Ondersteuning van de eilander leefbaarheid

Het staat buiten kijf dat de aantrekkelijkheid van het eilander leven een bijzondere is, die gekoesterd moet worden. Hoewel alles aan verandering onderhevig is, lijkt de behoefte aan kwaliteit in leefomgeving, sociale samenhang en betrokkenheid van de eilanders een constante, hetgeen een uitermate positief maatschappelijk effect heeft op het welbehagen. En daarin kan iedereen een […]

Raadsvraag pilot Boa

Hier vindt u de schriftelijke vragen van Lijst Fier over de voortgang van de pilot Boa, en het antwoord van het college. Klik hier

Raadsvraag ordeverstoorders

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over een plan van aanpak voor ongewenst provocerend gedrag door jonge eilanders, en het antwoord van het college. PDF document

Bestuurskracht en de menselijke maat

Nu wij nog steeds in afwachting zijn van een nieuw lokaal bestuur, bestaande uit een college van burgemeester en twee wethouders, roept dit gedachten op over het belang van bestuurskracht. Hoewel die kracht dan weer lastig te definiëren is, laat staan te meten, is het helder dat in zijn algemeenheid de kritische roep om leiderschap, […]

Raadsvraag terrassen Havenweg

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over de terrassen aan de Havenweg, met het antwoord van het college. PDF document

Raadsvraag fietspaaltjes

Hier vindt u de schriftelijke vraag van Lijst Fier over de plaatsing van fietspaaltjes, met het antwoord van het college. PDF document openen

Waddentweedaagse 2022 op Texel

Beste eilanders, de fractie heeft afgelopen donderdag en vrijdag, samen met de overige leden van de raad en de gemeenteraadsleden van de vier andere Waddeneilanden, deelgenomen aan een tweedaagse bijeenkomst op Texel. Op dag één waren ook de beide Commissarissen van de Koning uit Noord-Holland en Fryslân een deel van de middag aanwezig. Naast tijd […]

Participatie omtrent de nieuwe supermarkt

Tijdens de raadsvergadering van 12 september werd ook de komst van de nieuwe Poiesz besproken. Het is goed om te weten dat de start van het proces een ieder weer in de gelegenheid stelt om zijn of haar mening te delen. Inspraakmogelijkheden worden altijd op de gemeentelijke site en via “Uit het Kastje” bekendgemaakt. Hieronder […]

Investering mondzorg

Onder agendapunt 11 tijdens de raadsvergadering van maandag 12 september;  bespreken investering mondzorg, luidde de inbreng van Lijst Fier;  “De aanwezigheid van een tandarts op het eiland is geen vanzelfsprekendheid. Dat blijkt met name wanneer de zittende tandarts aankondigt de praktijk te gaan sluiten en de opvolger niet per direct klaar staat. Toch is het […]