De liefde

Liefde is een veldslag, liefde is oorlog, liefde is opgroeien. – James Baldwin. Alweer voor de negende keer werd er door Podium Vlieland, Adwin Kluiver en Gooitsen Eenling een Regenboog-filmweekend georganiseerd op Vlieland. Het was een sympathiek gebaar dat zij de organisatie gemeentebestuur en -raad hadden uitgenodigd. Vanuit alle hoeken van ons land vertrokken, is […]

Biodiversiteit (soortenrijkdom)

Op de raadsagenda stond afgelopen raadsvergadering onder andere het ‘bespreken programma biodiversiteit bebouwde omgeving’. De inbreng namens Lijst Fier luidde al volgt. Voorzitter, hulde voor het College om met prio I aan de slag te gaan met biodiversiteit (soortenrijkdom): de ambtelijke werkgroep is gestart, dus geen startnotitie maar een bespreeknotitie, welke inhoudelijk wel volgens de […]

Politiek café

Tijdens het vragenuurtje van de afgelopen raadsvergadering van de gemeente Vlieland op 30 januari 2023, werd namens alle fracties de volgende aankondiging uitgesproken, getiteld ‘Politiek café in dorpshuis De Vliestroom…’ Alle vijf fracties blijven, zoals afgesproken in het raadsakkoord, streven naar korte lijnen tussen eilanders en gemeenteraad, om te luisteren en om te vragen naar […]

Nieuwsbrief november 2022

Onderstaande nieuwsbrief werd begin november in het dorp verspreid.   Beste eilanders,                                        Het lijkt tijd om weer even bij te praten nu wij na de verkiezingen van dit voorjaar uiteindelijk in deze herfstperiode met genoegen kunnen beleven dat het raadsakkoord 2022-2026 geschreven is en het nieuwe college bekend is. Hoewel de beoogde periode meer tijd […]