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 september jl. werd het volgende door Henk Veerdig ingebracht namens Lijst Fier. Leesvaardigheid en de bibliotheek Een op de zes mensen in Nederland (ongeveer 2,5 miljoen volwassenen) heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Handelingen met computer en/of smartphone worden dan ook erg ingewikkeld, terwijl deze steeds meer van […]

Toekomststoel

Thema: Toekomststoel en Podium Vlieland Vorige week zaterdag mocht ik als raadslid op creatieve wijze in Podium Vlieland iets vertellen over onze Toekomststoel. Dit door Stichting Louise Post Poëzie georganiseerde evenement toonde schone kunsten met een maatschappelijk belangrijke boodschap, namelijk dat het met de staat der natuur niet goed gaat. Diverse sprekers, gedichten en muziek […]