Nieuws

Bestuurskracht en de menselijke maat

Nu wij nog steeds in afwachting zijn van een nieuw lokaal bestuur, bestaande uit een college van burgemeester en twee wethouders, roept dit gedachten op over het belang van bestuurskracht. Hoewel die kracht dan weer lastig te definiëren is, laat staan te meten, is het helder dat in zijn algemeenheid de kritische roep om leiderschap, […]

Zomerlicht

Beste eilanders, De zomer kantelt naar de herfst, hoewel het weer lijkt te denken dat het maar altijd zomer moet blijven door de zon uitbundig te laten schijnen. Dit licht lijkt zich inmiddels ook weer op de lokale politiek af te stralen. Er is immers een raadsakkoord 2022-2026 en zoals bekend gesteld, zijn er ook […]

Witte rook boven het Vuurboetsduin…

Jawel, vier (!) maanden na de verkiezingen zijn ook wij op Vlieland gekomen tot overeenstemming. Zoals bekend niet met een meerderheidscoalitie, hetgeen tot op heden het geval was, maar middels iets nieuws: een raadsakkoord.   Afgelopen vrijdag ondertekenden de vijf fracties het stuk tekst, waarmee een basisprogramma op hoofdlijnen (inclusief een vijftigtal opdrachten voor het […]

Formeren – het Raadsakkoord

Beste eilanders, Er is weer nieuws over de formatie voor ons lokaal bestuur. Vanochtend heeft de gemeenteraad van Vlieland namelijk kennis gemaakt met procesbegeleider Rieks Osinga (docent Thorbecke Academie en ervaringsdeskundige van vernieuwende politiek). Alle vijf fracties hebben ermee ingestemd om onder leiding van de heer Osinga te werken aan een raadsbreed akkoord. Feitelijk een […]

Raadsakkoord – de huidige situatie

Beste eilanders,  Veertien weken zijn inmiddels verstreken sinds de verkiezingen. Na het schorsen en afbreken door NLV van de eerste coalitieonderhandelingen, werd door Lijst Fier toen ingezet om formerende gesprekken te voeren met ABV.  Hoewel uiteindelijk enkele weken geleden hiermee ook daadwerkelijk een akkoord werd bereikt, verviel ABV intern in twee groepen uiteen. Dit laatste […]

Voortgang formatie ABV – Lijst Fier

Beste eilanders, Na een vruchtbare onderhandelingsperiode tussen Lijst Fier en Algemeen Belang Vlieland (ABV) bleek er toch weer een struikelblok op het pad te liggen, nu er binnen ABV wederom enkele prangende interne uitdagingen moesten worden opgelost. Zoiets vergt tijd en energie; daarvoor denkt ABV enkele weken nodig te hebben. Hiermee kunnen wij uiteraard akkoord […]

Coalitieproces – de huidige stand van zaken

Het blijkt lastig om de balans te vinden tussen openheid en discretie (vertrouwelijkheid tijdens de coalitieonderhandelingen), gevoegd bij de ongeveer dagelijks binnenkomende reacties van velen (positief en uitermate kritisch), vaak gebaseerd op tal van emoties in het theater van de lokale politiek. Er gebeurt ook veel en mensen voelen zich betrokken. Wat is nu de […]

Afscheid Robert Lanting 2019

Openbare kennisgeving Tijdens het uitspreken van zijn slotwoorden als wethouder van de gemeente Vlieland heeft de heer Visser op dinsdag 24 mei jl. verwezen naar mijn vertrek in 2019 als gemeentesecretaris van de gemeente Vlieland. De heer Visser suggereerde dat mijn vertrek een relatie had met een integriteitskwestie. In november 2018 heeft de toenmalige burgemeester […]

Formatie – brief aan de burgemeester

Geachte voorzitter van de Raad, burgemeester Schrier, Gistermiddag 18 mei 2022 werd helder dat de goede gesprekken tussen ABV en Lijst fier in het kader van de informatiefase helaas niet hebben geleid tot het starten van de formatiefase. Beide opties om te komen tot een coalitieakkoord op basis van een raadsmeerderheid, eerst met NLV, daarna […]

Aanvang gesprekken Lijst Fier en ABV

De heer Kramer heeft als informateur met de verschillende partijen gesprekken gevoerd. Daarna heeft hij Lijst Fier en het ABV geadviseerd te beginnen aan coalitiegesprekken. Hierop heeft Lijst Fier de NLV en het ABV uitnodigingen gestuurd voor respectievelijk een afrondings- en een openingsgesprek. De NLV heeft te kennen gegeven geen tijd te hebben voor een […]