Nieuws

Alle partijen akkoord met nieuwe informateur

Voortgangsbericht formatieproces Nu de onderhandelingen over het sluiten van een mogelijk coalitieakkoord tussen de fracties van Lijst Fier en NLV sinds 26 april jl. zijn beëindigd, heeft Lijst Fier op 28 april jl. voorgesteld aan de drie andere partijen om onder leiding van een nieuwe externe, onafhankelijke informateur opnieuw de verkenningsfase in te gaan. Met […]

Vervolgstappen in de formatie

Beste mensen, Ontwikkelingen volgen elkaar snel op met betrekking tot het formatieproces. Allereerst is n.a.v. het schorsen van het coalitieproces door NLV door ons als Lijst Fier zoals bekend gemaakt de balans opgemaakt door de vraag te beantwoorden: hoe nu verder? Uiteindelijk is, zeker ook door alle commotie rond de afgelopen raadsvergadering, besloten om terug […]

Verkiezingsbericht – een tweede verslag

Geachte eilanders, beste kiezers, Zoals in ons vorig verslag vermeld, is vertrouwelijkheid tijdens het formatieproces belangrijk terwijl je ook een terugkoppeling wilt geven. Dat wil zeggen: transparant wilt zijn om verantwoording af te leggen. Lastig om hierin de balans te vinden, zeker nu wij na enkele weken tot de conclusie zijn gekomen dat onze beoogde […]

Een eerste verslag van de formatie

verkiezingsbericht – een eerste verslag Geachte eilanders, beste kiezers, De gemeenteraadsverkiezingen liggen zoals bekend weer achter ons en nu begint het werk om op basis hiervan een tekst te schrijven waarin afspraken tussen samenwerkende partijen zullen worden verwoord (coalitieakkoord). Volgens het gewoonterecht neemt de partij met de meest verkregen stemmen hierbij het initiatief. En dat […]

Kandidaatstelling verkiezingen 2022

Henk Veerdig Vanochtend meldde ik mij om klokslag 09.00 uur op het gemeentehuis bij de heer Jan Smit, Hoofd Burgerzaken, met onze kandidatenlijst en overige benodigde papieren. Op deze officiële ‘Dag van de Kandidaatstelling’ moeten politieke partijen tussen 09.00-17.00 uur hun kandidatenlijst persoonlijk inleveren, gevoegd bij instemmingsverklaringen, machtigingsverklaringen, ‘kopieën van de identiteitsbewijzen en het betalingsbewijs […]

Voorstel formatieproces gemeente Vlieland

Henk Veerdig In december 2021 is onderstaande overweging van Lijst Fier, in het kader van transparantie en respect voor alle kiezers, gedeeld met de overige leden van de agendacommissie (presidium). Als handreiking. Inleiding Direct na het bekend worden van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen dienen de coalitieonderhandelingen te starten. Voor de vorming van een coalitieakkoord […]

Rekrutering raadsleden blijft een uitdaging

Henk Veerdig Vlieland. Al ruim honderdvijftig jaar blijft het vinden van burgers die willen meedingen naar een raadszetel immer een opgave. Op een eiland met ruim elfhonderd inwoners blijkt dat nog iets lastiger. Maandag 31 januari is de laatste dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadverkiezingen in maart. De zoektocht loopt deze maand dus af. […]